Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 14/1306 - lipca 11, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

W trakcie pandemii partnerzy z Czech bardzo nam pomogli

O kłopotach, jakie spadły na miasto po zamknięciu granic i pomocy od partnerskiego miasta Nachod opowiada Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy-Zdroju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Mój dom murem podzielony

Gdzieś w 1987 roku, roku wszechodczuwanego syfu gnijącej już Polski Ludowej, roku beznadziei i pesymizmu, Kult z Kazikiem jako frontmanem grał na koncertach utwór „Polska”. Nie znalazł się on na żadnej z trzech płyt zespołu wydanych w tamtym roku, bo cenzura go nie puściła.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Komunikacja miejska będzie z trudem podnosić się z zapaści

Kwarantanna społeczna i apele, żeby mieszkańcy pozostali w domach, postawiły wszystkie samorządowe spółki i zakłady odpowiadające za transport zbiorowy w trudnej sytuacji. Czy uda im się z niej wyjść bez szwanku? Branża ma ogromne obawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień*

Pułapki systemu wynagradzania nauczycieli

Godziny ponadwymiarowe, do pewnej wartości, są dla samorządu darmowe – choć nauczyciele otrzymują za nie wynagrodzenie. Wynika to z tego, że gdyby tych godzin nie było, samorząd i tak musiałby zapewnić wypłacenie średnich. Uczyniłby to podnosząc niektóre składniki wynagrodzenia albo wypłacając jednorazowy dodatek uzupełniający.

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Dlaczego warto wybrać PKO TFI

Rozmowa z Andrzejem Piestrzeniewiczem, Dyrektorem Sprzedaży PKO TFI

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Arkadiusz Kamiński*

Ujawniło się nowe oblicze finansów publicznych

Dziś skarbnicy oczekują nie tylko lepszych regulacji prawnych, ale przede wszystkim dostępu do wiedzy i nowoczesnych rozwiązań finansowych. Tylko to pozwoli na zastąpienie ubytku dochodów publicznych, wywołanego kryzysem, zobowiązaniami dłużnymi. W jakim stopniu będzie to możliwe do zaakceptowania przez rząd i władze samorządowe?

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Cisco Webex Meetings umożliwił pracę urzędu w okresie pandemii COVID-19

Rozmowa z Grzegorzem Huniczem, dyrektorem Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublina, pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. informatyzacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artykuł sponsorowany

Samorządy z szansą na lepsze drogi

Infrastruktura drogowa w naszym kraju nieustannie się rozwija, ale niektóre gminy i powiaty nadal potrzebują lepszych i bardziej trwałych nawierzchni. Jak sprawić, żeby kierowcy mogli cieszyć się drogami, które nie pękają zimą i nie tworzą kolein w upalne dni? Pomocny może okazać się program o nazwie „15 inwestycji z okazji 15-lecia”, którego twórcą jest spółka LOTOS Asfalt. Samorządowcy mogą zgłaszać nowe projekty budowy dróg, aby realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych wysokomodyfikowanych asfaltów HiMA (highly modified asphalt).

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Podatki lokalne na rozdrożu

Tegoroczne zmiany w przepisach dotyczących podatków lokalnych wprowadzają niewielkie zmiany pod względem finansów, ale znaczące prawnie. Na nowo każą też postawić pytania o zależność subwencji od podejmowanych przez JST decyzji podatkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Problemy z legalnością kart mieszkańca

Karta mieszkańca jest instrumentem, który może rozwiązać część samorządowych problemów finansowych i ewidencyjnych. Działania podejmowane przez władze samorządowe w tym zakresie są celowe i zasadne, jakkolwiek ich legalność stoi pod dużym znakiem zapytania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Benc*

Emerytura pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru

Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru, wobec którego została wydana decyzja ustalająca prawo do emerytury, musi wziąć pod uwagę zawieszenie lub zmniejszenie tego świadczenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Podwyżki emerytur dla rocznika 1953

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmienią się zasady obliczania emerytur osób urodzonych w 1953 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Jacek Murzydło*

Pracę urzędnika przy udostępnianiu informacji publicznej można wycenić

Udostępnianie informacji przez organy administracji publicznej wiąże się z koniecznością wniesienia przez urzędnika określonego, niekiedy bardzo znacznego, nakładu pracy. Jego koszty w praktyce najczęściej nie spadają na wnioskodawcę, lecz na podmiot udostępniający. Czy można nimi obciążyć wnioskodawcę? Jeśli tak, to jak to zrobić oraz jak wyegzekwować taką opłatę? Orzecznictwo jest w tej materii podzielone.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Malik-Faron*

Ostrożnie ze zbieraniem głosów we wspólnocie w trybie obiegowym

W judykaturze od lat występowała istotna rozbieżność poglądów związanych z określeniem wymagań dotyczących prawidłowego przeprowadzenia głosowania nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Przedstawiamy omówienie najnowszej uchwały Sądu Najwyższego w tej kwestii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pomysły na uzdrowienie rynku odpadów

Związek Samorządów Polskich proponuje ustanowienie regulatora rynku odpadów opakowaniowych. Napisał w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Trującego barszczu jest coraz więcej

NIK alarmuje: brak całościowej diagnozy zagrożenia barszczu kaukaskiego (Sosnowskiego i Mantegazziego) oraz spójnego systemu nadzoru i finansowania ich niszczenia – to główne przyczyny rozprzestrzeniania się tych groźnych dla życia roślin. Mimo starań samorządów stanowisk barszczu przybywa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ogród deszczowy to znakomita odpowiedź na zmiany klimatu

Retencjonuje wodę opadową, odwadnia parkingi i chodniki, wspomaga kanalizację burzową, zmniejsza koszty utrzymania terenów zielonych i nie wymaga pracochłonnej pielęgnacji. Jak prawidłowo założyć ogród deszczowy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Błaszczyk*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners - Czy spółki komunalne mogą udzielać pożyczek?

Udzielanie pożyczek pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi jest zjawiskiem powszechnym i akceptowalnym. Jednak w przypadku spółek komunalnych sprawa nie jest oczywista. Analizujemy, czy i na jakich zasadach można to robić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Bloger z Mosiny kontra burmistrz

Po 12 latach zakończył się proces wytoczony przez ówczesnego burmistrza Mosiny blogerowi Łukaszowi K. o zniesławienie, czyli przestępstwo z art. 212 kk. W 2008 roku pani burmistrz wniosła prywatny akt oskarżenia, skarżąc się na wulgarne i obelżywe komentarze ukazujące się na blogu. Zarzucała blogerowi, że poprzez te publikacje, m.in. nazwanie jej „kłamliwą bestią”, rozpowszechnił informacje poniżające ją oraz narażające na utratę zaufania do wykonywania funkcji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Falkowska*

Zamówienia publiczne w czasie epidemii

Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami życie ludzi i funkcjonowanie firm i administracji na całym świecie. Nikt nie był przygotowany na chorobę, która rozprzestrzenia się w takim tempie, dlatego konieczne było umożliwienie szybkiego uzupełnienia braków sprzętowych i środków do walki z wirusem. Stąd, już w pierwszej tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy zmieniające prawo zamówień publicznych. Przedstawiamy te przepisy dotyczące zamówień publicznych, na które w trakcie epidemii trzeba zwrócić szczególną uwagę – z uwzględnieniem Tarczy 4.0.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Przygotowanie zakupu systemu informatycznego do obsługi zamówień

Rzetelne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zamówień publicznych ma kluczowe znaczenia dla jego sprawnego przeprowadzenia. Ponadto ogranicza ryzyko niepowodzenia w toku realizacji zamówienia oraz umowy. Jakie czynności warto podjąć przed ogłoszeniem zamówienia, aby sprawnie przejść przez ten proces?

Zaloguj się i czytaj więcej

Konrad Różowicz*

In-house w orzecznictwie TSUE

Udzielenie zamówienia in-house, spełniającego wymogi ustanowione w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE, co do zasady będzie zgodne nie tylko z prawem zamówień publicznych (sensu stricto), lecz również prawem ochrony uczciwej konkurencji. Wyjątkiem będą sytuacje, w których zamówienie wewnętrzne narusza reguły prawa unijnego, w tym traktatowe: równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności oraz przejrzystości. Analizujemy najnowsze opinie i orzecznictwo w tej sprawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Robak*

Pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych

Wiele osób zastanawia się, czym są pracownicze plany kapitałowe (PPK). Czy warto z nich skorzystać? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracowniku? Pytań jest dużo, wątpliwości też, ale jedno jest pewne: zbliża się termin wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych i należy się do tego solidnie przygotować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane