Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 13/1305 - czerwca 27, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król, redaktor naczelny "Wspólnoty"

Kwestia wyborcza

Jutro wybory Prezydenta RP („Wspólnota” ukazuje się z datą 27.06). Po żenującym spektaklu zmian prawnych i obstrukcji parlamentarnych, które doprowadziły do odwołania jednego terminu głosowania rzekomo z powodu pandemii, co już nie przeszkadza przy drugim, wyznaczonym na czas identycznych warunków epidemicznych, obywatele udadzą się do lokali wyborczych, by dokonać wyboru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Przekop Mierzei Wiślanej to dla nas same atuty

Chciałbym, żeby jak najszybciej do Elbląga wpłynęła pierwsza pełnomorska jednostka. Bardzo mocno kibicujemy budowie kanału żeglugowego. Mówię to w imieniu wszystkich mieszkańców Elbląga. Do tej pory przedsięwzięcie miało pecha, bo w grę za mocno wchodzi polityka, ale czekamy na tę inwestycję i my, i wszystkie miejscowości nad Zalewem Wiślanym – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powstają miejskie zespoły ds. wychodzenia z kryzysu

Eksperci przekonują, że samorządy stanowiące w naturalny sposób uzupełnienie państwowego systemu zarządzania kryzysowego, powinny tworzyć wysoko wykwalifikowane specgrupy, które pomogą wrócić do normalności po epidemii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Premie na korzystniejszych zasadach

Do banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) można już składać wnioski o premie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na nowych korzystniejszych zasadach. W ciągu najbliższych 10 lat fundusz wyda na wsparcie około 2,9 mld zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus *

Pandemia uderzyła w gospodarkę odpadami

Niespójne przepisy oraz wzrost ilości śmieci produkowanych przez mieszkańców postawiły samorządy w trudnej sytuacji – a koronawirus gospodarkę odpadami komplikuje jeszcze bardziej. Jeśli sprawdzą się prognozy epidemiologów i jesienią nastąpi druga fala zakażeń – co może skutkować przywracaniem obostrzeń – gminy będą musiały stawić czoła wielu problemom. Jak sytuacja prawna wygląda dzisiaj?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wojewodo, zwróć pieniądze za strażników!

Wzrost liczby zakażeń koronawirusem zmusił rząd do wprowadzenia w marcu narodowej kwarantanny. Policja miała w mnóstwo pracy, w związku z czym na pomoc wezwano strażników gminnych i miejskich – przestali oni całkowicie zajmować się swoimi zadaniami. Teraz, kiedy obostrzenia są luzowane, samorządy podliczają koszty i oczekują od budżetu państwa zwrotu poniesionych wydatków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Grzelak*

Pomysł Unii Metropolii: jak wprowadzić rozszerzoną odpowiedzialność producenta?

Po latach funkcjonowania w Polsce organizacji odzysku należy stwierdzić, że system nie sprawdza się. Organizacje odzysku opakowań zdejmują obowiązki w zakresie zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów z przedsiębiorców. W rezultacie wsparcie dla branży recyklerskiej nie istnieje, a efektem jest obserwowana dzisiaj zapaść na rynku surowców – pisze Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pomysł Bydgoszczy na tańsze odpady

Bydgoszcz proponuje zmianę jednego przepisu ustawy, który w przypadku tego miasta pozwoliłby obniżyć cenę śmieci z 22 do ok. 17 zł dla mieszkańca i wpłynąłby na zmniejszenie opłat w wielu miastach w Polsce. Prezydent Rafał Bruski skierował projekt ustawy do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Problem najmu krótkotrwałego wciąż nierozwiązany

– To dobry czas, żeby wrócić do regulacji najmu krótkotrwałego i wymóc na platformach rezerwacyjnych typu Booking.com czy Airbnb, by nie umieszczały na swoich stronach obiektów nie wpisanych do ewidencji gminnej – mówi wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Rada gminy przed sądem administracyjnym

Rada gminy przed sądem administracyjnym W praktyce funkcjonowania gmin można zauważyć tendencję polegającą na faktycznym ograniczaniu roli rad gmin w procedurze sądowo-administracyjnej. Zdarza się, że wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) uzurpują sobie kompetencje zastrzeżone dla rad w takiej procedurze.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

Informacja o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Sposobem poznania przeznaczenia terenu określonego w planie miejscowym jest sięgnięcie do wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub bezpośrednio sięgnięcie do wojewódzkiego dziennika urzędowego, w którym taka uchwała została opublikowana. Informacja taka nie jest informacją publiczną – ani prostą, ani przetworzoną. W związku z tym urzędnicy nie mają obowiązku jej udzielać na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Radzimy, jak postępować w takiej sytuacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Czy wotum zaufania może być niepolityczne?

Przed nami debaty nad raportami o stanie gmin, powiatów i województw, a po nich – podejmowanie uchwał w sprawie wotum zaufania. Te uchwały w zeszłym roku stały się przedmiotem dwóch interesujących wyroków sądów administracyjnych. W artykule krytycznie odniosę się do obu rozstrzygnięć, które w istocie odbierają instytucji wotum zaufania polityczny charakter.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Brogowski

Wyburzenie lokalu a ustanie prawa własności

Od wielu lat trwa dyskusja o tym, jak zniszczenie lub wyburzenie budynku będącego własnością gminy lub administrowanego przez nią należy interpretować w kontekście ustania prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu. Odpowiedzi należy szukać w najnowszych orzeczeniach Sądu Najwyższego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Niebezpieczne place zabaw

Nadzór nad stanem technicznym obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest niewystarczający i łatwo tam o wypadek – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Kultura wpłynęła na mieliznę

Choć w czasie społecznej kwarantanny teatry, muzea, biblioteki i domy kultury przeniosły działalność do sieci, zagrożenie dla utrzymania ich status quo jest coraz bardziej realne. Ośrodki kultury czekają nieuchronne zmiany. Pytanie, jak duże?

Zaloguj się i czytaj więcej

Fordon będzie dumny z rynku

Dużo zieleni, nawierzchnia z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie, fontanna – to najważniejsze założenia rewitalizacji rynku w bydgoskiej dzielnicy Fordon.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Nowa normalność i inne następstwa kryzysów finansowych

W kryzysie świat się nie kończy, choć często w fazie szoku wywołanego nagłym załamaniem gospodarczym możemy mieć takie wrażenie. On się tylko radykalnie zmienia. Jak się w tym zmienionym świecie odnaleźć?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Nauczyciel w szkole branżowej

W dyskusji na temat reformy oświaty najwięcej czasu poświęcono likwidacji gimnazjów i powrotowi do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Zdecydowanie mniej rozmawiano o zmianach w szkolnictwie zawodowym, co można uzasadnić słabszym zainteresowaniem mediów i spokojniejszą atmosferą, wszak nikogo na bruk z takiej szkoły nie wyrzucano. Tymczasem to te placówki mają największy problem z zatrudnianiem nauczycieli zawodu – specjalistów, którzy w biznesie zarabiają znacznie więcej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kiedy wójt może wydawać przepisy porządkowe?

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie zarządzenia. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zarządzenie nie naruszało przepisów o samorządzie gminnym?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Korczyński*, Jakub Kot**

Realizowanie projektów PPP w sektorze wod-kan

Polska jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody z uwagi na występujące często w ostatnich latach bezśnieżne zimy, podczas których brak opadów zasilających wody powierzchniowe i podziemne, niekorzystnie wpływa na zasoby wodne kraju. Podmioty publiczne muszą więc zacząć podejmować działania mające na celu renowację infrastruktury wodociągowej, bądź wybudowanie nowej). PPP może stanowić ciekawe rozwiązanie, gdyż zobowiązania wynikające z umów PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz dostępności lub ryzyka popytu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz*

Umowa o zarządzanie PPK

Choć walka z pandemią trwa, trzeba pamiętać o obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) u pracodawców samorządowych. Obowiązek ten w urzędach będzie aktualny od 1 stycznia 2020 r. Nic nie wskazuje, aby ostatni, czwarty etap wdrożenia – który obejmuje JST – został przesunięty. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podpisując umowę o zarządzanie PPK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Pozacenowe kryteria oceny ofert w usługach

Przygotowując postępowanie o zamówienie publiczne zamawiający zobligowany jest do takiego doboru pozacenowych kryteriów oceny oferty, które pozwolą mu na wyłonienie najlepszego wykonawcy. W poprzednim wydaniu „Kuriera prawnego” (nr 12/2020) przedstawiliśmy klasyfikację kryteriów ze względu na ich rodzaj (odnoszący się do poszczególnych aspektów zamówienia). W tym artykule wskażemy, jakie kryteria powinno stosować się w poszczególnych usługach.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Jacek Murzydło*

Nieudostępnienie informacji publicznej to przestępstwo

Przepis penalizujący nieudostępnienie informacji publicznej – jak wskazuje analiza orzeczeń sądowych – nie znalazł szerokiego zastosowania. Nie oznacza to jednak, że podmioty zobowiązane do jej udostępnienia powinny zapomnieć o jego istnieniu. Za nieudzielenie informacji publicznej można odpowiedzieć karnie nie tylko w przypadku, gdy wniosek został całkowicie zignorowany, ale również, gdy odmowa jest bezpodstawna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski, zastępca redaktora naczelnego "Wspólnoty"

Postwirusowe miasto

Od kilku miesięcy jesteśmy zalewani przepowiedniami mniej lub bardziej naukowo uzasadnionymi, jak będzie wyglądało nasze życie i świat po pandemii. Eksperci prześcigają się w prognozowaniu rewolucji i przyspieszeń. Mówią, że czekają nas zmiany dotyczące sfery pracy i wypoczynku, kształcenia, możliwości przemieszczania się, a nawet prywatnej przestrzeni życiowej i zachowań w mieście, bo wymusi to konieczność izolacji i zachowywania dystansu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane