Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 11/1303 - maja 30, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Musimy przebudować strategię rozwoju województwa

W pierwszej kolejności zaoferowaliśmy pomoc przedsiębiorcom. Ale w dłuższej perspektywie będziemy musieli poświęcić szczególną uwagę ludziom najbardziej narażonym na zagrożenia, niesamodzielnym. Budowanie poczucia bezpieczeństwa da społecznościom lokalnym pewność, że stoimy na stabilnym fundamencie – mówi Piotr Całbecki, marszałek woj. kujawsko-pomorskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Budżety do zmiany. Nowe realia w samorządach

Udziały samorządów w PIT za kwiecień 2020 spadły o 40 proc. w stosunku do planowanych. W ciągu kilku tygodni agencje ratingowe obniżyły prognozy polskiego PKB ponaddwukrotnie. Najbardziej pesymistyczne analizy mówią nawet o ponad 5-proc. spadku PKB w 2020 roku. Samorządowych liderów i skarbników czekają tygodnie wytężonej pracy. Już w połowie kwietnia w Akademii „Wspólnoty” alarmowaliśmy: spadek dochodów własnych w skali roku w optymistycznej wersji wyniesie 15 proc.! Trzeba dostosować budżety na 2020 i zaplanować na 2021 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński*

Samorządy same w walce z kryzysem

PIT spadł w maju o ok. 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Ministerstwo Finansów uspokaja, że w dużej mierze powodem jest przesunięcie składania deklaracji rocznych z końca kwietnia na koniec maja. Czy można zaufać tej opinii? Co czeka samorząd później? Jakie decyzje podejmować?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Susza nasza powszechna

Problem suszy każdego roku powraca w Polsce jak bumerang – ostatnio w coraz dotkliwszej formie. Lepiej radzą sobie z nim duże miasta, gorzej mniejsze i rolnicze gminy, gdzie potrzebna jest praca u podstaw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Pochopień*

Skutki zmian w algorytmie subwencji w samorządowych budżetach

Tegoroczna zmiana wysokości wskaźnika wydatków rzeczowych (Wr) powoduje, że wysokość subwencji dla każdego samorządu jest bardziej zależna od stopni awansu zawodowego nauczycieli. Zyskają te JST, którzy mają w stosunku do innych więcej nauczycieli dyplomowanych, stracą gminy i powiaty o większej liczbie stażystów. W praktyce o ok. 0,5 proc. zyska średnia gmina wiejska i tyle samo straci przeciętne miasto.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Dlaczego zagospodarowanie odpadów tak bardzo drożeje

Wzrost kosztów działalności instalacji, brak konkurencji, niewystarczające narzędzia nadzorcze w rękach samorządów – to główne przyczyny wzrostu cen na rynku odpadów. Oto najważniejsze konkluzje raportu UOKiK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Próby uzależnienia opłaty za wywóz śmieći od zużycia wody

Powiązanie stawki opłaty z liczbą mieszkańców nieruchomości ma wiele mankamentów. Pozwala unikać płacenia osobom nieujawnionym w deklaracjach. Bardziej sprawiedliwe wydaje się uzależnienie stawki od ilości zużytej wody. Problem w tym, że rozstrzygnięcia organów nadzoru są tu niejednolite.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk*

Szkoła zamknięta, a za dowóz dzieci trzeba płacić?

Pandemia koronawirusa wywołała zamieszanie nie tylko związane z nauczaniem dzieci, ale również z rozliczaniem ich dojazdów do szkoły – w sytuacjach, w których te przejazdy dofinansowują gminy. Samorządy różnie podchodzą do rozliczania kosztów z przewoźnikami: jedni płacą im całość, inni część, jeszcze inni wcale. Część JST skorzystała też z możliwości, jakie daje art. 15r. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Mariusz Filipek*

Zamówienia z wolnej ręki tylko jako koło ratunkowe

Stosowane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki powinno być stosowane wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych do przeciwdziałania lub do usunięcia skutków nieprzewidywalnej sytuacji, która nie była przez zamawiającego zawiniona i której nie mógł przeciwdziałać, a z powodu której staje on przed koniecznością natychmiastowego wykonania określonego rodzaju zamówienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Zając

Uchwały w sprawie wotum zaufania. Orzeczenia sądów a praktyka

Sądy kwestionują „milczące” odrzucenie uchwały w sprawie wotum zaufania oraz zarzucają takim uchwałom brak uzasadnienia. – Konieczne jest, aby zasadniczy motyw nieudzielenia wotum zaufania był możliwy do ustalenia oraz skontrolowania w toku postępowania przed organem nadzoru i w postępowaniu sądowoadministracyjnym – czytamy w uzasadnieniu jednego z wyroków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łódź ma problem ze przedszkolami

Aż u 456 spośród 3337 przebadanych pracowników łódzkich przedszkoli i żłobków test na koronawirusa dał wynik pozytywny lub wątpliwy. Dlatego w trosce o zdrowie dzieci i personelu 18 maja otwarto tylko 31 przedszkoli i jeden żłobek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Baza źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych

Eksperci Związku Miast Polskich przygotowali użyteczne zestawienie, ujmujące w jednym miejscu informacje o konkursach i naborach wniosków oraz dostępnych funduszach z wielu źródeł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Woda z basenu podlała miasto

Miejski basen przy ul. Haffnera w Sopocie został opróżniony, a wodę przetransportowano na teren Hipodromu i posłużyła tam do podlewania toru wyścigowego. Napełniony został też podziemny zbiornik.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Szczepański

Prace remontowe w czasie epidemii

Przed wybuchem pandemii koronawirusa część jednostek odpowiedzianych za administrowanie zasobem mieszkaniowym prowadziła szereg inwestycji, m.in. termomodernizację budynków. Czy prace powinny zostać przerwane?

Zaloguj się i czytaj więcej

Projekt hospicjum wyłoniony w konkursie

Zaproszenie najlepszych pracowni w kraju gwarantuje wyłonienie wyjątkowej koncepcji. Z takiego założenia wyszły władze Rybnika i rozpisały konkurs przy współpracy z SARP. Efekt robi wrażenie. Powstanie obiekt doświetlony naturalnym światłem, poprzez otwarte patia wypełnione naturalną roślinnością zieleń wprowadzona zostanie do wnętrza budynku, tworząc przyjazną przestrzeń, co jest bardzo ważne dla samopoczucia pacjentów hospicjum.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Kołodziejczak*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners: Zmiany w przepisach postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia

4 lipca ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje stopniowo wchodzą w życie i w zdecydowanej większości już obowiązują. Zasadniczym celem ustawodawcy było radykalne usprawnienie procedury cywilnej, aby uzyskać – jakże pożądany – efekt przyspieszenia rozpoznawania sporów przez sądy powszechne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zrzeczenie się mandatu musi być przemyślane

Radny, jako reprezentant społeczności lokalnej, powinien zdawać sobie sprawę z wagi złożonego przez siebie oświadczenia woli o zrzeczeniu się mandatu. Swoje oświadczenie może wycofać jedynie do momentu wydania przez komisarza wyborczego postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Andrzejczak*, Ireneusz Krześnicki**

Czym jest interpelacja radnego?

Interpelacje są szczególnym – pod względem formy i trybu – środkiem realizacji prawa radnego do uzyskania informacji. W wielu samorządach funkcjonowały one skutecznie na długo przed uregulowaniem w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Choć wydawałoby się, że tak jednoznacznie określone przepisy nie powinny budzić żadnych wątpliwości, okazuje się, że nowe regulacje ustawowe w wielu JST przegrywają ze zwyczajami i praktyką ukształtowaną od lat, wywołując zamieszanie pojęciowe i interpretacyjne. Rozwiewamy najczęstsze wątpliwości.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk*

Licznie terminów procesowych z kpa po wejściu w życie Tarczy 3.0

Ustawodawca zdecydował, że zawieszone na czas epidemii terminy procesowe, wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, są odwieszone i biegną dalej – może to wprowadzić zamieszanie wśród wszystkich stron postępowań administracyjnych. Wyjaśniamy, kiedy dokładnie terminy zaczynają biec, jak je liczyć i dlaczego organy prowadzące postępowania powinny o odwieszeniu terminów poinformować uczestników postępowań oraz na swojej stronie internetowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Nazdrowicz*

Ulgi od samorządów w czasie COVID-19

Wprowadzenie stanu epidemii rzutuje na kondycję finansową zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. W związku z tym ustawodawca, chcąc zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym, specustawą dotyczącą przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa wprowadził szereg rozwiązań zmierzających do czasowej poprawy kondycji finansowej obywateli. Na jej podstawie wsparcie może zostać udzielone nie tylko przez państwo, ale również przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Na co można przeznaczyć fundusz remontowy

Gmina, jako właściciel lokalu, podobnie jak inni właściciele, ponosi wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Wpłacane przez właścicieli lokali – w tym gminę – środki zazwyczaj gromadzone są na funduszu remontowym. Czy te pieniądze można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z remontami?

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg

Ministerstwo Infrastruktury w najnowszym projekcie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym zaproponowało regulacje dotyczące m.in. statusu prawnego urządzenia transportu osobistego (a tym samym jego użytkownika – kierującego tym urządzeniem), określenia części drogi przeznaczonych do ruchu takich urządzeń, ich dopuszczalnej prędkości, uprawnień oraz minimalnego wieku osób poruszających się przy ich użyciu. Ministerstwo chce również uregulować kwestie związane z wypożyczaniem rowerów i hulajnóg – a konkretnie dotyczące miejsca ich postoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane