Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 8/1300 - kwietnia 18, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Podpatrujemy na całym świecie sposoby ratowania lokalnej gospodarki

Niezwykle ważne dla nas sektory zostały dotknięte najmocniej. Ludzie funkcjonujący w tzw. przemysłach czasu wolnego nie mogą wykonywać swojej działalności, a są emblematyczni dla miasta w sferze wizerunkowej i czysto ekonomicznej. Dlatego szukamy rozwiązań typu win-win i je wdrażamy – mówi wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Podczas epidemii nie czas na selekcję odpadów

Branża zajmująca się odpadami apeluje do rządu o systemowe zmiany w gospodarce odpadami, bo boi się zakażeń pracowników i przestojów całych instalacji. – To nie czas na troskę o selekcję, jeśli na szali mamy zdrowie i życie ludzi – mówią jej przedstawiciele.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Goszczyńska*

Fundusz sołecki – narzędzie prawie doskonałe

Jednym z elementów aktywizacji społeczności wiejskich było stworzenie w 2009 r. funduszy sołeckich, czyli przeznaczenie środków finansowych bezpośrednio sołectwom, aby mieszkańcy wsi mieli realny wpływ na kształtowanie i kreowanie otaczającej ich rzeczywistości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Czas dla superliderów

Bezkompromisowość, odwaga, skłonność do ryzyka – to cechy przywódcy na trudne czasy. Prezydenci i burmistrzowie stają dziś w Polsce przed największym wyzwaniem w swojej karierze: muszą przeprowadzić miasta przez kryzys ogarniający lokalne gospodarki. Wzorem może być legendarny burmistrz Nowego Jorku – w kilka lat zapanował nad zjawiskiem, które wydawało się nie do pokonania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Surma*

Konieczne są zmiany w zakresie oceny w otwartych konkursach ofert

Często przyzwyczajamy się do stosowanych przez lata rozwiązań. Warto co jakiś czas, zrobić ich przegląd i dostosować do realiów. W niniejszym artykule proponuję refleksję nad pracą komisji opiniujących w otwartych konkursach ofert.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka

UODO radzi, jak prowadzić zdalne lekcje

Epidemia wpłynęła na każdą dziedzinę życia, również na sposób nauczania. Szkoły, nauczyciele i uczniowie szybko musieli dostosować się do nowej sytuacji. Aby nie przerywać cyklu kształcenia, uruchomiono edukację zdalną. W związku z prowadzeniem lekcji za pośrednictwem internetu szkoły powinny zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami, w szczególności RODO. Nawet szczególna sytuacja związana z epidemią nie wyłącza ich stosowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski*

Klucz do zrozumienia przepisów specustawy antykryzysowej

Wprowadzone rozwiązania antykryzysowe w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego zawierają szereg bardzo istotnych zmian w ich funkcjonowaniu. Począwszy od nadania szczególnych uprawnień organom zarządzającym i stanowiącym, poprzez znaczące modyfikacje prawa zamówień publicznych, po ramy dyscypliny finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowe pieniądze na projekty ekologiczne

Samorządy, organizacje pozarządowe, instytuty, uczelnie, które mają pomysł na ekoprojekt i rozwiązanie ważnego problemu środowiskowego lub klimatycznego, mogą już szykować się do kolejnego naboru wniosków w unijnym programie LIFE.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Dzierżawa majątku gminy a odliczenie VAT

Mimo zapowiedzi Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia samorządowego majątku, jednak wyraził swoje stanowisko w wyroku siedmiu sędziów (sygn. I FSK 164/17). 28 października 2019 r. NSA orzekł, że gmina nie ma prawa do odliczenia VAT w przypadku podpisania umowy dzierżawy za symboliczną kwotę w sytuacji, gdy dzierżawiony obiekt nie jest wykorzystywany przez dzierżawcę do celów wiążących się z opodatkowaniem VAT. Zdaniem NSA przy takiej „sztucznej” formie przekazania infrastruktury gmina nie działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm. dalej „ustawa o VAT”), gdyż umowa dzierżawy nie ma wymiaru ekonomicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Sebastian Szklarek*

Zadbajmy o stawy i jeziorka

Im lepsza jakość wody, tym większa użyteczność zbiornika wodnego, będzie nam pomagał zarówno w okresie suszy, jak i powodzi. Zaniedbane zbiorniki można rekultywować. Jak się za to zabrać?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Urzędnicy mogą pracować zdalnie – oto efekt wprowadzenia EZD

Komunikacja z innymi urzędami – tylko elektroniczna. Drukowanie – na drukarkach centralnych, gdzie wydruki są ewidencjonowane. Każdą sprawę można podejrzeć, na jakim jest etapie. Gmina Walim jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła pełne elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Dzięki temu dziś, w czasie pandemii, urzędnicy mogą pracować nie wychodząc z domów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

Kto naprawdę rozmawia z mieszkańcami na Facebooku

Mieszkańcy nie zawsze wiedzą, czy na profilu prezydenta miasta obecny jest zawsze sam prezydent, ale fanpage okazuje się niezłym narzędziem komunikacji z obywatelami. Jak najlepiej go używać?

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Bitwa o handel

W Polsce miały miejsce dwie wielkie bitwy o handel. Przegraliśmy obie.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Paweł Modrzyński*

COVID-19 i co dalej? Wyzwania administracji samorządowej w XXI wieku

Obecna sytuacja na świecie wywołana pandemią już wpłynęła i jeszcze przez długi czas będzie oddziaływała na gospodarkę, społeczeństwo i funkcjonowanie całych gałęzi przemysłu, handlu i usług. Ta niekorzystna sytuacja może jednak nieść ze sobą spektrum pozytywnych wyzwań, które dla samorządów powinny stać się punktem zwrotnym umożliwiającym sięgnięcie po rozwiązania, których wdrożenie na stałe pozytywnie wpłynie na sposób ich funkcjonowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

prof. dr hab. Jacek Sroka*, dr Joanna Podgórska-Rykała*

Czy epidemia to czas dialogu?

Walka z koronawirusem uruchamia wiele pozytywnych akcji oddolnej samoorganizacji. Zważywszy na skalę wyzwań nie sposób jednak wyobrazić sobie, żeby ta samoorganizacja mogła zastępować scentralizowane działania aparatu publicznego. Epidemia to bowiem olbrzymie wyzwanie, a zarazem brutalny test zarówno partykularnych interesów jednostkowych i grupowych, jak i spraw publicznych. Liczne pozytywne przykłady przełamywania kryzysów pokazują, że możliwe jest, aby nawet długotrwałą i złożoną sytuację wykorzystać do wprowadzenia ważnych innowacji w relacjach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. arch. Anna Szczybura*

Specustawa teoretycznie pozwala budować wszystko

Analizujemy najważniejsze problemy i wątpliwości związane z realizacją obiektów budowlanych w trybie i na zasadach wynikających ze specustawy kryzysowej, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Zakrzewski*

Czy komisarz wyborczy popełnił błąd odrzucając wniosek o referendum?

Komisarz w trakcie swojej korespondencji z wójtem Kozłowa ustalił, że ogłoszenie informacji „w sposób zwyczajowo przyjęty” oznacza publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. Tymczasem inicjator referendum w sprawie odwołania wójta rozpowszechniał informacje jedynie na Facebooku.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk

Liczenie terminów z KPA podczas epidemii

Po wejściu w życie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej większość organów wydających decyzje pyta: o zasady liczenia terminów administracyjnych, czy można wydawać obecnie decyzje, a także co z postępowaniami uzgodnieniowymi, np. dotyczącymi wydania warunków zabudowy i uzgodnień z RDOŚ. Odpowiadamy na przykładzie praktycznych problemów.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

E-głosowanie a zmiana statutu

Lakoniczność regulacji wprowadzającej możliwość głosowania elektronicznego oraz korespondencyjnego w radzie rodzi wiele wątpliwości. Czy trzeba zmieniać statut gminy, żeby móc przeprowadzać głosowanie elektroniczne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane