Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 4/1296 - lutego 22, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Mateusz Cebula

Spółka komunalna pozwała do sądu swojego właściciela

Miejska Komunikacja Samochodowa w Dębicy kontra… burmistrz. Przedmiotem niecodziennego sporu były wzajemne rozliczenia. Konfliktowi przyglądali się i próbowali pomóc go rozwiązać radni. Jak do niego doszło i czym się zakończył – specjalnie dla „Wspólnoty” opisuje przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nasza droga edukacja

Przyjęliśmy, że na oświacie nie będziemy oszczędzać. Dbamy, aby szkoły porządnie wyglądały, a poziom nauczania był możliwie najwyższy. Za własne pieniądze prowadzimy na przykład gminny program doradztwa zawodowego dla uczniów – mówi wiceburmistrz Swarzędza Tomasz Zwoliński. Jednak wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie powoduje, że samorządy coraz częściej muszą dokonywać trudnych wyborów.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bogdan Stępień

Uniwersalny przykład zaniżania subwencji przez MEN

Jeśli ktoś chciałby zrozumieć, na czym polega drastyczne zaniżanie przez MEN subwencji oświatowej, oto konkretny przykład.

Zaloguj się i czytaj więcej

Z Abu Zabi do Katowic

Od 8 do 13 lutego trwała w Abu Zabi w Emiratach 10. edycja Światowego Forum Miejskiego (WUF). Kolejna edycja odbędzie się za dwa lata w Katowicach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

21 samorządowców z Polski w Komitecie Regionów

„Oda do radości” z finału IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, czyli oficjalny hymn Unii Europejskiej, rozpoczęła 11 lutego nową, 5-letnią kadencję Komitetu Regionów. Interesów polskich samorządów będzie w nim bronić 21 polskich samorządowców, wśród nich dwie kobiety: Hanna Zdanowska oraz Aleksandra Dulkiewicz. Już podczas pierwszej sesji nowej kadencji nie zabrakło emocji w trakcie przyjmowania opinii na temat praworządności.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

Planowanie przestrzenne a inwestycje z zakresu fotowoltaiki

Przyjmując, że planami miejscowymi objęte są tylko nieznaczne obszary każdej gminy, realnym problemem przy lokalizacji inwestycji z zakresu instalacji fotowoltaicznych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy stało się jednoznaczne zaliczenie tych inwestycji do rodzaju przedsięwzięcia: jako produkcję lub infrastrukturę techniczną. Sądy obrały w tym zakresie dwie odmienne linie orzecznicze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki

Transmisja sesji rady a RODO

Podstawowym warunkiem uniknięcia nieporozumień związanych z ochroną danych osobowych jest przestrzeganie precyzji wypowiedzi. W dyskusji o ich ochronie należy wyraźnie oddzielić obowiązek ochrony danych osobowych przed upublicznieniem i udostępnienie tych samych danych radnym – członkom organu, który rozstrzyga określoną sprawę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz*

Kłamstwa w postępowaniu powypadkowym

Podczas postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zdarza się, że pracownicy podają nieprawdziwe informacje na temat okoliczności wypadku. Nieprawdziwość informacji przejawia się w różny sposób. Najczęściej pracownik wskazuje na okoliczności, które odbiegają od rzeczywistego przebiegu zdarzenia. Zdarza się także, że pracownicy zgłaszają jako wypadek przy pracy urazy, których doznali już wcześniej lub których doznali bez związku z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy, w czasie prywatnym, np. w czasie przerwy. Nieprawdziwość informacji czasem zostaje udowodniona. Powstaje wówczas pytanie o konsekwencje, jakie będą mogły być wyciągane wobec takich pracowników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Elektronizacja zamówień publicznych w orzeczeniach KIO

Elektronizacja zamówień publicznych trwa. Od 18 października 2018 r. dotyczy postępowań powyżej progów EU. Obecna jest na każdym z etapów procesu zamówienia. Przedstawiamy wybrane wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące elektronizacji zamówień w zakresie formy sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Termomodernizacja i remonty – nowelizacja goni nowelizację

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów obowiązuje od ponad 10 lat. Jej intencję i cel można odczytać już z samego tytułu. W ostatnich latach zyskała jednak inne znaczenie. W obliczu przegranej wciąż walki z zanieczyszczeniem powietrza i konieczności wzmożenia działań oszczędzających energię stało się jasne, że wsparcie finansowe z budżetów innych niż lokalne musi być większe. Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja jest obecnie przedmiotem prac Senatu (w momencie pisania artykułu). Ma ona zwiększyć efektywność oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy interwencji publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Zanim wejdą w życie uchwalone zmiany, już kolejne poddawane są właśnie opiniowaniu i uzgadnianiu. Ich projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sebastian Szklarek

Sól drogowa zagrożeniem dla wód

Stosowanie soli to powszechna praktyka zapewniania bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym. Jest tania i łatwa w użyciu, skuteczna, w kraju mamy jej pokaźne złoża. Rodzi jednak wiele problemów – powoduje korozję, niszczy rośliny, uszkadza buty. A co z zasobami wody? Przecież większość słonej mieszanki trafia do kanalizacji, a z nią do oczyszczalni ścieków (kanalizacja ogólnospławna) lub bezpośrednio do rzek (kanalizacja deszczowa).

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Krakowski program pomocy lokatorom

Mieszkanie w samym centrum, z widokiem na Wawel, z bardzo niską stawką czynszu. Czy to możliwe? Tak, dzięki autorskiemu „Programowi pomocy lokatorom” zorganizowanemu przez Kraków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Mieszkańcu, zajmij się swoim miastem

Gdzie w Polsce uczestnictwo mieszkańców w procesie zarządzania w samorządzie jest największe? Okazuje się, że w dużych ośrodkach – anonimowość, charakterystyczna dla metropolii, sprzyja rozwojowi partycypacji publicznej – wynika z raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Grabowska*

Energia ze słońca

Od 2015 roku Gdynia udziela dotacji na wymianę źródeł energii na niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii. Specjalna uchwała pozwala wspierać także inwestycje, dzięki którym można produkować prąd na własny użytek dzięki mikrosiłowniom wiatrowym oraz panelom fotowoltaicznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Efektowne i nowoczesne liceum

– To obiekt na miarę XXI wieku, funkcjonalny i urokliwy – zachwala projekt nowego liceum burmistrz warszawskiej dzielnicy Wesoła Marian Mahor. Wizja zaprezentowana przez architektów w konkursie zbiera gratulacje od specjalistów. Nic dziwnego, budynek, zwłaszcza od strony patio, bardziej kojarzy się z wysokiej klasy biurowcem, niż obiektem użyteczności publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stocznia Gdańska, świadectwo pamięci

Do siedziby UNESCO w Paryżu trafił wniosek o wpisanie terenów Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa. To inicjatywa władz Gdańska, którym udało się zyskać przychylność i poparcie Ministerstwa Kultury oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ustawa odległościowa blokuje rozwój rynku energii odnawialnej

Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin Energii Odnawialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apelują do rządu o zmianę tzw. ustawy odległościowej i zniesienie zakazu budowy turbin wiatrowych w określonej odległości od zabudowań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

Urząd stanu cywilnego pracuje na łonie natury

Samorządy wychodzą naprzeciw narzeczonym, którzy pragną pobrać się w plenerze. A wójtowie i burmistrzowie wykorzystują walory swoich miejscowości i przekuwają ślubny trend w promocyjny sukces.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Zieliński*

Nadchodzą chude lata dla finansów samorządowych

Projektowanie budżetów na rok 2020 oraz wieloletnich prognoz finansowych było dla samorządów niełatwe. Z jednej strony JST zobligowane były do przygotowania WPF zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem zmieniającym arkusz, z drugiej wzrost wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących zapowiadał znaczące problemy z dopięciem budżetów oraz rzutował na możliwości obsługi zadłużenia w kolejnych latach. Najbardziej kłopotliwy okazał się jednak spadek nadwyżki operacyjnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners - Odpadowe pole minowe

Poruszanie się po wielokrotnie nowelizowanych przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach coraz bardziej przypomina bieg po polu minowym – działając pod presją czasu związaną z wyznaczonymi okresami przejściowymi, gminy coraz częściej wpadają w pułapkę rozbieżnych orzeczeń organów nadzoru czy sądów administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane