Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 3/1295 - lutego 8, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Jak powstrzymać galopadę cen na rynku odpadów

Zaledwie od 9 do 29 zł miesięcznie płacą właściciele nieruchomości w Białymstoku za odbiór odpadów komunalnych. I choć w marcu stawki podskoczą do 16–45 zł, nadal będą jednymi z najniższych w Polsce. To efekt zbudowania nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów, którego istotnym elementem jest spalarnia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nasi mieszkańcy nigdy nie pogodzili się z utratą praw miejskich

Burmistrz Marcin Gortat opowiada o szansach związanych z odzyskaniem miejskości oraz wielkiej historii Czerwińska i możliwościach wykorzystania jej w promocji turystycznej. Czy Czerwińsk stanie się silnym, lokalnym ośrodkiem rozwoju?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Innowacyjny urząd stanu cywilnego

Rozwijając e-administrację często zapominamy o podstawowych danych. Ilość pism od osób fizycznych do urzędów gmin składanych elektronicznie to zaledwie 2 proc. ogólnej ich puli. Powinniśmy opracować rozwiązania, które pozwolą na stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych także w sytuacjach, w których klient osobiście odwiedza urząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Samorządy tracą miliony

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku dotknęła około 30 samorządów. W sumie mogą stracić około 80 mln zł. Jakie wnioski należy wyciągnąć z tej gorzkiej lekcji?

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Jacek Murzydło*

Przepisy odnoszące się do prasy samorządowej

Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego bywa przedmiotem sporów i krytycznych opinii. Faktem jest jednak, że jednostki te takim uprawnieniem dysponują i niejednokrotnie z niego korzystają. Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii z tym związanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Inicjatywa lokalna to nie zlecenie

Z inicjatywy lokalnej korzysta kilka procent polskich samorządów. Znaczna większość traci zatem okazję do zaangażowania mieszkańców w wyjątkowy sposób – nieograniczający się tylko do wskazywania władzy lokalnej tego, co ma zrobić (co jest charakterystyczne dla konsultacji społecznych, w tym budżetu obywatelskiego), ale polegający na aktywnym włączeniu się w wykonywanie zadań publicznych. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że inicjatywa lokalna to nie jest zlecenie, za sprawą którego władza wykonuje zadania rękoma mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki*

Wiedzieć to podstawowy obowiązek radnego

Radny, aby rzetelnie i świadomie realizować powierzone mu w drodze powszechnych wyborów przez mieszkańców obowiązki, nie tylko ma prawo do informacji, ale obowiązek posiadania wiedzy na temat tego, co dzieje się w samorządowych jednostkach organizacyjnych. Nie oznacza to jednak, że może on wynosić zdobyte informacje z urzędu lub, co gorsza, je rozpowszechniać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Bielenica

Przyszłość sztucznej inteligencji w samorządzie

Sztuczna inteligencja (ang. artificial inteligence, AI) to systemy lub maszyny, które naśladują ludzką inteligencję podczas wykonywania zadań i mogą się poprawiać na podstawie zbieranych informacji. Technologia SI nadaje sens danym, których skala wykracza poza możliwości interpretacji przez człowieka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Stępień*

Analiza sposobu uwzględniania przez MEN etatów nauczycielskich przy ustalaniu wysokości subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na przykładzie lat 2017 i 2018

Jak wynika z analizy dokumentów MEN, podczas naliczania subwencji na rok 2017 i 2018 dokonano zmian w metodologii, które doprowadziły do nieuwzględniania przez ministerstwo ponad 35 tys. etatów nauczycieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Malik-Faron*

Problemy z prawidłowym rozliczaniem wody

Problematyka gospodarki wodomierzowej w budynkach wielolokalowych to nie lada wyzwanie zarówno dla zarządców, jak i prawników. Na kim spoczywa obowiązek legalizacji urządzeń? Kto jest odpowiedzialny za ich sprawność?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Ruszają konkursy na pilotaż centrum usług społecznych

Od 31 stycznia gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie centrów usług społecznych. To nowa forma koordynacji prowadzenia usług przez jedną lub większą liczbę gmin. W sumie 30 projektów otrzyma 100 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Będą premie remontowe dla gmin

Wsparcie modernizacji budynków z wielkiej płyty, premie remontowe dla gmin, większa premia termomodernizacyjna w przypadku instalacji OZE – Sejm przyjął znowelizowaną ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Zgorzałek*

Fenomen grodzonych osiedli

Niemiecki socjolog Henrik Werth w samej tylko Warszawie doliczył się w 2005 roku ponad 200 grodzonych osiedli. W Berlinie istniało wtedy tylko jedno. Nie dziwi zatem, że temat podjęło wielu urbanistów, socjologów i antropologów. Czy rzeczywiście potrzebujemy się odgradzać? Czy są jakieś alternatywy dla muru?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dobry szpital powiatowy

Dobiega końca budowa trzech nowoczesnych sal operacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie). Koszt inwestycji to blisko 24 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Zieliński*

Zarządzanie długiem samorządowym w świetle projektów budżetów na 2020 rok

Jednostki samorządu terytorialnego potrzebują coraz więcej środków zwrotnych, natomiast coraz mniej zobowiązań są w stanie obsłużyć. Zatem obsługa długu rozumiana szeroko, tj. jako zarządzanie spłatami kapitału oraz odsetkami, staje się coraz bardziej kłopotliwa dla skarbników i wydziałów finansowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*, Konrad Różowicz**

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi po zmianach

Niedawna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób istotny – zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio – wpłynęła na zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi. Zgodnie z nią wójt może np. postanowić o jednym postępowaniu przetargowym na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Niezwykle istotną zmianą jest też wprowadzenie obligatoryjnych rozliczeń tonażowych w zakresie odbioru lub zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Bożko-Kozikowska*

Wystawianie zaświadczeń o przekształceniu po terminie

Do 31 grudnia ubiegłego roku między innymi gminy powinny wystawić zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów we własność. W wielu gminach to się jednak nie udało, więc zaświadczenia wydawane są dalej. Upływ terminu to niejedyny problem nurtujący samorządowców. Oprócz pytania, czy zaświadczenia można dalej wydawać zgodnie z prawem, pojawiają się pytania: czy gmina może ponieść w związku z tym jakieś konsekwencje oraz co z aktualizacją opłaty rocznej rozpoczętą przed 1 stycznia 2019 roku i do tej pory nie zakończoną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz*

Częstotliwość opróżniania pojemników ma znaczenie

Jednym z czynników wpływających na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest częstotliwość odbioru odpadów. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zadeklarowana liczba pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości powinna stanowić wypadkową liczby pojemników znajdujących się na nieruchomości i ilości ich opróżnień w miesiącu (czyli częstotliwości opróżnień).

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Zmiany w projekcie budowlanym to wciąż za mało

Zmiany prawa budowlanego, przyjęte właśnie przez Sejm, choć co prawda porządkują nieco obecnie obowiązujące zasady przygotowania i realizacji inwestycji, to jednak nie rozwiązują żadnego z nabrzmiałych już problemów o charakterze systemowym i proceduralnym. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie do podziału projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, który będzie wymagany dopiero w fazie realizacji inwestycji. Taka nowelizacja może co najwyżej przyspieszyć moment uzyskania pozwolenia na budowę, które bez projektu technicznego i tak nie będzie wykonalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Niziołek*

Kryteria wymierzania kar za niezarejestrowanie w terminie pojazdu

W art. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 1579) wprowadzono zmiany w ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.), zgodnie z którymi właściciel sprowadzonego z zagranicy pojazdu ma obowiązek zarejestrować go w ciągu 30 dni, a w przypadku braku spełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości od 200 do nawet 1000 zł. Przybliżamy procedurę jej wymierzania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – jakich błędów unikać?

Wykonawca przystępujący do zamówienia może polegać na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Po stronie zamawiającego leży obowiązek oceny, czy udostępnione zasoby pozwalają mu na wykonanie zadania. Na przykładach pokazujemy, jakich błędów powinni wystrzegać się zamawiający podczas procesu udzielenia zamówienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane