Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 1/1293 - stycznia 11, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Bukowski

Odbudowałem poczucie dumy z mieszkania w Wałbrzychu

W dużych miastach, takich jak Wrocław, wiele rzeczy dzieje się samoistnie, my na wszystko musimy ciężko zapracować. Ja wiem, ile kosztuje taki wysiłek, ale też znam smak sukcesu. Wałbrzych przestał być synonimem upadku i powrócił na tory naturalnego rozwoju – mówi prezydent Roman Szełemej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Porozumienie Sudety 2030 walczy o pieniądze

107 samorządów z południowej części Dolnego Śląska wspólnymi siłami tworzy program inwestycyjny, który ma dać temu regionowi silny impuls rozwojowy. Na czele porozumienia stoi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Szełemej, Samorządowiec Roku 2019

Roman Szełemej, Samorządowiec Roku 2019

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski

Zmiany w procedurach stwierdzania, dokumentowania i rejestracji zgonów

Ukazał się, opracowany przez ministra zdrowia, długo zapowiadany projekt ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, którego celem jest uregulowanie i usystematyzowanie procedur. Ta kwestia od wielu lat była przedmiotem licznych uwag, bo archaiczność dotychczasowych rozwiązań, nieadekwatne regulacje oraz terminologia nie odpowiadają współczesnym realiom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szybki internet coraz ważniejszym wyzwaniem dla samorządów

W minionej już dekadzie dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu z coraz większą siłą zmieniał nasz sposób funkcjonowania – od zwykłych czynności dnia powszedniego do funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. Stał się kolejnym ważnym czynnikiem determinującym jakość życia mieszkańców, możliwość rozwoju przedsiębiorczości i sprawność administracji. Tym samym jako cyfrowa superautostrada stał się czynnikiem decydującym o atrakcyjności i konkurencyjności państwa czy nawet gminy lub powiatu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Wójtowicz*

Wpływ demografii na rozwój gminy

Demografia w skali mikro jest jedną z podstaw funkcjonowania samorządu, a w skali makro ma ogromne znaczenie dla istnienia i rozwoju kraju. W poniższej analizie przedstawię sytuację gminy Skała w porównaniu do dwóch podobnej wielkością gmin – Michałowic i Wielkiej Wsi (woj. małopolskie). Wszystkie przytaczane dane liczbowe pochodzą z danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31 grudnia 2016 r.).

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek

Problemy interpretacyjne w zakresie ustalania opłat i dotacji dla żłobków

W zależności od tego, kto prowadzi opiekę nad dziećmi do lat trzech rada gminy ustala bądź wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku (w przypadku miejsc utworzonych przez JST), bądź wysokość dotacji na dzieci objęte opieką żłobkową w prywatnych. W jednym i drugim przypadku mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne, np. czy opłata powinna być ustalana ryczałtowo za cały miesiąc, czy jednak za faktycznie spędzony czas w placówce. W artykule staramy się rozwiać te i inne wątpliwości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Czy można uchylić MPZP?

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okazało się nie tylko długotrwałe, ale przede wszystkim kosztowne. To jeden z głównych powodów, dla których obecnie plany obejmują zaledwie 1/3 powierzchni kraju (i przewidują, że może na niej zamieszkać ponad 60 mln Polaków!). Drugim jest to, że przy braku planu łatwiej decydować o tym, co powstanie na danej działce. Problem z podejmowaniem takich decyzji w przypadku istnienia planu skutkuje pomysłami, aby taki plan uchylić. Czy to jest w ogóle możliwe? – pomijając, że jest ekonomicznie zupełnie nieuzasadnione.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk

Monitoring publiczny z perspektywy dostępu do informacji publicznej

Wykorzystywanie monitoringu wizyjnego przez władze publiczne staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowe: od monitoringu wizyjnego stosowanego w przestrzeni publicznej służącemu zwiększeniu bezpieczeństwa publicznego po monitoring posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z wyborów. Polskie sądy bez przerwy stają przez pytaniem, co jest ważniejsze: bezpieczeństwo czy prawo do prywatności? Mimo, że zalety monitoringu są znaczne to ceną, którą trzeba zapłacić, jest nasza prywatność: oko Panoptykonu jest na nas skierowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej

Jakie uprawnienia przysługują jednostce samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy naruszone zostaje jej prawo własności poprzez bezumowne korzystanie z nieruchomości przez inny podmiot?

Zaloguj się i czytaj więcej

Administracja w chmurach

Administracja w chmurach

11 września 2019 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”. W pewnym zakresie dotyczy ona także jednostek samorządu terytorialnego (JST). Przewiduje bowiem m.in., że będą one mogły – jako podmioty sektora finansów publicznych – korzystać z usług przetwarzania w RCO lub publicznych chmurach obliczeniowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Gdy rada chce rządzić wójtem

Każde wkroczenie na „ścieżkę” kompetencji jednego organu przez drugi stanowi istotne naruszenie prawa, co będzie prowadzić do stwierdzenia nieważności danej uchwały. Należy pamiętać, że organ stanowiąco-kontrolny i organ wykonawczy w jednostce samorządu terytorialnego to dwa równoprawne i odrębne organy, które posiadają odrębne kompetencje opisane przepisami prawa, których wzajemnie te organy nie mogą sobie „zawłaszczać”. Orzecznictwo sądów i ostatnie rozstrzygnięcia nadzorcze pokazują, że nie wszyscy o tym pamiętają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Odpowiedzialność samorządu za straty szpitali – niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek sejmiku mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej samorządu województwa jako podmiotu tworzącego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uznał, że przepis regulujący tę kwestię jest niezgodny z konstytucją.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Andrzej Gniadkowski

Dobry prognostyk dla finansów JST

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że finansowanie świadczeń ochrony zdrowia jest zadaniem NFZ, a nie samorządu. Ich wycena powinna być realna i aktualizowana za każdym razem, gdy dochodzi do zmian ustawowych wpływających na koszty. Trybunał dotknął zatem istoty zasady adekwatności i mechanizmu kompensacyjnego – mówi mec. Tomasz Zalasiński z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k., który prowadził sprawę przed TK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sebastian Szklarek*

Jak sfinansować retencję wód opadowych w obszarach miejskich

Paleta rozwiązań do retencjonowania i zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych jest szeroka. Każdy samorząd znajdzie rozwiązania dostosowane do swoich potrzeb.

Zaloguj się i czytaj więcej

Likwidacji opłaty uzdrowiskowej na razie nie będzie

W żadnym z ministerstw nie są prowadzone prace mające na celu likwidację tej opłaty – usłyszeli od strony rządowej przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pojazdy elektryczne wjadą do małych gmin

Prawie 300 tys. zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie gmin Tyczyn (woj. podkarpackie), Czemierniki (lubelskie), Wiśniew (mazowieckie) oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn (woj. łódzkie) do efektywnego korzystania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Brzeg: nowe centrum miasta

Sadzawka, w której odbijać się będzie renesansowy ratusz, jednolite płyty chodnikowe, więcej zieleni, nowe kawiarnie, ogródki gastronomiczne, elementy małej architektury – tak wkrótce będzie wyglądał rynek miejski w Brzegu. Inwestycja kosztować będzie około 8 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*

Wpływ polityki partyjnej na rozdział dotacji celowych na przykładzie Funduszu Dróg Samorządowych

Wygląda na to, że orientacja polityczna władz samorządowych ma znaczenie dla decyzji dotyczących środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli tak jest, to mamy do czynienia z nowym – bardzo niepokojącym – zjawiskiem schodzenia krajowej polityki partyjnej do życia samorządów lokalnych. Wcześniejsze analizy – odnoszące się do programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych, a nie analogicznych programów dotacyjnych – w ujęciu statystycznym nie wykazywały związku z kolorem politycznym wójta ani rad gmin i powiatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Wojewódka*, Kornel Kowalski*

Wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych w samorządach

Już od początku 2021 roku w jednostkach sektora finansów publicznych powstanie obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). To duże wyzwanie, przed którym staną każda gmina, powiat, szkoła czy szpital. Z uwagi na dosyć skomplikowaną materię, jaką są PPK warto skorzystać z pierwszych doświadczeń największych pracodawców sektora niepublicznego, którzy byli zobowiązani do utworzenia PPK najpóźniej w IV kwartale 2019 roku. Celem niniejszego tekstu jest uporządkowanie wiedzy o PPK oraz pomoc w przygotowaniu się do jego wdrożenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane