Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 21/1287 - października 19, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Tadeusz Kołacz

Polscy nauczyciele. Krajobraz po strajku

Nauczyciele w Polsce od czasów powojennych nie mają dobrej prasy. Co prawda Wisława Szymborska napisała wiersz „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”, heroicznej nauczycielce, która poszła w ogień ratując „czworo cudzych dzieci” – był recytowany na tysiącach akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Ale poza tym każdego roku na początku października w mediach pojawia się seria niechętnych nauczycielom komentarzy. Bo krótko pracują, mają długie wakacje, za bajońskie sumy udzielają korepetycji, a na dodatek zarabiają 6–8 tys. Ostatni strajk pogłębił te nastroje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Andrzej Gniadkowski

Siemiatycze muszą być równie nowoczesne, jak miasta na Zachodzie

O siemiatyckich urzędnikach w Brukseli, zielonych przystankach, lekcjach savoir-vivre’u w szkołach i społecznej odpowiedzialności biznesu w urzędzie – rozmawiamy z burmistrzem Siemiatycz Piotrem Siniakowiczem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Dyka*

Bardzo ważne zmiany w ustawie o odpadach

We wrześniu weszła w życie większość zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Odnoszą się w szczególności do zasad organizacji i gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie część z nich dotyczy ogólnych reguł postępowania ze śmieciami, które powyższy akt prawa wprowadził w ustawie o odpadach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Klimek*

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia, których realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do tej pory były określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU 2016 r., poz. 71). 10 września br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie regulujące tę materię (DzU 2019, poz. 1839), którego projekt został przedłożony przez ministra środowiska. Wprowadzone zmiany polegają na uszczegółowieniu wymagań, progów lub kryteriów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wpływają na istotę systemu ocen oddziaływania na środowisko poszczególnych kategorii przedsięwzięć. Mają one na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, a także zapewnienie pełnej zgodność z prawem wspólnotowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko*

Podstawy projektowania budżetu JST

W rozumieniu potocznym budżet to tak naprawdę plan finansowy. Definicja prawna nadaje temu pojęciu bardziej szczegółowe znaczenie. Zgodnie z art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Przed 15 listopada wyjaśniamy, jak poprawnie przygotować projekt uchwały budżetowej, jakie są jego elementy i na co zwracać szczególną uwagę przy pracach projektowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z zamówienia

Zamówienie publiczne mogą otrzymać wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Prawidłowe zrozumienie ustawowych przesłanek wykluczenia z postępowania ogranicza prawdopodobieństwo popełnienia błędu zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Kalinowska*

Rozbiórka obiektu budowlanego z pozwoleniem czy na zgłoszenie?

Prowadzenie prac rozbiórkowych obiektu budowlanego, podobnie jak jego budowa, podlega zgłoszeniu, a w określonych przypadkach wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. W zależności od obiektu, który planowany jest do rozbiórki, zgłoszenie należy kierować do wojewody lub do starostwa powiatowego czy też urzędu miejskiego. Do prac można przystąpić w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia, najpóźniej w ciągu 3 lat. Później zgłoszenia trzeba dokonać ponownie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zwiększenie dostępności transportowej kraju

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. Ma być to możliwe dzięki utworzeniu spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Wójtowicz*

Nasza przyszłość biega po szkolnych korytarzach

Zanim staniemy się świadomymi i aktywnymi mieszkańcami gminy, przechodzimy przez długi proces edukacji szkolnej. Warunki, jakie zapewnia naszym dzieciom szkoła, mają nie tylko wpływ na ich osiągnięcia naukowe, ale także na kształtowanie ich charakterów i wizji świata. Poprzez dobrą organizację nauki, opieki psychologicznej, wychowania sportowego oraz czasu po zajęciach lekcyjnych od najmłodszych lat pokazujemy im, czy my oraz nasza gmina będzie o nich dbała.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grażyna Pilarczyk

Szwajcarska jakość klimatu w nadmorskiej Gdyni

W krajowych rankingach czystego powietrza Gdynia lokuje się na najwyższych pozycjach. To efekt przemyślanych działań, a nie tylko szczęśliwego położenia geograficznego. Wdrażane rozwiązania i działania na rzecz efektywności energetycznej spowodowały, że Gdynia została wskazana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) jako jedno z sześciu polskich miast, mogących już wkrótce uzyskać certyfikację Europejskiej Nagrody Energetycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wierzę w siłę i moc współpracy.

O działaniach na rzecz efektywności energetycznej mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

System ITS pomaga zbudować korytarz życia

Inteligentne systemy sterowania ruchem pozwalają tworzyć w miastach korytarze dla przejazdu służb ratunkowych. Jak to zrobić w praktyce, opowiadali eksperci podczas Legnickich Dni Smart City.

Zaloguj się i czytaj więcej

Promocję turystyczną warto poprawić

Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski rośnie i zostawiają u nas coraz więcej pieniędzy. Ale marszałkowie województw, prezydenci miast oraz prezesi regionalnych organizacji turystycznych powinni zintensyfikować promocję regionów – stwierdził NIK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Masterplan, czyli malowanie miasta światłem

Chodzi już nie tylko o bezpieczeństwo i estetykę. Jak napisano w masterplanie przygotowanym dla Gliwic, światło ma odzwierciedlać charakter i podkreślać tożsamość miasta. Jak to osiągnąć? Im bliżej ścisłego centrum, tym barwa oświetlenia użytkowego i iluminacji ma być cieplejsza. Główne arterie podkreślane są barwami zimniejszymi. Na całościowe podejście do planowania oświetlenia zdecydowały się – oprócz Gliwic – m.in. Jaworzno, Olsztyn, masterplan dla swojej starówki przygotowała też Warszawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Oszczędności, jakość i estetyka

O oświetleniu nadążnym, kompleksowych modernizacjach, problemach związanych z zamówieniami publicznymi i najlepszych praktykach polskich miast opowiada Krzysztof Nowakowski, juror konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza i kadencyjność organów JST

W praktyce budżetów obywatelskich stosowanie nowo dodanych przepisów – które należy uznać za przejaw nadregulacji oraz zbytniej formalizacji procedur – wywołało wiele wątpliwości. To samo dotyczy nowych przepisów odnoszących się do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zgodnie z którymi wielkość grupy inicjatywnej uzależniona jest od wielkości jednostki, aczkolwiek różnice w tym zakresie są niezrozumiale niskie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane