Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 17/1283 - sierpnia 24, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Zatrzymać dyskryminację szkół niepublicznych

Planowane zmiany nie uwzględniają szkół niepublicznych, co w ocenie stowarzyszeń rozwoju wsi prowadzących szkoły i przedszkola niepubliczne na wsi i ocenie Federacji Inicjatyw Oświatowych jest krzywdzące i niezgodne z konstytucyjną zasadą pomocniczości i zasadą równego traktowania – czytamy w opinii do projektu zmian rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, jaką do MEN przesłała Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bogdan Stępień

Janosikowo-wyrównawczy algorytm podziału subwencji

Jeżeli zaproponowany w projekcie rozporządzenia algorytm podziału dodatkowej subwencji zostanie zaakceptowany, to będzie oznaczało, że większość gmin wiejskich otrzyma subwencję dużo większą od wzrostu wydatków na wynagrodzenia ich nauczycieli – oczywiście odbędzie się to kosztem pozostałych samorządów. Subwencja oświatowa przestałaby też finansować zadania oświatowe, a zaczęła dla jednych samorządów pełnić funkcję subwencji wyrównawczej, a innych funkcję janosikowego. Czy samorządy na to się zgodzą?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Potrzebna jest debata o roli radnych w samorządzie

Prezydenci mają dziś takie uprawnienia, że w praktyce mogliby obejść się bez radnych. W Katowicach, gdzie współpraca władzy uchwałodawczej i wykonawczej oparta jest na zaufaniu i wspólnocie celów, takie rozwiązanie ustrojowe funkcjonuje dobrze, ale nie wszędzie odbywa się to z korzyścią dla miasta – mówi Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogusław Kośmider*

Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu w Krakowie

Od 1 września 2019 r. ponad 100 sklepów ograniczy sprzedaż alkoholu w godzinach od 24 do 5.30. To efekt podpisania porozumienia między prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim a przedstawicielami siedmiu sieci handlowych. W ten nowoczesny, partycypacyjny i obywatelski sposób znaleziono kompromis między potrzebami znacznej części mieszkańców oczekujących spokoju a sprzedawcami detalicznymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Zmiany w regulaminach wynagradzania nauczycieli będą na czas

Zmiany w regulaminach wynagradzania nauczycieli będą na czas Samorządy boją się, że ministerialne podwyżki będą musiały sfinansować z własnych dochodów, innych niż subwencja oświatowa. Pomimo sezonu urlopowego prace nad zmianami w regulaminach wynagradzania nauczycieli trwają. Uchwały i regulaminy będą lepsze lub gorsze. Będą na czas, albo trochę spóźnione, więc nastąpi konieczność wyrównania kwot wynagrodzeń. W wielu gminach już planuje się dodatkowe terminy sesji. Tymczasem MEN wciąż pracuje nad projektami rozporządzeń, nie ma więc jeszcze podstaw prawnych, na których mają się opierać i do których odnosić się muszą uchwały gmin i regulaminy wynagrodzeń. A przecież potrzeba jeszcze 30 dni do zaopiniowania ich przez wszystkie instytucje dialogu społecznego. Zegar tyka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn*

Zarobić na sanatorium

Kolejki, sztuczne zamienniki, smog, hałas, problemy kadrowe i ograniczenia dla firm – lista problemów, z którymi użerają się krajowe uzdrowiska, jest długa. Mimo to nie brakuje chętnych gmin do zarabiania na kuracjuszach. Dlatego samorządowcy z uzdrowisk forsują zmianę definicji zakładu przemysłowego w ustawie uzdrowiskowej, która ich zdaniem hamuje jakąkolwiek przedsiębiorczość w uzdrowiskach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Jędrośka*

Niechciany gwarant ciągłości

Prestiż i pozycja sekretarza rozmijają się z zapisami uzasadnienia do ustawy o pracownikach samorządowych. Dominuje złe rozumienie ustawy. Kuleje orzecznictwo. Z człowieka o dużych kompetencjach, olbrzymim doświadczeniu i sporej wiedzy można zrezygnować pisząc „magiczne słowa”, które weszły już do kanonu: brak możliwości porozumienia i współpracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Nowa odsłona krajowego zasobu nieruchomości

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomościami jest kolejną próbą uruchomienia banku gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Czy wreszcie udaną – przekonamy się wkrótce.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Bartosz Mendyk*

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kilku krokach

Samorządy w całej Polsce w ostatnim czasie zostały zasypane nietypowymi wnioskami. Zawierały one pytania, dlaczego urząd nie przestrzega prawa. Czasami były to pytania retoryczne, czasami o zdarzenia przyszłe. Wzbudziły one sporo wątpliwości, warto więc wskazać krok po kroku sposób realizacji wniosku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Prewspółczynnik VAT przed 2016r. – salomonowe orzeczenia NSA z lipca

Jak wiedzą wszyscy zajmujący się rozliczeniem VAT w sektorze finansów publicznych jednostki muszą obecnie, co do zasady, kalkulować tzw. prewspółczynnik. Przepisy dotyczące odliczania VAT z wykorzystaniem prewspółczynnika obowiązują od 1 stycznia 2016 r. w związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz z wprowadzeniem rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie w sprawie ustalania preproporcji). Niemniej jednak organy podatkowe przyjmują bardzo niekorzystną dla sektora finansów publicznych wykładnię, zgodnie z którą wymienione przepisy należy stosować z mocą wsteczną. Naczelny Sąd Administracyjny wydał 2 lipca 2019 r. salomonowe rozstrzygnięcie dotyczące tego wieloletniego sporu o zakres odliczeń w odniesieniu do wydatków mieszanych poniesionych przed 2016 r. Mowa o wyrokach z 2 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 119/17 oraz z 3 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 73/17. Pierwszy uchylił korzystny dla gminy wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. a drugi WSA w Łodzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Czy gmina zapłaci VAT za przekształcenie użytkowania wieczystego?

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił zapytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o aktualną obecnie kwestię opodatkowania podatkiem VAT przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Powziął on bowiem wątpliwość czy czynność ta w ogóle powinna pociągać za sobą obowiązek zapłaty VAT przez gminę.

Zaloguj się i czytaj więcej

prof. zw. dr hab. Jacek Sroka* i dr Joanna Podgórska-Rykała*

Partycypacja mieszkańców

Błażej Prośniewski (2016) pisząc o partycypacji, wskazuje na „paradoks” tego pojęcia, argumentując, że istotą samej demokracji jest pełne włączenie i uczestnictwo obywateli. W tym kontekście ich – niejako dodatkowe – partycypowanie uznać można za pewnego rodzaju odchylenie od normy, autor używa nawet dość mocnego sformułowania „aberracja”. Wydaje się jednak, że nie bierze on pod uwagę rozróżnienia na model bezpośredni i pośredni sprawowania demokratycznych rządów. Niemniej jednak paradoks chyba rzeczywiście istnieje, a jest nim fakt, że władza niezależnie od szczebla widziana jest przez obywateli jako przeciwnik, „który dąży do realizacji swoich partykularnych interesów, nie będących tożsamymi z interesem obywateli” (Prośniewski 2016). Dlatego też partycypację – jak twierdzi autor – należy postrzegać nie jako walkę o prawo do uczestnictwa, a raczej jako nieodłączny element egzekwowania tego prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane