Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 12/1278 - czerwca 15, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Pierwsze raporty nie wstrząsnęły gminami

Pierwsze raporty nie wstrząsnęły gminami Od stwierdzenia „debata nie odbyła się” do wielogodzinnych dysput. Pierwsze doświadczenia pokazują, że samorządowcy bardzo różnie podeszli zarówno do przygotowania raportu o stanie samorządu, jak i do sesji absolutoryjnej wraz z głosowaniem nad wotum zaufania. Ciekawe, czy do swobodnych interpretacji przepisów nie będą miały zarzutu organy nadzoru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Rząd ma obowiązek reagować na nasze inicjatywy

My nie walczymy z rządem, oczekujemy współpracy i chcemy zgodnie działać na rzecz naszych mieszkańców. Jeśli jednak odmówi dialogu, będziemy rozmawiać ze społeczeństwem o konsekwencjach jego polityki – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i prezes zarządu Unii Metropolii Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Gwóźdź

Problemy z przekształcenie użytkowania wieczystego

Od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność mija już pięć miesięcy. W tym okresie uchwalona została nowelizacja ustawy przekształceniowej, prace nad kolejną trwają, a na stronach internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zamieszczony został poradnik (w formie pytań i odpowiedzi), który jednak, z racji faktu, że nie ma charakteru normatywnego, może być dla wykładni przepisów ustawy przekształceniowej stosowany jedynie pomocniczo. Problemy z przekształceniem w rzeczywistości zamiast maleć, wciąż rosną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Łukaszewicz*

Warunki techniczne dla przyłącza wodociągowego po nowemu

W dniu 12 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Projektowane zmiany w głównej mierze odnoszą się do ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, natomiast część z nich skierowana jest do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej „u.z.z.w.”). Zaproponowane rozwiązania mają na celu ustawowe uregulowanie zasad związanych z wydaniem warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci, które w aktualnym porządku prawnym w głównej mierze określane są w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Częstochowa buduje od nowa sieć tramwajową

W Częstochowie trwa największa w historii tego miasta przebudowa infrastruktury tramwajowej. Jej koszt, wraz z zakupem nowego taboru, to 205 mln zł. Po zakończeniu torowisko będzie odnowione niemal na całej sieci, a czas podróży znacząco się skróci. Za kilka miesięcy na tory wyjadą też nowe wagony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Przejęcie szkoły przez JST w praktyce

W przypadku przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem przejęcia do nauczycieli zatrudnionych w tej szkole zastosowanie będą miały przepisy ustawy Karta Nauczyciela.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Karciarz*

Uprawnienia kontrolne organów JST względem spółek komunalnych

Brak bezpośredniej możliwości kontrolowania przez radę gminy działalności (funkcjonowania) spółek komunalnych nie oznacza, że taka możliwość nie istnieje w żadnym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka*

Organizacja obowiązkowych ocen pracowniczych w samorządzie

Przeprowadzanie ocen okresowych pracowników samorządowych jest obowiązkiem pracodawcy samorządowego. Natomiast poddanie się ocenie jest obowiązkowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Okresowa ocena pracowników, w założeniu, ma służyć zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego kadry urzędniczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Pragmatyka samorządowa określa jedynie ogólne zasady i formalne ramy prawne organizacji obowiązkowych ocen pracowniczych, dając jednocześnie duży zakres swobody co do ustalenia przez pracodawcę samorządowego wewnątrzzakładowej procedury dokonywania ocen pracowników samorządowych, a zatem także większego potencjalnego ich zróżnicowania w poszczególnych jednostkach administracji samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz*; Agnieszka Bonikowska

Uwierzytelnianie dokumentów w archiwum zakładowym

Do uwierzytelniania dokumentów konieczne jest posiadanie indywidualnego upoważnienia, ale czasem wystarczy precyzyjny zakres obowiązków dla konkretnego pracownika.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie gospodarowania odpadami

Po kilkumiesięcznych pracach nad projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Rada Ministrów w końcu przyjęła jego ostateczną treść.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zielona energia uratuje portfele ostrowian

Choć w tym roku rządowi udało się zatrzymać podwyżki cen energii elektrycznej – bez wątpienia ze względu na rok wyborczy – to w końcu dopłaty z budżetu państwa do energii się skończą i ceny wystrzelą. Samorządowcy szukają sposobów na uniknięcie podwyżek. Już w przyszłym nie będą się ich obawiać mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie powstaje pierwsza w Polsce samorządowa sieć zielonej energii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Zagórski*

Realne korzyści z wirtualnej komunikacji

Realne korzyści z wirtualnej komunikacji Świat wirtualny to przestrzeń, do której w coraz większym stopniu się przenosimy. Dobrze zaprojektowana i nowoczesna strona internetowa to nie tylko wizytówka, ale narzędzie, które może ułatwić życie mieszkańcom i pracownikom urzędu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Dąbrowa Górnicza: Plan na miasto

Zielone, przyjazne, atrakcyjne dla mieszkańców, z mieszkaniami, biurami, punktami gastronomicznymi, z lokalnym browarem i miejscem na działalność dla zanikających zawodów, z miejscami spotkań i konferencji. Tak ma wyglądać nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Powstanie na terenie byłej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek DEFUM, w samym centrum miasta, obok nowoczesnego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Olga Legat*

RODO – wyzwania dla samorządów

Wyniki kontroli NIK w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa informacji pokazują, że samorządy mają jeszcze przed sobą ogrom pracy do wykonania, aby osiągnąć zgodność z RODO oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Ziemski & Partners – Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego

Podstawową zaletą raportu o stanie JST jest wyraźne rozdzielenie oceny merytorycznej związanej z wykonaniem budżetu odbywającej się w procedurze absolutoryjnej od oceny pozostałej aktywności organu wykonawczego JST w danym roku. W dotychczasowym stanie prawnym – pomimo jednoznacznych w tym zakresie przepisów – w wielu samorządach trwały dyskusje dotyczące możliwości nieudzielenia organowi wykonawczemu absolutorium pomimo prawidłowego wykonania budżetu (potwierdzonego pozytywną opinią RIO) z innych powodów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane