Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 11/1277 - czerwca 1, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Ciemna strona najmu krótkoterminowego

Połączenie powstającego centralnego rejestru usług hotelowych z serwisami udostępniającymi lokale do krótkoterminowego najmu to jeden z pomysłów Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby rozwiązać problem niekontrolowanej przez prawo części rynku. Zdaniem samorządowców to dobre rozwiązanie – pod warunkiem, że rzeczywiście docelowo na takich portalach będą wystawiane jedynie lokale wpisane do rejestru.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Włączamy różne grupy społeczne w zarządzanie miastem

I krytyczny, i doradczy głos mieszkańców powinien być mocno brany pod uwagę. Dlatego w moim kalendarzu stałe miejsce zajmują spotkania z mieszkańcami i radami osiedli – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Propozycja zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Z początkiem maja 2019 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało do zaopiniowania rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym i niektórych innych ustaw. Zdaniem autorów projektu ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2018 r. poz. 1401) winna zostać dostosowana do wymogów prawa Unii Europejskiej jak i do zmieniających się rodzajów zagrożeń wymuszających zmiany w ich zapobieganiu i zwalczaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Przygotować się do wyborów – problemy z przeprowadzeniem wyborów w praktyce

Znowelizowany kodeks wyborczy stał się faktem. Na jego podstawie przeprowadzono już wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu UE. W tym momencie, przed wyborami parlamentarnymi, przychodzi więc czas na podsumowanie tego, co poszło nie tak i co należałoby zmienić. Trzeba przy tym podkreślić, że większość problemów została zidentyfikowana już przed przeprowadzeniem wyborów, jednak ich rozwiązanie wymaga działań systemowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Jak liczyć szpitalne łóżka

Wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek w zależności od liczby łóżek spowodowało, że zarządzającym szpitalami zależy na wykazaniu jak najmniejszej ich liczby. Zdaniem samorządowców trzeba określić jednoznaczne i sprawiedliwe zasady liczenia łóżek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ireneusz Krześnicki*

Pułapki procedury wyborczej ławników sądowych na kadencję 2020–2023

Wybór ławników do poszczególnych sądów w trybie głosowania tajnego wymaga stwierdzenia przez radę gminy uchwałą. Rada gminy powinna w regulaminie wyborów ławników rozstrzygnąć kwestię, czy uchwała zawierająca imienny wykaz wybranych ławników będzie w sposób formalny przyjmowana przez radę w głosowaniu jawnym, czy też treść tej uchwały zostanie zredagowana w sposób dorozumiany, uwzględniający wynik głosowania tajnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski

Komisja konkursowa a strajk nauczycieli

Jeżeli z dokumentacji pracowniczej i przebiegu strajku wynika, że nauczyciel w dniu posiedzenia komisji konkursowej nie brał udział w strajku, nie ma przeszkód prawnych do podważenia postępowania konkursowego z powodu braku wymaganego udziału 2/3 członków komisji konkursowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Czy raport o stanie JST w przyszłości powinien zastąpić absolutorium?

Rozliczenie za stan finansów w roku ubiegłym JST nie powinno mieć miejsca podczas rozpatrywania raportu o stanie JST i udzielenia lub nieudzielenia z tego tytułu wotum zaufania. Wolą ustawodawcy na pewno nie było rozpatrywanie na jednej sesji dwa razy tego samego zagadnienia, tzn. podczas rozpatrywania raportu o stanie JST i procedury absolutoryjnej i podejmowanie przez radę (sejmik) dwóch odrębnych rozstrzygnięć, czasem być może nawet skrajnych, bo i takie mogą zapadać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Budowa sieci internetowej ma być łatwiejsza

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Grzegorz Mackiewicz*

Pabianice inwestują w tramwaj

Samorząd buduje nowoczesny system transportu publicznego dzięki milionom złotych z funduszy unijnych. W trakcie realizacji są dwa duże projekty związane z modernizacją podmiejskiej linii tramwajowej i lokalnej autobusowej. Dopełnieniem jest system roweru publicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Drugie życie wieży ciśnień

Zaprojektowana w 1972 roku przez warszawskiego architekta Jerzego Bogusławskiego wieża ciśnień to jeden z najbardziej znanych obiektów w Ciechanowie. Od lat 80. Stała nieużytkowana i niszczała. Na szczęście miasto wpadło na pomysł, jak obiekt zrewitalizować, aby zaczął nowe życie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Arkadiusz Lefanowicz*

Systemy IT w administracji samorządowej

Dane to ropa naftowa XXI wieku. Perspektywie wielkich zysków zawsze towarzyszy wielkie zagrożenie ze strony złodziei liczących na łatwy łup. Jak się zabezpieczyć przed cyberprzestępcami, gdy każde urządzenie połączone z siecią może się okazać przekaźnikiem banku danych? Cyberbezpieczeństwo i systemy ochrony danych nowej generacji to najważniejsze tematy w obecnej dyskusji o systemach IT w administracji. Niemal równie ważna staję się dyskusja o analizie Big Data i koncepcji „Chmury krajowej”.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Paweł Modrzyński*, Bartosz Lewandowski**

Wykorzystanie technologii blockchain w optymalizacji efektywności i bezpieczeństwa procesów w samorządowych centrach usług wspólnych

Przedstawiamy proces wdrożenia trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain dla zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznie zatwierdzanych danych finansowych w jednostkach obsługiwanych przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW). Projekt został zrealizowany w oparciu o ChainDoc, autorskie rozwiązanie firmy Atende S.A. przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn

Status prawny skarbnika gminy – problemy wybrane

W strukturze samorządu gminnego pozycja skarbnika jest szczególna. Skarbnik gminy jest bowiem głównym księgowym budżetu gminy, o czym przesądza art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej jako usg). Stanowisko skarbnika łączy w sobie kompetencje ściśle związane z wykonywaniem funkcji publicznej głównego księgowego budżetu gminy (co przekłada się na faktyczne gospodarowanie finansami gminy) oraz prawa i obowiązki ściśle pracownicze jako pracownika samorządowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dalej jako ups).

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane