Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 6/1272 - marca 23, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Wrześniowe podwyżki według MEN

Nierozważna próba przyśpieszenia podwyżek dla nauczycieli o cztery miesiące może wywołać ogromne problemy z funkcjonowaniem systemu finansowania oświaty. Potrzebne będą nowelizacje rozporządzeń i zmiana utrwalonych wieloletnią praktyką zasad rozliczania średnich wynagrodzeń. Stracą na tym zarówno samorządy, jak i oświata niesamorządowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Rocznica 4 czerwca nie musi dzielić

Jeśli chcemy manifestować w Gdańsku, nie tylko ze względu na testament, który pozostawił Paweł Adamowicz, ale też ze względu na szacunek dla historii, to nie jest to powód, by uważać to za wrogie działanie. Nieważne, jak postrzegają to elity rządzące. Samorządy w Gdańsku nie stworzą nowego ruchu politycznego, nie zamierzają uruchomić kampanii przeciwko partii rządzącej – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Brak pieniędzy i kłopoty lokalowe

Samorządy nie w pełni radzą sobie z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Pomimo określonych zadań oraz opracowania dokumentów strategicznych, instytucje kultury nie miały zapewnionych odpowiednich warunków lokalowych i stabilności finansowej. Wśród uchybień wskazano także niedostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nierównomierne rozmieszczenie instytucji kulturalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

W 2029 r. wszyscy będziemy mieli e-dowody

Tylko w pierwszym tygodniu urzędy gmin przyjęły prawie 70 tys. wniosków o wydanie dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną. Taki nowy dokument otrzyma każdy, nawet ten, kto nie zamierza z nowych funkcji dokumentu korzystać. Jednocześnie aktywowanie zapisanych w e-dokumencie certyfikatów jest wyborem użytkownika, a nie obowiązkiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Kowalski

Prawo wybieralności wójta

Po zmianie prawa wyborczego może dojść do szeregu czynności celowo rozszerzających możliwość utraty prawa wybieralności wójta poprzez zmianę formy ścigania przestępstwa. Przykładowo, jeden z kandydatów na wójta jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa prywatnoskargowego (zniesławienie, znieważanie, naruszenie nietykalności cielesnej), a wówczas prokurator obejmuje to przestępstwo ściganiem z urzędu i doprowadza w sądzie do skazania takiego kandydata na karę grzywny. W takiej sytuacji osoba taka traci prawo wybieralności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska

Egzekucja administracyjna będzie sprawniejsza

Ministerstwo Finansów 25 lutego br. rozpoczęło procedurę uzgadniania projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia wynika, iż głównym celem podjęcia prac legislacyjnych było uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, mających pozytywne znaczenie nie tylko dla wierzycieli i organów egzekucyjnych, lecz również dla zobowiązanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Seniorzy bez opieki

Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków i jest najmniej kosztowną dla samorządów forma pomocy seniorom – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wrocław stał się laboratorium rozwiązań smart city

W parkach stacje pogodowe mają analizować stan powietrza i informować, czy warto wyjść na spacer. System zarządzania miejscami parkingowymi pokieruje samochody do wolnych miejsc. Rozpoczną się testy optymalizacji sygnalizacji świetlnej dla autobusów na skrzyżowaniach dzięki wykorzystaniu technologii IoT (internet of things). Wrocław jest dziś laboratorium rozwiązań smart city, które w niedługim czasie znacząco poprawią komfort życia w polskich miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Natalia Anna Kostecka*

Nowe trendy w małej architekturze miasta

Czy projekt, który jest atrakcyjny, musi być drogi? Z pewnością musi być pracochłonny i czasochłonny. Wymaga zaangażowania ze strony zarówno zespołu architektów, jak i inwestorów, spojrzenia na problemy okołoprojektowe w szerszej perspektywie. Czy ograniczony budżet miasta wyklucza ciekawe projekty?

Zaloguj się i czytaj więcej

Franciszek T. Słodki

Kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli rozdajemy po trochę każdemu

Ustawa Karta Nauczyciela doczekała się kolejnej nowelizacji. W projekcie z 28 lutego 2019 r. znajdujemy zmiany nie tylko w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej: KN), ale także w 5 innych ustawach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Buniak*

Samowola budowlana

Samowola budowlana, gdy już powstanie, rodzi wiele problemów zarówno dla osób ją popełniających, jak i jej właścicieli czy też organów prowadzących postępowanie związane z nielegalnymi robotami budowlanymi. Dlatego dzisiaj artykuł, który ma na celu ułatwienie zrozumienia wielu zawiłości związanych ze zjawiskiem samowoli budowlanej – jej popełnieniem, definiowaniem, likwidacją, karami i wieloma innymi aspektami, które wiążą się z nielegalnym podjęciem robót budowlanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Magdalena Gurdek*

Ograniczenia wójta w zakresie szeroko pojętej aktywności gospodarczej

W obecnym stanie prawnym zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców statuują zasadę wolności działalności gospodarczej stanowiącą podstawę ustroju państwa. Jednakże legislator dostrzega potrzebę ograniczenia tej swobody w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne, w tym także w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego też w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ustanowił w zakresie szeroko pojętej aktywności gospodarczej ograniczenia, którym podlega m.in. wójt. I chociaż przepisy te obowiązują już od wielu lat, w związku z czym znajomość ich powinna być w zasadzie ugruntowana, w praktyce okazuje się, że wciąż one jednak zaskakują. W związku z tym warto raz jeszcze zwrócić uwagę na nie, zwłaszcza w kontekście wprowadzonych ostatnio znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym dodatkowych ograniczeń odnoszących się do wójta (do czego jeszcze powrócę w dalszej części tekstu).

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane