Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 4/1270 - lutego 23, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki*

Ważne zmiany w prawie wyborczym

Uchwalone w dniu 31 stycznia 2019 r. zmiany kodeksu wyborczego oznaczają, że w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) nie będą mogły kandydować osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bez względu na rodzaj orzeczonej kary.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Do żadnej partii już nie pójdę

Członkostwo w Platformie Obywatelskiej było dla mnie ogromnym doświadczeniem życiowym. Jednego dnia miałem dziesiątki kolegów, koleżanek, a kolejnego stałem się persona non grata, z którą nikt nie chciał rozmawiać i nie miałem pojęcia, dlaczego – mówi Marek Materek, prezydent Starachowic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wynagrodzenia wójtów po nowemu

Związek Miast Polskich przedstawił projekt nowelizacji przepisów ustalających wysokość wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Nowy model wynagradzania zakłada wprowadzenie mnożnika kwoty bazowej, która miałaby być ustalana na podstawie przeciętnej płacy w gospodarce w danym województwie. Organy stanowiące JST straciłyby możliwość ustalania pensji, a w zamian przyznawałyby one nagrody roczne tym wójtom, starostom i marszałkom, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju swojej jednostki samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Autorzy zaproponowanych zmian w ustawie o ochronie przyrody twierdzą, że ocena rzeczywistych korzyści z nimi związanych będzie możliwa po około 5 latach od wejścia w życie nowelizacji ustawy. W tym czasie będzie można ocenić, czy wprowadzone rozwiązania przyczyniły się zarówno do zwiększenia efektywności, skuteczności i sprawności działania w obszarze ochrony przyrody. Specyfika zapisów projektu uniemożliwia zastosowanie określonych mierników do oceny działania tych przepisów, jednak ocena ich efektów będzie prowadzona na bieżąco, m.in. przez służby ochrony przyrody.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Cebula*

Głosowanie elektroniczne nie dało nam pewności

Pierwotna uchwała budżetowa Dębicy została przyjęta stosunkiem 11 głosów za i 9 przeciw, wedle wskazań systemu elektronicznego. Protest jednego z radnych, który podniósł ręką „przeciw” (widać to na nagraniu wideo), a w głosowaniu elektronicznym odnotowano głos „za”, spowodował wiele problemów. Przebiegu sprawy i jej zakończenie opisuje przewodniczący rady miejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Olgierd Geblewicz*

Razem z gminami tworzymy sieciowe produkty turystyczne

Pierwszym takim produktem, od razu na olbrzymią skalę, był Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – nasz sztandarowy projekt. Ta inwestycja zapoczątkowała na Pomorzu Zachodnim myślenie w nowych kategoriach – jeśli projekt rozłożony jest na kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt gmin, to takie zadania warto sieciować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Śpiew najskuteczniejszą formą integracji seniorów

W V Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku „Hej kolęda” wzięły udział 3 zespoły wokalne oraz 8 chórów z udziałem seniorów z całego regionu Warmii i Mazur.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Szkoła z betonu i szkła

Wrocławskie V Liceum Ogólnokształcące jest jedną z ciekawszych inwestycji oświatowych w Polsce. Uwagę zwraca wielofunkcyjne boisko na dachu, dźwiękoszczelne sale i nowoczesna bryła z betonu i szkła. Aby zapewnić ciszę i dobre oświetlenie, sale lekcyjne zlokalizowano od strony parku. Od strony ulicy jest hol oraz pracownie fizyczne i chemiczne ze świetlikami w dachu. Budowę w całości sfinansowało miasto.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Finansowanie inwestycji w spółkach komunalnych

Samorządy ciągle szukają nowych, lepszych sposobów wykonywania zadań własnych i finansowania inwestycji z nimi związanych. Jednym z rozwiązań jest powoływanie w tym celu jednoosobowych spółek komunalnych. W Polsce jest już ponad 3.000 spółek komunalnych, ale trend ten zyskał na sile od momentu tzw. centralizacji VAT. Wcześniej powoływało się spółki głównie ze względu na możliwość lepszego gospodarowania mieniem komunalnym, ale ostatnio dużo spółek powstaje ze względu na łatwiejsze i pełniejsze odliczenie VAT od inwestycji, a także możliwość sfinansowania tych inwestycji kredytem niewchodzącym do limitów zadłużenia samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka

Łączenie mandatu radnego z funkcją prezesa stowarzyszenia

Radni to często osoby zaangażowane w działanie lokalnych stowarzyszeń, fundacji i innych grup społecznych działających w danej społeczności lokalnej. Bardzo często są to osoby rozpoznawalne przez mieszkańców z uwagi na prowadzoną przez daną organizację działalność, mający również doświadczenie we współpracy z samorządem. Nie są odosobnione także sytuacje, w których to mieszkańcy społeczności gminnej sami zachęcają lidera lokalnej organizacji do kandydowania na stanowisko radnego. Zmiana władz samorządowych, zwłaszcza pierwsze miesiące po wyborach, to często czas, w którym pojawia się najwięcej wątpliwości prawnych dotyczących zasad funkcjonowania organów samorządowych, w szczególności związanych z możliwością łączenia mandatu radnego z pełnieniem funkcji w zarządzie stowarzyszenia, w tym prowadzącego działalność gospodarczą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Iwona Nowacka, Adam Lubiński*

Raport o stanie gminy. Nowe narzędzie w rękach radnych

Aby móc w pełni oddać pozytywne aspekty raportu o stanie gminy należy pamiętać, że dokument ten powinien być zrozumiały dla czytelnika nieobeznanego z tematyką samorządową. Mieszkańcy gminy, powiatu czy województwa powinni bez większych problemów dowiedzieć się, jakie zadania były realizowane w ich najbliższym otoczeniu i jakie przyniosły rezultaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Zasada sąsiedztwa czyli dobre złego początki

Od ponad 15 lat obowiązują zasady gospodarowania przestrzenią, określone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pomimo słusznych założeń przepisy te nie ustrzegły przed chaotyczną zabudową, rozpełzającą się wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych i wciskającą się na tereny cenne rolniczo, przyrodniczo i krajobrazowo, powstającą w oderwaniu od infrastruktury technicznej, szkół, przedszkoli, domów kultury, przychodni oraz pozostałych usług.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Ustalenie planu sieci szkół przez organy prowadzące

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane były podjąć uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W uchwałach tych są określane m.in. plany sieci szkół dostosowane do przepisów wprowadzających nowy ustrój szkolny, warunki przekształcenia gimnazjów w szkoły innego typu oraz warunki włączenia gimnazjum do szkoły innego typu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Zasady głosowania w radzie gminy

Wprowadzenie imiennego głosowania wraz z obowiązkiem publikacji wyników głosowań spowoduje, że transparentność działań organów stanowiących będzie większa. Dlatego też od bieżącej kadencji rad i sejmików radni mają głosować za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane