Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 2/1268 - stycznia 26, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Paweł Adamowicz

– Nie każdy samorządowiec musi być fighterem. W naszym środowisku jest wielu bardzo dobrych prezydentów, burmistrzów i wójtów – technokratów. Świetnie dają sobie radę z bieżącym rozwiązywaniem problemów, ale niekoniecznie chcą i potrafią odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji. Nie pchają się do mównicy, na przysłowiową barykadę. Ja nauczyłem się walczyć. Niektórzy koledzy cieszą się, że to ja występuję w ich imieniu. Jestem im wdzięczny za poparcie, które odczuwam – mówił nam Paweł Adamowicz po tym, jak został liderem Samorządowego Komitetu Protestacyjnego w marcu 2017 roku. Sam komitet wówczas krytykowaliśmy, co nie zmienia faktu, że potrzeba było osobistej odwagi, aby stanąć na czele antyrządowego protestu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

MEN manipuluje algorytmem subwencji

Resort edukacji w oficjalnych wystąpieniach przekonuje, że stworzył dla samorządów źródło finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wszystko jednak wskazuje, że to pozory. W odpowiedzi udzielonej Związkowi Miast Polskich ministerstwo przyznaje, że żadne nowe środki na ten cel się nie pojawiły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Musimy pomóc mieszkańcom dawnej gminy Ostrowice

1 stycznia Ostrowice oficjalnie zniknęły z mapy administracyjnej Polski. Zadłużona gmina nie miała szans na spłatę swoich zobowiązań i na mocy ustawy została zlikwidowana – jej tereny przyłączono do sąsiednich gmin. Około 60 proc. z nich przypadło Złocieńcowi. O konieczności solidnego doinwestowania przejętych sołectw i braku rządowego wsparcia finansowego w tym zakresie opowiadają: Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Złocieńca oraz jego zastępca Natan Fiutowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Ustawa mocno komplikuje budżety obywatelskie

Wraz z organizacją budżetów obywatelskich na nowych zasadach – czyli zgodnie z zapisami ustawowymi – powraca temat zeszłorocznej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzonej ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami udział w głosowaniu wezmą dzieci, bez ograniczeń wiekowych, a gminy nie będą miały możliwości zrezygnowania z realizacji wybranych w danym roku zadań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Siłaczki wstają z kolan. Obyś cudze dzieci uczył!

Na oświacie znają się wszyscy. Wszak wszyscy chodzili do szkoły. Nauczyciele, jak większość budżetówki, od czasów wojny traktowani byli przez władze jako obce ciało na zdrowym organizmie robotników i chłopów. Owszem – przez wszystkie przypadki odmieniało się pojęcia ETOS i POWOŁANIE, by nauczycieli stawiać nieustannie w poczuciu misji i odpowiedzialności. „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej” Wisławy Szymborskiej obeszła akademie wszystkich szkół. Jednak powojenne jak i odrodzone państwo polskie nie zamierzało nauczycielom, jak zresztą i reszcie budżetówki, rzetelnie płacić. Jedynie za czasów premiera Mazowieckiego i ministra Samsonowicza pojawiło się światełko w tunelu, ale zaraz potem zgasło.

Zaloguj się i czytaj więcej

adw. Tomasz Korczyński* Bartosz Mysiorski**

Podmiot publiczny przygotuje Ocenę Efektywności

Sporządzenie Oceny Efektywności realizowania przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób (w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych) to nowy obowiązek podmiotów publicznych, które planują zastosować formułę PPP do realizacji zadań publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Gostkowski*

Konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

Poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw, który doczekał się w ostatnim czasie kolejnej autopoprawki, jest krokiem w kierunku zwiększenia ochrony prawnej dobrostanu zwierząt kręgowych w Polsce. Obszerna nowelizacja w dużym stopniu modyfikuje obecne zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi, jak również czasowo odebranymi na mocy decyzji administracyjnych. Zmienia również zasadniczo dotychczasowy model prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych oraz placówek pokrewnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Współpraca ponad granicami

Czarny Dunajec wraz z partnerami słowackimi realizuje projekty dofinansowywane przez Unię Europejską. Wspólnie udało się zbudować ścieżki rowerowe, muzea, zadbać o torfowiska. Samorządowcy chwalą sobie projekty transgraniczne nie tylko ze względu na pieniądze płynące z Unii (a jest ich sporo), ale również możliwość nawiązywania kontaktów i wymianę doświadczeń. Z pieniędzy, jakie Unia oferuje przygranicznym samorządom, skorzystała w ostatnim czasie również gmina Ustrzyki Dolne, gdzie za rok ma powstać centrum szkoleniowe dla ratowników górskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dworzec w zabytkowych wnętrzach

Zespół budynków dworca kolejowego w Starogardzie Gdańskim przeszedł gruntowną rewitalizację. Powstała nowa poczekalnia, kasy, miejsca na małą gastronomię.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mieczysław T. Starkowski

Prąd na wagę złota

Rząd twierdzi, że powstrzymał falę podwyżek cen energii elektrycznej – na rok. To że ceny w dłuższej perspektywie pójdą w górę, nie ulega wątpliwości. Dlatego trzeba optymalizować jej wykorzystanie. Jest na to wiele sposobów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Reforma szkolnictwa zawodowego od 1 stycznia 2018 r.

W opinii MEN głównym celem zmian wprowadzanych projektowaną ustawą jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Nowe rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane