Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 1/1267 - stycznia 12, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Janusz Król

Pretensje wójtów i burmistrzów mnie nie interesują

Mnie chodzi tylko o rozwój. Na terenach, gdzie były krzaki, dziś stoją budynki, piękne szkoły. Mogę to pokazać. To, że wójtowie i burmistrzowie mają do mnie pretensje, to mała sprawa, bo liczy się opinia społeczności, którą włączyłem do Rzeszowa – mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marzena Hoffman, Hubert Goska*

Nowe zasady limitowania zadłużenia

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 14 grudnia 2018 r. to zaledwie kilka przepisów skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego. Pomimo skromnego zakresu regulacji, skomplikuje pracę wydziałom finansowym odpowiedzialnym za przygotowywanie wieloletnich prognoz finansowych. Z drugiej strony wprowadzone zmiany pozwolą na wyeliminowanie nieścisłości w dotychczasowych przepisach. Przyczynią się także do ujednolicenia reguł związanych z przygotowaniem WPF.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Coraz czystsze powietrze?

Rząd chce w 100 proc. sfinansować termomodernizację i wymianę przestarzałych kotłów w domach osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Ale w walce rządu ze smogiem co jakiś czas pojawiają się tematy, których oddelegowani do programu „Czyste Powietrze” urzędnicy nie przewidzieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr nauk prawnych Jowanka Jakubek-Lalik*, radca prawny Iwona Renz**

Problematyczne opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji

Ustawa Prawo wodne weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i nałożyła na gminy nowe obowiązki. Jedną z nowych powinności samorządu jest obowiązek obliczania oraz pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Nie jest to jednak sprawa prosta – gminy borykają się z wieloma problemami przy stosowaniu nowych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Nowelizacja megaustawy telekomunikacyjnej

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwana megaustawą telekomunikacyjną obowiązuje już od niemal ośmiu lat. Kolejne jej nowelizacje towarzyszyły postępowi technicznemu w dziedzinie przesyłania informacji i danych oraz lawinowo rosnącemu zapotrzebowaniu na coraz szybszą i lepszej jakości telekomunikację. Nie inaczej jest teraz, kiedy nowelizacja ma służyć tworzeniu nowoczesnej sieci 5G.

Zaloguj się i czytaj więcej

Metropolia tworzy Fundusz Noblowski

Wybitni naukowcy poprowadzą wykłady i zajęcia dla studentów oraz doktorantów na uczelniach z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sfinansuje je specjalny fundusz, który planuje powołać GZM.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków stworzył Biuro ds. Podatku VAT

Prezydent Jacek Majchrowski przebudował strukturę organizacyjną urzędu miasta. Nowością jest Biuro ds. Podatku VAT, które ma doradzać w kwestiach podatkowych wydziałom i jednostkom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasta nie chcą utrzymywać terenów przy blokach

Mieszkańcy oczekują przebudowy trawników na parkingi. Chcą mieć miejsca postojowe, najlepiej ze szlabanami, żeby tylko samochody mieszkańców konkretnego budynku mogły tam wjeżdżać. Dlatego miasta proponują wspólnotom wydzierżawienie terenów przyległych do budynków bądź wykup.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ze szpitali wojewódzkich uciekają lekarze

Z powodu braku lekarzy psychiatrów zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia jednego z oddziałów w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórzu, w którym leczone są dzieci i młodzież – alarmuje marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik. – Jako samorząd dopłacamy do funkcjonowania podległych nam szpitali, ale sytuacja z roku na rok się pogarsza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

„Mieszkanie Plus” szansą dla Katowic

W sąsiedztwie katowickiego Nikiszowca, zabytkowej dzielnicy miasta, powstaje osiedle w ramach programu „Mieszkanie Plus”, którego realizacja wpisuje się w „Program dla Śląska”. Swoją architekturą ma nawiązywać do budynków wybudowanych tu ponad wiek temu. Nowy Nikiszowiec to inwestycja na ponad pół tysiąca mieszkań, a przestrzeń między blokami ma sprzyjać integracji mieszkańców i być dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Budynek z funkcją miastotwórczą

Kaskadowy budynek Centrum Kultury „Twórcza Twarda” powstanie w miejscu boiska dawnego gimnazjum w Warszawie. Wewnątrz zaplanowano salę widowiskową na 330 osób, sale muzyczne i teatralne oraz kawiarenkę. – Chcemy, aby znacznie wykraczał poza funkcjonalność zwykłego domu kultury – mówi burmistrz dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamiska

Centrum sportu w dawnej kopalni

Zabytkowy komin i budynki dawnej kopalni Rozbark w Bytomiu zostaną uratowane. Powstanie tam Centrum Usług Sportów Wspinaczkowych i Siłowych oraz Centrum Usług Społecznych. Przedsięwzięcie ma kosztować ponad 11,5 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Gwóźdź*

Wybrane problemy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W dniu 20 lipca 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Pomimo że ustawa przekształceniowa nie jest obszernym aktem prawnym, zaś pomiędzy dniem jej uchwalenia a wyznaczonym dniem przekształcenia (1 stycznia 2019 roku) minęło kilka miesięcy (a do tego projekt ustawy był procedowany przez kilkanaście miesięcy), może ona wywoływać liczne problemy praktyczne. Warto dodać, że jeszcze przed dniem przekształcenia Sejm RP uchwalił jej nowelizację (ustawa z 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie wraz z początkiem kadencji 2018–2023 władz samorządowych, w wykonywaniu mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy (starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego), a także spółek z udziałem gminy (powiatu, województwa), spółek handlowych z udziałem gminnych (powiatowych, wojewódzkich) osób prawnych, gminnych (powiatowych, wojewódzkich) osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych (powiatowych, wojewódzkich) jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Niniejszy tekst ma na celu omówienie tychże nowych indywidualnych uprawnień informacyjnych radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Dyscyplina finansów publicznych a zamówienia publiczne

Z roku na rok spektrum spraw związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych, regularnie się poszerza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska – Górecka*

RODO w praktyce samorządowych pracodawców

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które rozpoczęło stosowanie od 25.05.2018 r., wpływa na działalność wszystkich podmiotów, w tym samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Liżewski*

Postępowanie podatkowe w trakcie postępowania prokuratorskiego

Czy w trakcie prowadzonego przez organy ścigania postępowania wyjaśniającego należy wszczynać postępowania podatkowe w celu dochodzenia zaległej opłaty uzdrowiskowej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane