Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 23/1237 - listopada 18, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Oferencie, ukarz się sam

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Polskie projekty na unijnych salonach

10 października w Brukseli odbyła się uroczysta gala RegioStars Awards, podczas której nagrodzono najlepsze projekty regionalne współfinansowane z funduszy unijnych. W finale znalazły się aż trzy projekty z Polski, wśród nich innowacyjny projekt bonów szkoleniowych zrealizowany w Krakowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Zanim zadłużenie wzrośnie

W poprzedniej „Wspólnoty” podjąłem temat zagrożeń związanych z faktem, że samorządy zadłużone są już na ponad 69 mld zł i ta kwota wzrośnie w związku z finansowaniem wkładów własnych do projektów unijnych. Wysnułem wniosek, że przy odpowiednim podejściu i dużej ostrożności samorządy powinny skorzystać z finansowania zwrotnego jako uzupełnienia finansowania bezzwrotnego. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że posiadanie zadłużenia niesie za sobą szereg ryzyk, których należy być świadomym, żeby nie paść ich ofiarą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Telesiński

Cała Polska strefą ekonomiczną

Specjalne strefy ekonomiczne w obecnej formule stały się elitarnym klubem preferencji, nie do końca sensownym od strony lokalizacji, ingerującym w zasady wolnej konkurencji o inwestora. Od stycznia 2018 roku ma to się zmienić. Lokowanie inwestycji na preferencyjnych warunkach będzie mogło odbywać się na każdym terenie przeznaczonym pod aktywizację gospodarczą. Promowane będę te, które zapewnią rozwój strukturalny i będą zgodne z polityką rozwojową kraju. Przewiduje to projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji z 10 października 2017 roku. Dla aktywnych gmin to bardzo dobra wiadomość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Sobczyk

Projekt nowej ordynacji podatkowej

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego złożyła w Ministerstwie Finansów projekt nowej ordynacji podatkowej. Przewiduje on, że samorządowy organ podatkowy nie wyda już interpretacji indywidualnej. Będzie jednak wyłącznie właściwy do rozpatrywania wniosków o udzielenie ulg podatkowych. Zmiany mają wejść w życie w 2019 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dochody współmałżonka też będą jawne

Zgodnie z założeniami ustawodawcy projekt ustawy o jawności życia publicznego ma rozwiązać problem związany z brakiem skuteczności oświadczeń majątkowych jako narzędzia przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym, m.in. z uwagi na: nieprecyzyjne regulacje dotyczące treści, jaka winna znaleźć się w oświadczeniach; niejasne zasady kontroli oświadczeń przez organy, do których są one składane; brak objęcia obowiązkiem składania oświadczeń niektórych osób pełniących funkcje publiczne; brak jednolitości (a w niektórych przypadkach całkowity brak) sankcji za naruszenia obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Starym tramwajom mówimy STOP

Gorzów Wielkopolski nie będzie już ostatnim miastem w Polsce, po którym kursują wyłącznie zabytkowe tramwaje z lat 60. i 70. Miasto zawiesiło wszystkie kursy i rozpoczęło przebudowę najbardziej zniszczonych fragmentów linii, wkrótce wzbogaci się też o 14 nowoczesnych wagonów z PESY. Dla miasta to prawdziwa rewolucja.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Będziemy strategicznym węzłem komunikacyjnym Europy

O znaczeniu budowanej trasy Via Carpatia, lotniska i linii kolejowych dla transportu ludzi i towarów ze Wschodu do krajów Unii Europejskiej oraz samorządowym wsparciu dla inwestycji realizowanych przez rząd mówi marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Przełom w sporze starostów z aptekarzami

Właściciele aptek z mniejszych miejscowości coraz częściej ignorują uchwały rad powiatów w sprawie harmonogramu pracy albo skarżą je do sądów. Spory ciągną się latami, wyczerpując i antagonizując obie strony. Sposobem na przełamanie impasu na linii samorząd powiatowy – farmaceuci ma być wspólna inicjatywa obu środowisk na rzecz zmiany prawa. A jednym z jej elementów – wprowadzenie finansowania dyżurów aptek przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr inż. arch. Anna Szczybura

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w praktyce

W niniejszym artykule przybliżę tematykę dotyczącą odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wydawanego na podstawie art. 9 ustawy Prawo budowlane. Wyjaśnię kiedy można uzyskać takie odstępstwo, czym jest przypadek „szczególnie uzasadniony”, jakie są rodzaje przesłanek związanych z tym odstępstwem. Następnie wskażę formy odstępstwa, objaśnię co zrobić w sytuacji, kiedy upoważnienie uzyskane od właściwego ministra, zawiera warunki, a także czy można uzyskać odstępstwo przy zmianie decyzji pozwolenia na budowę i przy zgłoszeniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek

Wpływy z podatków od nieruchomości

Istotnym dochodem podatkowym w gminie są wpływy z podatku od nieruchomości. W najbliższych tygodniach gminy przystąpią do stanowienia uchwał w tej sprawie. Jak się jednak okazuje, w procesie legislacyjnym gminy napotykają wiele problemów, dotyczących zasadniczo sposobu interpretacji przepisów stanowiących upoważnienie ustawowe do stanowienia wspomnianych uchwał.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska

Poświadczanie za zgodność z oryginałem

Potwierdzenia odpisu oryginalnego dokumentu za zgodność z oryginałem może dokonać pracownik organu prowadzącego postępowanie, przy czym pracownik do tego upoważniony a zatem nie każdy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane