Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 21/1235 - października 21, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Bubel wstrzymuje wykup mieszkań

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Mulik

Woda bezpieczna, ale wodociąg zamknięty

W ciągu ostatnich 2 lat w samym województwie warmińsko-mazurskim wydano ponad 100 decyzji o braku przydatności wody do spożycia w związku z nieznacznymi przekroczeniami zalecanych wartości parametrycznych, mimo że woda nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia. Decyzje te podważają zaufanie do wody z kranu, przedsiębiorstw wodociągowych i gmin odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę. Powodem takiego postępowania inspekcji sanitarnej jest polskie prawo niezgodne ze światowymi standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus, Joanna Kostrzewska

Propozycje zmian w gminnej gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej

W dniu 10 października br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1905) wprowadzający rewolucyjne zmiany w zakresie ustalania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przejścia dla pieszych nieprzyjazne dla ludzi

Stowarzyszenie Mieszkańcy Częstochowy zaprezentowało raport ze społecznego audytu przejść dla pieszych w dzielnicy Trzech Wieszczów. Na 44 skontrolowanych przejściach znaleziono aż 248 uchybień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Grochowski, Anna Kuczewska

Powierzenie zadań własnych

Wybór formy organizacyjnoprawnej prowadzenia przez JST gospodarki komunalnej w celu realizacji zadań własnych zależy od decyzji jednostki samorządu terytorialnego. Jedną z możliwych form jest zlecenie owych zadań spółce komunalnej w trybie in-house, na podstawie odpłatnej umowy zawieranej z zastosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dr Marcin Adamczyk

Korespondencja e-mail z organem administracyjnym w trybie k.p.a.

Zasady prowadzenia korespondencji za pomocą maila pomiędzy organem administracji publicznej a petentem (zwłaszcza zasady wnoszenia podania wszczynającego postępowanie administracyjne) nie powinny budzić wątpliwości, jednakże w codziennej praktyce zauważyć można sporo nieprawidłowości w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Weronika Miler

Słów kilka o nagrywaniu urzędników

Osoba prywatna, petent ma prawo nagrywać urzędnika w sytuacji związanej z wykonywaniem przez niego jego obowiązków. Co więcej, może to robić bez zgody nagrywanego urzędnika, a nawet bez jego wiedzy. Żaden przepis obowiązującego prawa nie zabrania bowiem nagrywania głosu urzędnika.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

CZY NASTĄPI ZMIERZCH PRYWATYZACJI W GOSPODARCE KOMUNALNEJ?

Obecnie zbycie akcji w spółkach samorządowych następuje według procedury opisanej wyżej dla spółek państwowych. W praktyce może dojść do poważnych odmienności czy zmiany kolejności przedstawienia określonych dokumentów organowi stanowiącemu w stosunku do modelu państwowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak laserem zinwentaryzować miasto

O technologii skanowania laserowego przestrzeni miejskiej rozmawiamy z Krzysztofem Wojciechowskim – prezesem zarządu spółki Insperit Data Management Sp. z o.o. z Grupy Impel.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Opłata turystyczna zamiast miejscowej

Projekt nowelizacji ustawy o podatkach lokalnych, przygotowany przez Urząd Miasta Krakowa dla Związku Miast Polskich, trafił do Ministerstwa Finansów. Samorządowcy chcą, aby wszystkie polskie miasta, wzorem tych na Zachodzie, mogły już od 1 stycznia 2018 roku pobierać opłaty od turystów z przeznaczeniem na sprzątanie miasta czy rozwój infrastruktury miejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Cyryl Skibiński

Pomagamy urzędom zbudować relacje z mieszkańcami

Do niedawna myśleliśmy, że o inteligencji miasta świadczą zaszyte w nim zaawansowane technologie. To też jest ważne, ale tak naprawdę przymiotnik smart odnosi się do ludzi – miasta są inteligentne czy roztropne wtedy, gdy ich mieszkańcy tacy są – mówi Kuba Wygnański, socjolog i prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, współtwórca Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Górski

My, Pasażerowie!

20 proc. sołectw w Polsce jest odciętych od świata. Nie dociera do nich jakikolwiek transport publiczny. Do wielu pozostałych – tylko dwa autobusy dziennie. Z badań Szkoły Głównej Handlowej wynika, że od momentu wstąpienia Polski do UE liczba usług realizowanych w komunikacji publicznej poza miastami spadła aż o 40 proc.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane