Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 19/1233 - września 23, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Marek Piotrowski

Podatnik podatku od nieruchomości

Brak jest podstaw aby w oparciu treści regulacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za podatnika podatku od nieruchomości uznać posiadacza zależnego na którego wydana została koncesja do wydobycia kruszywa, a zatem dzierżawcę wskazanych gruntów który dzierżawi je od osób fizycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Podział nieruchomości a dostęp do drogi publicznej

Jeżeli decyzja o podziale nieruchomości zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wydzielonej działki zawarta bez spełnienia tego warunku jest nieważna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

Projekty uchwał związane z gospodarką nieruchomościami powinny być przygotowywane przez organy wykonawcze gminy. Odmienne założenie blokowałoby możliwość gospodarowania przez te organy nieruchomościami gminnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak

Problemy ze wskazywaniem przesłanek i ponagleniem

Nowe przepisy kodeksu postępowania administracyjnego obowiązują już od około dwóch miesięcy. W tym okresie pojawiło się szereg pytań związanych z praktyką stosowania nowych regulacji. W niniejszym artykule omówione zostaną dwa zagadnienia istotne z punktu widzenia organów pierwszej instancji a związane z obowiązkami organów wobec stron.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Kucypera

Umowy po nowelizacji przepisów prawa zamówień publicznych

Ponad rok temu została opublikowana ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1020 z późn.zm., dalej ustawa nowelizująca). Ustawodawca wprowadził nią zupełnie nowe regulacje dotyczące umów zawieranych w ramach zamówień publicznych. Jedną z największych zmian wprowadzonych ustawą nowelizacyjną są zmiany wprowadzone do art. 144 prawa zamówień publicznych (dalej ustawa). Jak te zmiany wyglądają w praktyce?

Zaloguj się i czytaj więcej

Daria Rychlik

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Administratorzy Danych Osobowych powinni do 25 maja 2018 r. przygotować się na stosowanie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i dostosować wszelkie procedury i procesy działania do jego wymogów. Dotyczyć będzie to również Administratorów Danych Osobowych, którymi z pewnością są jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej przedstawię najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowe rozporządzenie, wskazując jakie działania samorządowi Administratorzy Danych Osobowych mogą rozpocząć podejmować, aby jak najlepiej przygotować się na rozpoczęcie obowiązywania nowych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Kolejne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pomimo braku konkretnego projektu już dziś można przewidywać niektóre zmiany, które zostaną w niej zaproponowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katowice ogarnia rewolucja komunikacyjna

O budowie centrów przesiadkowych i nowej linii tramwajowej oraz modernizacji ulic opowiada prezydent Marcin Krupa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Brodziński

Będzin wybrał lokalnych bohaterów na nowych patronów ulic

Rada Miejska Będzina zmieniła nazwy aż 27 ulic. Zobowiązała ją do tego ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tymoteusz Mądry

Kolejne zmiany w wycince drzew – pierwsze spostrzeżenia

W dniu 17 czerwca 2017 r. w życie weszła zmiana ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która ponownie zaostrzyła wymogi formalnoprawne, które należy spełnić, chcąc usunąć drzewo z prywatnej działki na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Brak kadr

Z roku na rok brakuje wykwalifikowanych pracowników w samorządach. I nic nie wskazuje na to, żeby miało się to szybko zmienić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Spacer z psem po parku może oznaczać kłopoty

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy to nie miejsce dla zakazów wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, placów zabaw i gier czy kąpielisk. Czy takie zakazy mogą być wprowadzane w uchwalanych na podstawie przepisów gminnej ustawy ustrojowej regulaminach korzystania z komunalnych obiektów użyteczności publicznej? Na to pytanie orzecznictwo sądów administracyjnych wciąż nie udzieliło odpowiedzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wysoka cena niskiej emisji

Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wszystkie pociągi odwołane

Rozpoczął się zapowiadany od kilku lat remont najbardziej ruchliwej linii kolejowej w Polsce – z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Choć przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację, to gdyby nie pomoc finansowa i organizacyjna kilku samorządów, mieszkańcy nie mieliby jak dojechać do pracy. Przy okazji spółki kolejowe znów udowodniły, jak trudnym partnerem są dla gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

425 samorządów może złamać art. 243 ufp

Od trzech lat stopy procentowe WIBOR są w Polsce na historycznie najniższym poziomie. Wahają się między 1,6 a 1,8 proc. Jeszcze 3 lata temu było to 2,8 proc., a w 2010 roku – 3,8 proc. Co będzie, jeśli stopy wrócą do tych poziomów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Mądry Polak po szkodzie

Sierpniowe nawałnice ujawniły to, czego nie dostrzegał wcześniej żaden rząd, ale i sami samorządowcy: braki w zarządzaniu kryzysowym, niedoskonałości systemu alarmowania i problemy z usuwaniem skutków kataklizmów. Swoje postulaty zmian w prawie mają już samorządowcy, prace nad zmianami zapowiada rząd. Powstał międzyresortowy zespół, który oceni funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wójtowie muszą nauczyć się szukać sojuszników

Partnerstwa gmin pozwalają skuteczniej walczyć o pieniądze unijne, ale także tworzyć spójne strategie rozwoju – mówi Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice (woj. lubelskie). Jego zdaniem najbliższe lata pokażą, że najmniejsze gminy w Polsce z coraz większym trudem radzą sobie z samodzielną realizacją zadań publicznych. Są więc skazane na zawieranie kompromisów i powściąganie prywatnych ambicji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Rząd mocno namiesza w samorządowych budżetach

Pieniądze na 5-procentowe podwyżki dla nauczycieli nie zostały zapisane w subwencji oświatowej na przyszły rok. Zamiast tego w projektowanym budżecie znajdziemy rezerwę z przeznaczeniem na podwyżki od maja 2018 r. To wywoła wiele praktycznych problemów. To nie koniec złych wiadomości. Tylko 800 mln zł samorządy dostaną na drogi. Zmaleją też wydatki państwa na program rozwoju infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 – o pół miliona złotych!

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane