Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 16/1230 - sierpnia 12, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sylwester Szczepaniak

Umowy najmu są jawne

Mieszkaniec osiedla zwrócił się do naszej gminy z prośbą o udostępnienie mu umowy najmu nieruchomości z przedsiębiorcą, który będzie prowadził w gminnym lokalu działalność gastronomiczną, w tym sprzedawał alkohol. W umowie wskazano m.in. sposób dostosowania lokalu do potrzeb przedsiębiorcy. Czy taką umowę gmina może udostępnić mieszkańcowi, czy nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub o tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Wycofanie wniosku a konieczność umorzenia postępowania administracyjnego

Wycofanie wniosku (żądania) wniesionego do organu administracji publicznej skutkuje tym, że postępowania administracyjne staje się bezprzedmiotowe i trzeba je umorzyć. Należy jednak wcześniej rozważyć, czy postępowanie administracyjne istotnie zostało wszczęte na skutek wniesionego żądania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Dotacja celowa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego

Minister edukacji narodowej 25 kwietnia 2017 r. podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jego wydanie było związane z wprowadzeniem ograniczenia wiekowego dzieci (do lat 5) do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wyłączenie dzieci 6-letnich i starszych z dotacji), w związku z uwzględnieniem finansowania dzieci 6-letnich w części oświatowej subwencji ogólnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Emilia Topolnicka, Mikołaj Maśliński

Rady nadzorcze spółek komunalnych po zmianach

Czy przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej spółki komunalnej muszą spełniać zaostrzone kryteria?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Nowak

Zakres analiz przeprowadzanych przed zmianą studium

Co dokładnie oznacza wprowadzony przez ustawę o rewitalizacji do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązek prowadzenia szerokich analiz przed sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Jaki powinien być ich zakres?

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek

Dotowanie zabytków w kontekście uchwał samorządowych

Sama wykładnia gramatyczna przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – stanowiącego delegację ustawową dla uchwał dotacyjnych – nie daje jasnych wskazówek interpretacyjnych dla organu stanowiącego gminy, powiatu czy województwa, w jaki sposób prawidłowo skonstruować uchwałę przyznającą dotację na ochronę zabytków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Luzak

Praktyka wdrażania inicjatyw lokalnych

Nie podobają ci się samochody parkujące przy blokach w piasku i błocie? Irytuje cię zniszczony plac zabaw na osiedlu? Martwi cię, że dzieci nie mają boiska z prawdziwego zdarzenia czy plenerowej siłowni w pobliżu domu, gdzie mogłyby aktywnie spędzać wolny czas? Jest na to rada, można to zmienić, wystarczy tylko chcieć, zdobyć niezbędną wiedzę i wykazać się aktywnością. Takie i inne możliwości daje mieszkańcom inicjatywa lokalna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Szeroko pojęta transparentność w samorządzie

W Polsce istnieje niekwestionowana potrzeba dużo szerszego włączenia mieszkańców we współdecydowanie o działaniu samorządów. Najbardziej uchwytny przejaw partycypacji, czyli frekwencja w wyborach samorządowych utrzymuje się na stabilnym poziomie, nie przekraczając – jak dotąd – 50 proc. Choć aż 64 proc. Polaków ma zaufanie do władz samorządowych (badanie CBOS z 2016 r.), to jedynie 30 proc. interesuje się sprawami swojej gminy. Sprawcą takiego stanu rzeczy jest w dużej mierze brak jawności i przejrzystości funkcjonowania wspólnot.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Mistrzowski poziom Polany Jakuszyckiej

Nowoczesna baza sportowa przystosowana do uprawiania dyscyplin zimowych i aktywnego spędzania czasu przez cały rok powstanie na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Będą tam trasy biegowe i biathlonowe, boisko piłkarskie, bieżnia lekkoatletyczna, rolkostrada, kryta pływalnia, górka saneczkowa oraz rowerowa. Do tego miejsca noclegowe, sale konferencyjne, centrum odnowy biologicznej, a nawet stacja kolejowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządy pomagają chronić pszczoły

Ponad 70 samorządów poparło Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom. Sygnatariusze zobowiązali się między innymi do założenia 1325 pszczelich stołówek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Elastyczność obligacji, czyli kiedy je spłacimy

Najwięksi inwestorzy na rynku obligacji komunalnych, banki PKO BP S.A. i Pekao S.A., podpisały w pierwszej połowie 2017 roku dwa razy więcej umów na ich emisję, niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wzrost jest imponujący, o ponad 100 proc. w ciągu jednego roku. Dlaczego tak się dzieje, skoro samorządy są bardzo zadłużone?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Muszyński

Mieszkańcy i ich prawa na sesji rady lub posiedzeniu komisji

Czy osoba niebędąca radnym ma prawo do zabrania głosu na sesji? Kiedy rada ma obowiązek utajnić swoje posiedzenie? Czy każdy ma możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu podczas obrad? Jak dużą swobodę w ustalaniu zasad obecności mieszkańców na sesji ma rada? To tylko niektóre pytania stawiane przez samorządowców w związku z coraz większym zainteresowaniem społeczności lokalnej pracami organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wasilewski

Centrum usług wspólnych w małej gminie

Doświadczenie gminy Gietrzwałd polegające na wydzieleniu referatu obsługi jednostek wskazuje, że to droga we właściwym kierunku. Obsługa jednostek w ramach tego referatu pozwala m.in. na łatwe rozliczanie gminy jako podatnika VAT. Ułatwia i przyśpiesza prace księgowych oraz zapewnia lepsze bezpieczeństwo danych – pisze skarbnik tej gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Rzeszowski transport goni Europę

Tylko w 2016 roku Rzeszów odnotował 10-procentowy przyrost liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. To przede wszystkim zasługa inteligentnego systemu transportowego, który nakłonił mieszkańców do pozostawiania aut w garażach. Miasto wciąż go rozbudowuje, nie ustaje też w staraniach o budowę jednoszynowej kolejki nadziemnej. Prezydent Tadeusz Ferenc: – Mamy i będziemy mieć najlepszy system transportowy w kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Miasto odbierze z posesji nie tylko śmieci

1 września Nowy Sącz przejmie od mieszkańców obowiązek opróżniania szamb. Jak twierdzi zastępca prezydenta Wojciech Piech, to pierwszy tego typu system w kraju, i zachęca inne gminy do podobnych inicjatyw. Chodzi o radykalne zwiększenie ilości ścieków trafiających do oczyszczalni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wprowadźmy podatek turystyczny

Konstrukcja opłaty miejscowej jest niewłaściwa i może w obecnym otoczeniu prawnym prowokować procesy sądowe, kończące się niekorzystnie dla samorządów – mówi dr Jan Golba, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny. Jego zdaniem opłata powinna zostać zastąpiona podatkiem turystycznym, z którego wpływy przeznaczano by na konkretne cele. Przyniosłoby to niesamowite efekty, bo samorządy wydawałyby te pieniądze na tereny zielone i rekreacyjne, szlaki turystyczne, infrastrukturę związaną z obsługą gości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Polityka namieszała w olsztyńskich śmieciach

Projekt Olsztyna wygląda jak ilustracja do wystąpień wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Elektrociepłownia, o którą stara się miasto, ma być innowacyjnym zakładem wykorzystującym paliwo alternatywne, zbudowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pozostanie w publicznych rękach, większość udziałów w spółce zatrzymają dla siebie olsztyński MPEC oraz Polski Fundusz Rozwoju. A jednak procedury w zaskakujący sposób się przeciągają, pojawiają się wątpliwości, czy inwestycja w ogóle jest potrzebna. Zdaniem prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza wszystkiemu winna jest polityka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane