Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 11/1225 - czerwca 3, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Jak dobrze skorygować wskaźnik zadłużenia

Samorządowcy przyznają: wiele jednostek sztucznie zawyża plany sprzedaży majątku tylko w celu zwiększenia indywidualnego limitu obsługi długu. Jest jednak proste rozwiązanie tego problemu. – Proponujemy, aby przy obliczaniu limitu brać pod uwagę wyłącznie już zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, ale nie należy uwzględniać planowanych dochodów z tego tytułu – napisali urzędnicy z Warszawy. Proponowane przez Ministerstwo Finansów wyrzucenie dochodów majątkowych ze wskaźnika to nic innego jak zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Metropolia warszawska i tak musi powstać

Projekt ustawy firmowany przez posła Jacka Sasina z PiS był niedopracowany, jednoznacznie polityczny, a jego głównym celem było zapanowanie nad Warszawą – mówi Witold Malarowski, wójt Izabelina, wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Ale przyznaje, że utworzenie metropolii, na przykład w formie odrębnego województwa, jest nieuniknione.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewelina Łuczak

Realizacja zadań gminy w zakresie oświetlenia dróg a prawo do wyboru sprzedawcy

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy jest jednym z podstawowych obowiązków jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zakresie zadań własnych wykonywanych na rzecz lokalnej społeczności. Ten z pozoru jasny i wyraźny obowiązek jest jednak źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczy to szczególnie możliwości skorzystania przez gminę z procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie z zasadami TPA.

Zaloguj się i czytaj więcej

Martyna Kopcińska*

Konsensus czy konflikt polityczny w europejskich gminach

Sprawne funkcjonowanie samorządu zależy od wielu czynników. Bez wątpienia o kształcie lokalnej demokracji decydują relacje pomiędzy organami władzy oraz innymi graczami działającymi na lokalnych scenach politycznych. W niektórych jednostkach samorządowych dominuje konflikt, w innych konsensus polityczny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Strategie finansowe projektów rozwojowych

Pomysł na rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, który miał opierać się na rozwoju największych aglomeracji i ich późniejszego pozytywnego oddziaływania na peryferia się nie sprawdził – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki podczas XIII Konferencji BGK dla JST. – Dwa miliony Polaków wyjechało, bo nie chciało czekać, aż coś skapnie im z pańskiego stołu – dodawał.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Chcę zatrzymać ludzi w naszym mieście

Obejmując dwa i pół roku temu urząd burmistrza zapowiedział pan, że Opalenica musi skupić się na szeroko pojętym rozwoju, aby nie była sypialnią Poznania, ale dynamicznie rozwijającą się, przedsiębiorczą gminą Wielkopolski. Tak się stało? Zrobiliśmy kilka znaczących kroków, które doskonale wpisały się w strategię zrównoważonego rozwoju. Najważniejszym było oddanie do użytku kompleksu żłobkowo-przedszkolnego. To wyjątkowo ważna inwestycja, oczekiwana od lat. Powstał obiekt, którego z utęsknieniem wyczekiwali mieszkańcy. Oczywiście to tylko jedna z licznych inwestycji, która przyczyniła się do zwiększenia dynamiki rozwoju. Gdy obejmowałem urząd wielkim zaskoczeniem dla mnie był fakt, że poprzednie władze nie wygospodarowały żadnych terenów inwestycyjnych. Co prawda na papierze i w folderach one istniały, ale w rzeczywistości nie można było ich zaproponować inwestorom. Teraz już wiem, że pod koniec mojej pierwszej kadencji gmina będzie miała w ofercie działkę o powierzchni 4 hektarów. Od początku dbamy też o już funkcjonujących przedsiębiorców. Zanotowaliśmy wzrost zatrudnienia na terenie gminy. Pewną przeszkodą w pozyskiwaniu inwestorów z zagranicy jest natomiast wskaźnik ekonomiczny – de facto pozytywny – jakim jest niskie bezrobocie, oscylujące wokół 3 proc. Już teraz posiłkujemy się pracownikami ze Wschodu, których w gminie przebywa około 400.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

W hołdzie pomordowanym mieszkańcom wsi

Trwa budowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – symbolu zbrodni niemieckich dokonanych podczas wojny na mieszkańcach ponad 850 miejscowości. Przygotowany przez pracownię Nizio Desing International projekt zakłada powstanie monolitycznej rzeźbiarskiej formy architektonicznej w kształcie betonowych chat, których wewnętrzną przestrzeń wypełni nowoczesna ekspozycja.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Sport to nie tylko pozytywne emocje

Żaden z samorządów nie bagatelizuje roli sportu w rozwoju i promocji miasta. Działalność klubów sportowych oraz organizacja wielu wydarzeń – zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów – zajmuje istotne miejsce w samorządowych dokumentach strategicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorządy – ratownictwo – technologie

Pat kompetencyjny spowodował, że niewiele samorządów zainteresowało się XXII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa, które niedawno odbyło się w Inowrocławiu i Bydgoszczy. Dopisali natomiast przedstawiciele służb.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Piskorz-Ryń*

Cyberbezpieczeństwo w samorządzie

Bezpieczeństwo jest naturalną potrzebą człowieka. Cyberbezpieczeństwo jest niczym innym jak bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Wykorzystując sieci teleinformatyczne i narzędzia informatyczne ułatwiamy sobie życie, my jako obywatele, my jako przedsiębiorcy i my jako państwo. Musimy jednak mieć świadomość związanych z tym zagrożeń. Cyberbezpieczeństwo to nie jest wyłącznie modny temat konferencji, a realny problem w cybernetycznym świecie. Z tego względu zapewnienie tego bezpieczeństwa jest również zadaniem samorządów jako istotnej części władzy publicznej. Problem jedynie w tym, by zadania nakładane na samorząd w tym zakresie były możliwe do zrealizowania, adekwatne do jego możliwości i wielkości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Chmura w administracji samorządowej – korzyści i zagrożenia

Rozwój cywilizacji, zmiany kulturalne, społeczne od zawsze wiązały się z postępem technologicznym. W drugiej połowie XVIII wieku ludzkość doświadczyła pierwszej rewolucji przemysłowej związanej z wynalezieniem maszyny parowej. Pod koniec XIX wieku powstanie silnika spalinowego, elektrowni i telefonu po raz kolejny zrewolucjonizowało codzienne życie społeczeństwa. Powszechne wykorzystanie komputerów w drugiej połowie XX wieku zautomatyzowało procesy przemysłowe. Dziś po raz kolejny doświadczamy głębokich zmian cywilizacyjno-kulturalnych za sprawą komunikacji cyfrowej i mocy obliczeniowej, która daje możliwość przetwarzania ogromnych zbiorów danych i informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Pudełkowe security nie wystarczy

Niedawny rekord wyłudzenia na „fałszywy numer rachunku” przypomina największy banał dotyczący bezpieczeństwa informatycznego. Najlepsze systemy nie pomogą, jeśli zawiedzie człowiek. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich przelał 3,7 miliona złotych na podstawione konto bankowe. Wystarczył podrobiony e-mail z fałszywym pismem informującym o zmianie numeru rachunku. Z artykułu dowiesz się, co robić w przypadku ataku ransomware i jak go najlepiej unikać, jaka jest najlepsza metoda uwierzytelniania przelewów: tokeny czy sms, co to jest exploit i gdzie szukać pomocy w razie infekcji. Radzimy, jak zachowywać się w miarę bezpiecznie i jak chronić się jak najmniejszym kosztem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Dziendziela*

Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego a nowa ustawa kominowa

Wraz z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową przedsiębiorstwo realizujące zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej staje przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z nowo przybranej formy prawnej. Dotychczasowe środowisko prawno-organizacyjne, w którym funkcjonował zakład budżetowy, ulega z dniem przekształcenia radykalnej zmianie, która dotyka wielu aspektów jego funkcjonowania. Jednym z nich jest konieczność podjęcia działań zmierzających do wdrożenia zasad dotyczących modelu zatrudniania i wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej określonych w ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, powszechnie określanej mianem nowej ustawy kominowej (dalej także jako „ustawa”).

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Gąsior*

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta – zagadnienia prawne i praktyczne

Kwestie związane z wygaśnięciem mandatu radnego czy wójta, burmistrza, prezydenta miasta (dalej: wójta), poza oczywistymi sytuacjami powodowanymi śmiercią osób sprawujących te funkcje oraz zmianami w podziale terytorialnym, polegającymi na włączeniu jednej jednostki samorządu terytorialnego do innej lub połączeniu tych jednostek w nową, najczęściej wzbudzają wiele emocji. Przyczynia się do nich, między innymi, konstrukcja regulacji prawnych w tym zakresie, pozwalająca – jak niejednokrotnie pokazała praktyka – na różne ich interpretowanie. Potwierdzeniem tej tezy są sytuacje mające miejsce w ostatnim czasie w jednostkach samorządowych podlegających właściwości komisarza wyborczego w Kielcach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

System dotacyjny w gminie a opieka nad dziećmi do lat 3

Od kilku lat działalność legislacyjna gmin w zakresie dotowania opieki nad najmłodszymi dziećmi systematycznie się rozwija. Tak jest i w tym roku, bowiem coraz więcej gmin podejmuje uchwały dotacyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Szczybura*

Zgłoszenie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym

W niniejszym artykule przybliżę tematykę dotyczącą budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym. Spróbuję odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z tym zakresem, w szczególności: jak złożyć kompletne zgłoszenie, czy można otrzymać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przed upływem 21-dniowego terminu wynikającego z ustawy Prawo budowlane, czy można rozpocząć budowę obiektów małej architektury już kilka dni po złożeniu zgłoszenia? Z uwagi na różne interpretacje organów administracji architektoniczno-budowlanej na temat definicji „obiektów małej architektury w miejscu publicznym”, przedstawię wybrane orzecznictwo w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane