Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 8/1222 - kwietnia 22, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Koniec świata bezpartyjnych samorządów

Deklaracje, stanowiska, udział w demonstracjach, powoływanie lokalnych komitetów i spotkania z Prezydentem RP oraz politykami opozycji. To plan na najbliższe miesiące Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, który skupia liderów korporacji samorządowych. Jednak pytanie o skuteczność takich działań zadają sobie nawet sami członkowie komitetu. – Efekt mogłyby przynieść działania polityczne, czyli to, od czego przez tyle lat stroniliśmy – mówi Zygmunt Frankiewicz, bezpartyjny prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Elektryczne autobusy jadą do Jaworzna

Zaproponowałem stworzenie specjalnej strefy prawnej, w której można by testować pojazdy autonomiczne, czyli takie, które jeżdżą bez kierowcy – mówi Paweł Silbert. Prezydent Jaworzna tłumaczy, dlaczego miasto kupuje elektryczne autobusy i z jakich powodów nie chce przystępować do metropolii śląskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Kartę bankową do kontroli proszę

W Jaworznie pasażerowie za przejazd autobusem mogą zapłacić używając karty płatniczej – bez drukowania biletu! Podobny system funkcjonuje jedynie w kilku europejskich miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Gigantyczne inwestycje w transport

Do końca ubiegłego roku samorządy ze wschodu miały możliwość złożenia projektów do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Do pozyskania są miliardy złotych, dlatego największe miasta przygotowały nawet po kilka projektów. Chcą modernizować komunikację, wdrażać inteligentne systemy zarządzania ruchem, budować centra przesiadkowe i remontować drogi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*

Stosunek do prywatyzacji lokalnych usług publicznych

Niedawny kryzys gospodarczy wpłynął na stosunek do roli rynku i sektora prywatnego w świadczeniu lokalnych usług publicznych. Trudności krajów dotkniętych najwyższym spadkiem PKB przyczyniły się do sceptycyzmu wobec rozwiązań organizacyjnych podsuwanych przez wywodzące się z neoliberalizmu nowe zarządzanie publiczne. Jaki stosunek do outsourcingu usług mają polscy burmistrzowie? Jak sytuują się na tle swoich kolegów z Europy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Prymat zgromadzeń cyklicznych nad zwykłymi

Wydanie przez wojewodę zgody na cyklicznie organizowane zgromadzenia oznacza dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek wydania decyzji zakazującej organizacji – w tym samym miejscu i czasie zgromadzeń zwykłych. Natomiast każda spontaniczna kontrmanifestacja będzie mogła zostać rozwiązana przez policję.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Petent, nasz pan

Obsługa petenta w urzędach coraz częściej przypomina obsługę klienta na wolnym rynku. Tak jak w handlu czy usługach, tak i tu petenci mają konkretne oczekiwania. Dlatego wiele urzędów dwoi się i troi, aby maksymalnie ułatwić mieszkańcom załatwienie ważnych spraw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Antysystem dotacji celowych

Trzeba jak najszybciej zmienić sposób ustalania dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Aby uniknąć kolejnych błędów, niezbędna jest ścisła współpraca resortu finansów, wojewodów i samorządów. Długotrwałe niedofinansowanie tych zadań negatywnie oddziałuje na utrzymanie standardów usług. Dedykowana im infrastruktura staje się przestarzała, co pogarsza warunki obsługi klientów. Dodatkowo obecny system nie zwiększa przejrzystości finansów publicznych. Nie współdziała bowiem z przepisami regulującymi przepływ środków publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klinowski*

Czy rady gmin skazane są na obstrukcję?

W związku z próbą wymiany osoby przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach doszło do ciekawej sytuacji, gdzie na szali zmagań prawnych znalazła się autonomia samorządu oraz przekonanie części prawników, że autonomii tej powinno być tylko tyle, ile wyraźnie zapisano w przepisach prawa. Nawet, jeżeli oznacza to paraliż funkcjonowania rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Absolutorium w praktyce samorządowej

Perspektywa najbliższych miesięcy dla jednostek samorządu terytorialnego oznacza wzmożoną aktywność w procesie absolutoryjnym. Jak powszechnie wiadomo, instytucja absolutorium jest podsumowaniem wykonania budżetu JST. Stanowi ona element zamykający gospodarkę finansową JST i jednocześnie środek kontroli organu stanowiący nad działalnością organu wykonawczego

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Smerd*

Zamówienia in house

Zamówienia typu in-house pozwalają na regulowanie współpracy publiczno-publicznej polegającej na wspólnym wykonywaniu zadań w celu zapewnienia usług publicznych. Jak w zgodzie z przepisami należy realizować współpracę publiczno-publiczną?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Nawrat*

Procedura odwrócona

W ślad za dyrektywą klasyczną ustawodawca wraz z czerwcową nowelizacją przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) wprowadził w art. 24aa nowy sposób prowadzenia postępowania, tzw. procedurę odwróconą. Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy co do zasady i tak zmieniają kolejność czynności podejmowanych przez uczestników postępowania, jednak wskazana w powyższym przepisie procedura stanowi odrębny tryb.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Granice policji sesyjnej

Nie są możliwe jakiekolwiek, nawet czasowe wyłączenia radnego od udziału w pracach rady (sejmiku) – ani na mocy decyzji przewodniczącego, ani też uchwały rady, czy jakiegokolwiek innego gremium powołanego doraźnie, czy na stałe. Jest to teza przeciwna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, jaki zapadł 3 listopada 2016 roku, sygn. akt III SA/Łd 630/16. Poniżej przedstawię moje argumenty, które za nią przemawiają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Koniec świata bezpartyjnych samorządów

Deklaracje, stanowiska, udział w demonstracjach, powoływanie lokalnych komitetów i spotkania z Prezydentem RP oraz politykami opozycji. To plan na najbliższe miesiące Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, który skupia liderów korporacji samorządowych. Jednak pytanie o skuteczność takich działań zadają sobie nawet sami członkowie komitetu. – Efekt mogłyby przynieść działania polityczne, czyli to, od czego przez tyle lat stroniliśmy – mówi Zygmunt Frankiewicz, bezpartyjny prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bakalarska

Spadają wydatki na promocję

W 2016 roku polskie samorządy na działania promocyjne wydały 666,6 mln zł. To o 10 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Elektryczne autobusy jadą do Jaworzna

Zaproponowałem stworzenie specjalnej strefy prawnej, w której można by testować pojazdy autonomiczne, czyli takie, które jeżdżą bez kierowcy – mówi Paweł Silbert. Prezydent Jaworzna tłumaczy, dlaczego miasto kupuje elektryczne autobusy i z jakich powodów nie chce przystępować do metropolii śląskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Kartę bankową do kontroli proszę

W Jaworznie pasażerowie za przejazd autobusem mogą zapłacić używając karty płatniczej – bez drukowania biletu! Podobny system funkcjonuje jedynie w kilku europejskich miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Gigantyczne inwestycje w transport

Do końca ubiegłego roku samorządy ze wschodu miały możliwość złożenia projektów do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Do pozyskania są miliardy złotych, dlatego największe miasta przygotowały nawet po kilka projektów. Chcą modernizować komunikację, wdrażać inteligentne systemy zarządzania ruchem, budować centra przesiadkowe i remontować drogi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*

Stosunek do prywatyzacji lokalnych usług publicznych

Niedawny kryzys gospodarczy wpłynął na stosunek do roli rynku i sektora prywatnego w świadczeniu lokalnych usług publicznych. Trudności krajów dotkniętych najwyższym spadkiem PKB przyczyniły się do sceptycyzmu wobec rozwiązań organizacyjnych podsuwanych przez wywodzące się z neoliberalizmu nowe zarządzanie publiczne. Jaki stosunek do outsourcingu usług mają polscy burmistrzowie? Jak sytuują się na tle swoich kolegów z Europy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Prymat zgromadzeń cyklicznych nad zwykłymi

Wydanie przez wojewodę zgody na cyklicznie organizowane zgromadzenia oznacza dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek wydania decyzji zakazującej organizacji – w tym samym miejscu i czasie zgromadzeń zwykłych. Natomiast każda spontaniczna kontrmanifestacja będzie mogła zostać rozwiązana przez policję.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Jan Metko

Niepotrzebna nowelizacja

Można mieć wątpliwości, czy zgoda na organizację zgromadzeń cyklicznych powinna być wydawana przez organy administracji rządowej i do tego na podstawie nieprecyzyjnie sformułowanych i podlegających dowolnej interpretacji przesłanek – mówi w rozmowie ze Wspólnotą dr Stanisław Bułajewski, radca prawny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Plac wyjątkowy w skali Europy

Bez wątpienia jest to czołówka wśród gmachów muzealnych w całej Europie. Oryginalna koncepcja połączenia architektury z placem miejskim sprawia, że do umieszczonego pod ziemią budynku Centrum Dialogu Przełomy aż chce się wejść. Plac nad nim został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną w konkursie European Prize for Urban Public Space 2016. Odważna realizacja zdobyła nagrodę ex aequo z renowacją systemu nawadniania w ogrodach termalnych w Caldes de Montbui w Hiszpanii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Prezydent Zielonej Góry ograł CBA

Janusz Kubicki odwołał swojego zastępcę, któremu CBA zarzuca złamanie ustawy antykorupcyjnej. Kilka dni później znowu go powołał. Wymagania stawiane przez CBA nazwał idiotycznymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Petent, nasz pan

Obsługa petenta w urzędach coraz częściej przypomina obsługę klienta na wolnym rynku. Tak jak w handlu czy usługach, tak i tu petenci mają konkretne oczekiwania. Dlatego wiele urzędów dwoi się i troi, aby maksymalnie ułatwić mieszkańcom załatwienie ważnych spraw.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Antysystem dotacji celowych

Trzeba jak najszybciej zmienić sposób ustalania dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Aby uniknąć kolejnych błędów, niezbędna jest ścisła współpraca resortu finansów, wojewodów i samorządów. Długotrwałe niedofinansowanie tych zadań negatywnie oddziałuje na utrzymanie standardów usług. Dedykowana im infrastruktura staje się przestarzała, co pogarsza warunki obsługi klientów. Dodatkowo obecny system nie zwiększa przejrzystości finansów publicznych. Nie współdziała bowiem z przepisami regulującymi przepływ środków publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klinowski*

Czy rady gmin skazane są na obstrukcję?

W związku z próbą wymiany osoby przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach doszło do ciekawej sytuacji, gdzie na szali zmagań prawnych znalazła się autonomia samorządu oraz przekonanie części prawników, że autonomii tej powinno być tylko tyle, ile wyraźnie zapisano w przepisach prawa. Nawet, jeżeli oznacza to paraliż funkcjonowania rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Absolutorium w praktyce samorządowej

Perspektywa najbliższych miesięcy dla jednostek samorządu terytorialnego oznacza wzmożoną aktywność w procesie absolutoryjnym. Jak powszechnie wiadomo, instytucja absolutorium jest podsumowaniem wykonania budżetu JST. Stanowi ona element zamykający gospodarkę finansową JST i jednocześnie środek kontroli organu stanowiący nad działalnością organu wykonawczego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Smerd*

Zamówienia in-house

Zamówienia typu in-house pozwalają na regulowanie współpracy publiczno-publicznej polegającej na wspólnym wykonywaniu zadań w celu zapewnienia usług publicznych. Jak w zgodzie z przepisami należy realizować współpracę publiczno-publiczną?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Nawrat*

Procedura odwrócona

W ślad za dyrektywą klasyczną ustawodawca wraz z czerwcową nowelizacją przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) wprowadził w art. 24aa nowy sposób prowadzenia postępowania, tzw. procedurę odwróconą. Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy co do zasady i tak zmieniają kolejność czynności podejmowanych przez uczestników postępowania, jednak wskazana w powyższym przepisie procedura stanowi odrębny tryb.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Granice policji sesyjnej

Nie są możliwe jakiekolwiek, nawet czasowe wyłączenia radnego od udziału w pracach rady (sejmiku) – ani na mocy decyzji przewodniczącego, ani też uchwały rady, czy jakiegokolwiek innego gremium powołanego doraźnie, czy na stałe. Jest to teza przeciwna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, jaki zapadł 3 listopada 2016 roku, sygn. akt III SA/Łd 630/16. Poniżej przedstawię moje argumenty, które za nią przemawiają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Chanowska-Dymlang*

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych przez gminy – problemy praktyczne

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. W praktyce zadanie to stwarza jednak wiele problemów, których rozwiązanie można znaleźć w pismach regionalnych izb obrachunkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane