Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 7/1221 - kwietnia 8, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Jan Metko

Zmiany w nadzorze nad działalnością finansową gmin

Opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych proponuje, aby kontrolowały one także komunalne osoby prawne, na które wpływ mają jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. To powinno zahamować transfer zadłużenia z budżetów gmin do np. spółek wodociągowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Życie po życiu (samorządowym)

Ponieważ „dobra zmiana” najprawdopodobniej zmiecie dwie trzecie samorządowców, postanowiłem porozmawiać z byłym prezydentem i byłym burmistrzem, jak to jest odejść z urzędu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Generator oświadczeń majątkowych

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w internecie interaktywny program do wypełniania oświadczeń majątkowych. Nie kryje, że to pierwszy krok do wprowadzenia obowiązku składania tych dokumentów elektronicznie, co ułatwi ich kontrolę przez CBA.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Demonstracje i wyjście z Komisji Wspólnej?

Związek Miast Polskich zapowiada podjęcie walki o polską samorządność. W planach, oprócz strajków oraz podejmowania uchwał wyrażających sprzeciw wobec działań rządu, jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu. Rozważane jest zawieszenie udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Biznes wymaga szczerości

Gminy mają za mało narzędzi do wspierania biznesu, a obraz współpracy z przedsiębiorcami jest zakłamywany – przekonywał podczas III Kongresu Młodego Samorządu Marek Jakubiak, poseł Kukiz’15 i przedsiębiorca. – Mówmy otwarcie o naszych problemach i szukajmy szansy na zysk dla obu stron.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Po co nam klastry energetyczne

Jeżeli klastry mają spełnić swoją rolę, muszą bilansować się na tyle, żeby nie zwiększać problemów ze stabilnością energetyki wielkoskalowej, a w sytuacji zagrożenia powinny mieć możliwość odłączenia od sieci i działania w warunkach samowystarczalności – uważa Wojciech Myślecki z Global Investment Corp.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Dumkiewicz-Sprawka*

Czy zmieniać system finansowania oświaty?

Zapowiadana zmiana finansowania zadań oświatowych proponowana jest w dalece niepełnym zakresie. Do tego wybrano bardzo niekorzystny moment na jej wdrożenie, a odejście od idei bonu oświatowego na rzecz uczynienia oddziału jako podstawowego elementu podziału części oświatowej subwencji ogólnej nie ma uzasadnienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Jakubowski*, Marek Smulczyk**

Klucz do edukacji? Kompetencje cyfrowe

Badania pokazują, że polskie szkoły wciąż słabo wspierają rozwój umiejętności cyfrowych uczniów. Nie wystarczy kupować do szkół nowe komputery – trzeba je dobrze wykorzystywać w nauczaniu i uczeniu się. A tutaj mamy wciąż wiele do zrobienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sukces na obcasach

Kobietom w samorządzie, polityce i biznesie poświęcony był jeden z paneli III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. – Z uśmiechem i życzliwością musimy iść po władzę. Do życia społecznego i politycznego wnosimy uczucia, emocje, serce, prawdę. My często widzimy to, czego panowie nigdy nie zobaczą – mówiła marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Legionowo powiedziało: nie!

Ta wiadomość obiegła całą Polskę – w legionowskim referendum dotyczącym stworzenia metropolii warszawskiej aż 94,27 proc. mieszkańców powiedziało, że nie chce być jej częścią. Frekwencja wyniosła 46,72 proc. Takiej zgodności nie było chyba jeszcze w żadnym referendum lokalnym w Polsce. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości uważa, że mieszkańcy nie zrozumieli pytania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Powstała baza projektów w PPP

Ministerstwo Rozwoju opracowało listę inwestycji, także samorządowych, które mogą zostać zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak poinformował wiceszef resortu Witold Słowik, znalazło się w niej 145 propozycji, których łączna wartość przekracza 48 mld zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Deptak nad rzeką to nie ulica

Bulwar Flotylli Wiślanej i jego betonowe schody, popularne wśród warszawiaków miejsce spacerowe, nie jest ulicą w rozumieniu ustawy i można tam spożywać piwo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nowe życie ulicznej latarni

Wraz z rozwojem idei internetu rzeczy otaczające nas przedmioty coraz częściej zmieniają swoje funkcje. Latarnie przestają być betonowymi słupami, a oprawy tylko źródłami światła. Słupy stają się masztami wi-fi, stacjami ładowania samochodów elektrycznych, instalowane są na nich stacje meteo, kamery monitoringu. Dzięki inteligentnym systemom latarnie same dostosowują natężenie światła do pogody, pory dnia, liczby pieszych. Oprawy diodowe wkrótce mają się stać sposobem na superszybki przekaz danych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski*

Samorządy inwestują w piękne ośrodki kultury

Choć większość pieniędzy wydawanych przez samorządy na kulturę pochłania bieżąca działalność instytucji, to od kilku lat obserwujemy wyraźny trend inwestowania w piękne, a przede wszystkim użyteczne obiekty kulturalne. Powstają nowoczesne sale koncertowe i kongresowe, muzea i całe centra kulturalne, które zachwycają widzów i artystów. Projekty z powodzeniem startują w najlepszych konkursach architektonicznych w Polsce i Europie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Potemska*

Próba sformalizowania naturalnego zjawiska metropolizacji

„Projekt ustawy o metropolii warszawskiej to ośmieszanie idei metropolii, to całkowite upartyjnienie samorządów” – tak ocenili ten projekt m.in. przedstawiciele stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”. O ile idea spójności obszarów metropolitalnych jest słuszna, to sposób, w jaki ma być ona urzeczywistniona budzi wiele kontrowersji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Jurzysta*

Mikroprojekt zbliżył społeczności Polski i Ukrainy

Współpraca miasta Brody na Ukrainie i powiatu strzyżowskiego to ciekawy przykład kooperacji obwodu lwowskiego z przygranicznymi województwami w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Oczkowicz

Usuwanie drzew i krzewów z terenów rolniczych

Usuwanie drzew i krzewów z terenów rolniczych w myśl obecnie obowiązujących przepisów nasuwa wiele wątpliwości. Zostaną one pogłębione dodatkowo przez szykowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości poprawki do ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Mendyk*

Problemy z wykorzystaniem funduszy sołeckich

Instytucja funduszy sołeckich funkcjonuje w polskim prawie od 2009 r. Ustawa ta na nowo była uchwalana w 2014 r., ale cały czas wzbudza problemy w gminach. W artykule zostaną omówione typowe problemy oraz wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura*

Rola związków zawodowych w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego

Oprócz konsultacji społecznych prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, duża grupa aktów prawa miejscowego wydawanych na poziomie gmin i powiatów podlega opiniowaniu przez związki zawodowe. Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: kiedy, które związki zawodowe, w jakiej procedurze, mają prawo opiniowania tych aktów prawnych. Odpowiedzi będziemy poszukiwać w obowiązujących przepisach oraz ich wykładni dokonywanej przez sądy administracyjne i wojewodów oraz doktrynę prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

PPP do zmiany

Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaproponowało swoje rozwiązania dla partnerstwa prywatno-publicznego. Zgodnie z projektem głównym problemem, który ma być rozwiązany, jest niski stopień zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności inwestycji i świadczenia usług publicznych w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Projekt sieci szpitali

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tzw. sieci szpital. Na etapie komisyjnym doprecyzowano kwestię ustalenia wysokości ryczałtu dla danego szpitala – będzie ona uzależniona m.in. od rzeczywistej liczby wykonywanych świadczeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

Konkurs na prezesa RIO zorganizuje Rada Ministrów

Do Sejmu trafił przyjęty w połowie marca przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, który zakłada zmianę zasad powoływania komisji konkursowych, przeprowadzających konkursy na prezesów izb. Będzie je powoływała Rada Ministrów. Projekt przewiduje też możliwy rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięć nadzorczych, w tym ustanowienia zarządu komisarycznego w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane