Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 6/1220 - marca 25, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Justyna Kamińska

Jak się zmienia polska szkoła

– Doskonalenie zawodowe nauczycieli i podwyżki dla nich, dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego, szerokopasmowy internet we wszystkich szkołach – Anna Zalewska, minister edukacji, o swojej wizji oświaty opowiadała podczas konferencji „Edukacja przyszłości”, która odbyła się w CKK Jordanki w Toruniu. Szefowa resortu twierdzi, że wprowadzanie reformy idzie zgodnie z planem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Ludzie już nie muszą wyjeżdżać z Lublina za pracą

Koncentrujemy się na wspieraniu przedsiębiorczości. Staramy się rozwijać dziedziny najatrakcyjniejsze dla młodych ludzi, czyli nowoczesne usługi dla biznesu. W ciągu kilku lat w stworzonym od podstaw sektorze IT zatrudnienie znalazło 4 tys. osób – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Tłumaczy też, dlaczego jest przeciwny ograniczaniu liczby kadencji w samorządzie i że próby pozbawienia go stanowiska uważa za atak polityczny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na ratunek finansom JST

„Wyzwania dla budżetów samorządowych – zarządzanie w trudnej sytuacji: stabilizacja finansów, strategie ubezpieczeniowe, minimalizacja ryzyk inwestycyjnych” – to tematyka konferencji, która odbędzie się 6–7 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządy szykują się na wojnę

Takiego spotkania jeszcze nie było. Rząd, który ograbia samorządy z kolejnych kompetencji i pieniędzy, równie skutecznie zdołał zjednoczyć korporacje samorządowe. Co prawda, to jeszcze nie moment, w którym powstanie jedna, zrzeszająca JST niezależnie od ich statusu, ale wszystkie korporacje będą wspólnie, jednym głosem protestować przeciw próbom recentralizacji państwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edukacja STEM-nowoczesny sposób na skuteczną naukę

Skrót STEM powstał od angielskich słów: science, technology, engineering, mathematics. To specjalny rodzaj edukacji, która opiera się na nauce, technologii, inżynierii oraz matematyce i w praktyczny sposób wprowadza uczniów w te trudne zagadnienia. Takie zintegrowane podejście uświadamia, jak wielkie znaczenie mają nauki ścisłe w codziennym życiu. Skrót pod postacią STEAM obejmuje również prace plastyczne/techniczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Polakiewicz

Ocena kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem

Dopóki proces zarządzania ryzykiem, w tym związana z nim dokumentacja, będzie przebiegać w oderwaniu od budżetu, dopóty w dużej mierze będzie to fikcja.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Gendźwiłł*

Metryczka europejskiego burmistrza

Głównie mężczyźni, zwykle po pięćdziesiątce – oto typowi europejscy burmistrzowie. Ich polscy koledzy są tutaj zupełnie przeciętni i nie wyróżniają się istotnie na tle włodarzy z innych krajów. Analizując dane sprzed dekady widać jednak, że średnia wieku liderów samorządowych w Polsce wzrosła.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Kobieta lepiej rozumie miasto

Rozmowa z Beatą Moskal-Słaniewską, prezydent Świdnicy

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Miasta kwitną wiosną

Polskie miasta zamieniają się właśnie w przepiękne ogrody. Od dawna już pasów zieleni rozdzielających jezdnie nie pielęgnuje się kosiarką, zamiast trawy sadzi się tam róże, krokusy, wysiewa łąki kwietne. Wiosna to czas intensywnych prac w zielonej przestrzeni miejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czy warto nauczyć się negocjować?

Każdego dnia rozmawiamy. Komunikujemy się. Załatwiamy sprawy. Ustalamy zasady współpracy, rozliczeń. Nie tylko w życiu zawodowym, także prywatnym. I chociaż każdy z nas wie, co oznacza słowo „negocjacje”, rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak często negocjujemy. Jakie to ma znaczenie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Plan miasta 3D

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do tworzenia cyfrowych makiet miasta. Trójwymiarowe modele pomagają tłumaczyć zmiany urbanistyczne. Są przydatne przy konsultacjach społecznych, pozyskiwaniu inwestorów czy promocji Łodzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*, Julita Łukomska**

Dotacje z funduszy unijnych w oświacie

Przyjrzeliśmy się dotacjom pozyskanym przez samorządy z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie. Okazuje się, że najwięcej środków z takich źródeł poszło na edukację przedszkolną. W latach 2011–2015 było to ponad 330 mln zł. Gimnazja odgrywały niewielką rolę (128 mln zł). Najciekawsza jest jednak struktura wykorzystania pieniędzy w szkolnictwie średnim – rola liceów ogólnokształcących jest marginalna, ale ponad 315 mln zł trafiło do szkół zawodowych. Znaczące środki przeznaczono też na kształcenie nauczycieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Gwóźdź*

Uchwały reklamowe – jakich błędów unikać?

Pierwsze gminy w Polsce zdecydowały się już uchwalić uchwały reklamowe. Ich opracowywanie to niełatwe zadanie. W toku ich stanowienia samorządy muszą się mierzyć m.in. z lakonicznymi przepisami proceduralnymi. Ponadto, przed samorządami postawiona została trudna sztuka należytego wyważenia w uchwale reklamowej takich wartości, jak ochrona krajobrazu, prawo własności czy ochrona praw nabytych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski*

Znowelizowane prawo gospodarki komunalnej

W dniu 1 stycznia 2017 r. w życie weszły ustawy z 16 grudnia 2016 r.: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Już sama nazwa tych ustaw wskazuje, są one fundamentalnym elementem restrukturyzacji organizacji państwowej gospodarki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Terlikowska

Zmiana uchwały budżetowej w ciągu roku

Inicjatywa w sprawie zmiany budżetu należy do wyłącznej kompetencji wójta. Oznacza to, że podejmowane zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej mogą nastąpić jedynie z jego inicjatywy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Treść decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości nie może wprost przesądzać o skutkach wydzielenia działek pod drogi publiczne. Jednak aby mogły one zaistnieć, należy w niej wskazać, które działki wydzielane są pod drogi publiczne oraz udowodnić ten fakt, opierając się na ustaleniach obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Co powinien urząd publikować na BIP-ie?

Wykonanie jawności gospodarowania środkami publicznymi należy czytać według zasad określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, a szczególnie o obowiązku udostępniania informacji publicznej w urzędowym publikatorze teleinformatycznym. Nieprzestrzeganie jawności gospodarowania środkami publicznymi może być przesłanką do zastosowania w stosunku do osoby zobowiązanej do jej udostępnienia sankcji karnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane