Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/1219 - marca 11, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Na celowniku cyberprzestępców

Od podkręcania głosowania w budżecie obywatelskim, przez wycieki wrażliwych danych osobowych, po bezczelne kradzieże pieniędzy z konta gminy. Obiektem zainteresowania przestępców mogą być dane z miejskiego systemu monitoringu, profile na portalach społecznościowych, strony internetowe. Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń ze strony instytucji państwowych rocznie, w 2015 roku za faktyczne ataki uznano 8914 incydentów. To i tak znikoma liczba w porównaniu z tym, co się dzieje naprawdę, ponieważ instytucje, w tym samorządy, zazwyczaj takich spraw w ogóle nie zgłaszają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Samorządy przekonują się do PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne powoli staje się jednym z ważniejszych narzędzi rozwoju. Przy współudziale partnera prywatnego realizowane są inwestycje komunikacyjne, z zakresu ochrony zdrowia i gospodarki wodnościekowej. Do końca zeszłego roku zawartych zostało 113 umów PPP o wartości 5,6 mld zł. Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że w latach 2017–2020 liczba ta wzrośnie o 45 proc., a wartość umów przekroczy 11,5 mld zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasto zyskuje na dobrych relacjach z biznesem

Analizujemy trendy w gospodarce, starając się zdywersyfikować kierunki rozwoju miasta. Obniżyliśmy maksymalne stawki podatku dla przedsiębiorców z branży transportowej na ciągniki siodłowe i naczepy. Dzięki temu kolejne firmy rejestrują się u nas, zwiększając naszą bazę podatkową. Potrzeba nam teraz umysłowych stanowisk pracy. Zastanawiamy się, jak doprowadzić do budowy biurowców– mówi Sławomir Kowalewski, burmistrz Mławy. Krytykuje jednocześnie rządowe plany ograniczenia liczby kadencji i odpiera zarzuty, że samorząd jest pełen układów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wasilewski

Różne oblicza dotacji

Dotacja dla placówek oświatowych jest kwotą roczną, a jej części nie muszą być równe, zatem błędem jest publikowanie przez samorządy podstawowej kwoty dotacji wyłącznie w ujęciu miesięcznej kwoty na ucznia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Górski*

Dwie kadencje nie tylko w samorządzie

Wójt, burmistrz i prezydent miasta powinni pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 5-letnie kadencje. Pozwoliłoby to rozkruszyć zabetonowane „układy zamknięte” w małych ojczyznach. Ale limit dwóch kadencji powinien też dotyczyć Sejmu. Polskiej racji stanu posłużyłaby świeża krew w parlamencie oraz poznanie przez „zawodowych” polityków uroków życia poza ulicą Wiejską.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz*, Julita Łukomska**

Siła kobiet

Pań w organach stanowiących i wykonawczych samorządów stopniowo przybywa. Po wyborach w 1990 roku ich odsetek w gminach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 roku był już niemal trzykrotnie wyższy. Coraz więcej kobiet piastuje stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co wiąże się z silną pozycją w lokalnym samorządzie. Ale tylko jedna kobieta jest marszałkiem województwa – lubuskiego. Jakie przyczyny się na to składają – analizujemy w przygotowanym specjalnie dla „Wspólnoty” rankingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rzeczpospolita babska

Na wsiach kobiety najczęściej pracują albo w szkole, albo w urzędzie. Mężczyźni częściej zajmują się rolnictwem lub prowadzą firmy – mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie (drugie miejsce w rankingu).

Zaloguj się i czytaj więcej

Hanna Pruchniewska*

Puck – piękne miasto

Burmistrz: Hanna Pruchniewska, wiceburmistrz: Lucyna Boike-Chmielińska, sekretarz miasta: Agnieszka Siebert, skarbnik: Joanna Bolda. I choć Puck w naszym rankingu plasuje się dość daleko (bo w radzie miasta są niemal sami mężczyźni), jednak to kobiety piastują najważniejsze stanowiska w urzędzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Żelazne damy samorządu

Kobiety zajmują dzisiaj najważniejsze stanowiska w kraju. Mamy panią premier, panie w ministerstwach i na fotelu prezydenta stolicy. Jeszcze kilkanaście lat temu kobiety na stanowiskach prezydentów dużych miast były rzadkością. Dziś często radzą sobie lepiej niż ich męscy odpowiednicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rada powiatu w damskich rękach

15 kobiet i 12 mężczyzn. Przewodnicząca: kobieta. O Radzie Powiatu Pruszkowskiego można więc powiedzieć, że jest sfeminizowana. Przeciwwagą jest zarząd. Starosta – mężczyzna, wicestarosta – też. Wśród trojga członków zarządów dwóch panów i jedna pani. Ostatecznie: 19. miejsce w naszym rankingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jedyny marszałek w spódnicy

Gdy w grę wchodzą funkcje cenione, prestiżowe, związane z dużymi wpływami i wysokimi wynagrodzeniami, a w związku z tym atrakcyjne dla mężczyzn, reprezentacja kobiet wygląda marnie. Może dlatego mamy tylko jedną kobietę na stanowisku marszałka województwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Wielki optymizm w małej szkole

Mała wiejska szkoła w Lamkowie k. Barczewa wypełnia ważną, społeczną misję, nie tylko edukacyjną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Potemska*

Retroakcja – czy polski ustawodawca dopuszcza możliwość działania prawa wstecz?

Czy wprowadzenie limitu kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z mocą wsteczną jest podyktowane okolicznościami determinującymi odstąpienie od zasady lex retro non agit. Jakie są motywy działania ustawodawcy i czy rozwiązanie takie wpisuje się w zasadę demokratycznego państwa prawnego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Emilia Topolnicka*, Mikołaj Maśliński*

Nowe standardy dla kadry menedżerskiej spółek komunalnych

W tym roku przypada 20. rocznica wejścia w życie ustawy o gospodarce komunalnej. Jubileusz fundamentalnej dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ustawy zbiegł się z jej nowelizacją. W ramach przeprowadzonej reformy ustawodawca zwiększył m.in. wymagania stawiane wobec członków organów spółek komunalnych. Czy w związku z tym czeka nas profesjonalizacja kadr spółek samorządowych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zwiększanie rezerwy ogólnej w trakcie roku

Kwota utworzonej rezerwy ogólnej z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „zwiększona” w trybie zmiany budżetu, wraz z kwotą rezerwy utworzonej przy uchwalaniu budżetu rocznego, nie może w skali roku przekraczać 1 proc. wydatków budżetu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Zygmunt Laskowski*

Starosta jako organ nadzorczy i kontrolny nad organami spółek wodnych

Generalnie nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje starosta. Posiada on uprawnienie wyłącznie do kontrolowania uchwał podjętych przez organy spółki, albowiem tylko w tym przypadku ustawa wskazuje, w jaki sposób kontrola ta ma być przeprowadzona. Starosta nie posiada uprawień do przeprowadzania kontroli w siedzibie spółki lub żądania od niej innych dokumentów niż wskazane w ustawie Prawo wodne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adrian Misiejko*

Skarga na członków rady gminy oraz jej organy wewnętrzne

Rozpatrywanie skarg wnoszonych do rady gminy przysparza w praktyce wiele problemów. W szczególności trudności dotyczą ustalenia dopuszczalności wnoszenia skarg na pojedynczych radnych oraz na przewodniczącego rady i jej komisje, a także ustalenie ewentualnej właściwości organów w zakresie ich rozpatrzenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane