Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 2/1216 - stycznia 28, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Joanna Krukowska

Skąd się biorą burmistrzowie

Cykl artykułów przedstawiających polskich burmistrzów na tle ich europejskich kolegów rozpoczynamy od ścieżek kariery, jakie prowadzą ich do objęcia mandatu. Jakie przygotowanie zawodowe mają oni i ich europejscy koledzy po fachu? Jak długo są obecni w życiu publicznym, zanim obejmą mandat, od jak dawna sprawują swoją funkcję? I jakie mają plany zawodowe po zakończeniu kadencji?

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz

Polscy burmistrzowie

W Europie jest ponad 106 tysięcy samorządów lokalnych szczebla gminnego. Ich polityczni liderzy – burmistrzowie, wójtowie – to niezwykle zróżnicowana grupa. Część wybierana jest w wyborach bezpośrednich (jak w Polsce od 2002 roku), część powoływana przez rady. Niektórzy cieszą się silną władzą wykonawczą, inni pełnią głównie funkcje ceremonialne. Chcemy przybliżyć to zróżnicowanie i pokazać polskich burmistrzów na tle ich kolegów z innych krajów europejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Stabilność władzy receptą na sukces

Gdyby Mszczonów był narażony na zmiany kierunków rozwoju, wynikające z rotacji na stanowisku burmistrza i radnych, nie osiągnąłby takiego sukcesu – mówi Józef Kurek, jeden z samorządowców najdłużej piastujących swój urząd w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Zakrzewski*

Rok nieudanych referendów

O dużym szczęściu może mówić Beata Jarosz, wójt gminy Wilczęta. W zeszłorocznym referendum wzięły udział 793 osoby i zdecydowana większość była za jej odwołaniem. Żeby jednak wynik był ważny, do urn musiałyby pójść… 794 osoby. Jak widać, każdy głos się liczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Wszyscy są zagrożeni

Aż 40 proc. zbadanych przez nas organizacji przyznało, że nie ma wypracowanych procedur postępowania w przypadku cyberincydentu – mówi Michał Kurek, Dyrektor Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Informatycznym w firmie doradczej EY. – Od momentu włamania się do systemu, aż do jego wykrycia upływa średnio 150–200 dni, wiele podmiotów w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że padło ofiarą ataku hakerów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Problemy z recyklingiem

Wiele gmin wiejskich może mieć problem z osiągnięciem wymaganych poziomów odzysku. Głównie przez sposób liczenia, który uwzględnia średnią masę wytworzonych odpadów w województwie, a nie rzeczywiście wytworzone odpady – uważa Związek Gmin Wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak

Zmiany zasad wycinki drzew

Od pierwszego stycznia 2017 r. zasadniczo zmieniły się zasady usuwania drzew i krzewów. Najważniejsze ze zmian to rozszerzenie katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego oraz przyznanie radzie gminy kompetencji do określania wysokości stawek opłat za ich usunięcie oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Emilia Topolnicka

Mieszkanie Plus – są pierwsze konkrety

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe. To właśnie działalność Narodowego Funduszu Mieszkaniowego ma stanowić fundament realizacji programu Mieszkanie Plus. Sprawdzamy, jakie są pierwsze, podstawowe założenia ustawodawcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Właściciel lokalu właścicielem gruntu

Ponad 14 tys. ha gminnych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi może już stać się własnością ponad miliona obecnych użytkowników wieczystych. Właściciela ma też zmienić ponad 70 tys. ha należących obecnie do Skarbu Państwa. Cała operacja ma się odbyć z mocy prawa i odpłatnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Karciarz*

Wakat na stanowisku przewodniczącego rady gminy

W praktyce funkcjonowania rady gminy niejednokrotnie zdarza się, że w trakcie trwania kadencji organów gminy następuje wakat na stanowisku przewodniczącego. Może on nastąpić z różnych przyczyn, począwszy od śmierci przewodniczącego, poprzez jego rezygnację, na jego odwołaniu skończywszy. O ile w przypadku śmierci przewodniczącego wakat na tym stanowisku następuje w sposób nagły i niemożliwy do przewidzenia, to już w pozostałych dwóch przypadkach rada gminy może przygotować się do dokonania zmian osobowych w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Cyryl Skibiński

Proste zgłaszanie codziennych usterek w mieście

Gdy poznałem serwis NaprawmyTo.pl, od razu chciałem wprowadzić go u nas – mówi wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. – I nie żałuję, że podjęliśmy się wyzwania. A było to wyzwanie, ponieważ wdrożenie takiego systemu to papierek lakmusowy: szybko pokazuje, czy w mieście wszystko działa tak, jak powinno.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Justyna Kamińska

Samorządy przejmują dworce

750 dworców chce w najbliższych latach przekazać samorządom spółka PKP S.A. Do tej pory w ręce lokalnych władz trafiło blisko 300 starych i zaniedbanych obiektów. Powstają w nich muzea, biblioteki, zintegrowane centra komunikacyjne, a nawet przychodnia zdrowia. To dzięki samorządom zrewitalizowane budynki stają się wizytówką miast i miasteczek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Mapa lokalnych trucicieli

„Legionowo. Miasto pod chmurą smogu”, „Legionowo światową stolicą smogu?” – to tylko niektóre nagłówki lokalnej prasy z ostatnich miesięcy odnoszące się do poziomów zapylenia w podwarszawskiej miejscowości. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i walczą z trucicielami za pomocą specjalnej mapy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Sposób na stare podwórka

Gdańsk wykłada pieniądze na rewitalizację podwórek, które przylegają do prywatnych kamienic administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Brakuje na nich koszy na śmieci, elementów drobnej architektury, chodników. System grantów pozwala znacząco poprawić stan przestrzeni wspólnej, a także budować markę miasta przyjaznego ludziom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marta Myśliwiec

Młodzi doradcy samorządowi

Modelowa forma działania młodzieżowych rad zakłada, że uczą one samorządności oraz zwiększają zainteresowanie sprawami publicznymi. Z założenia to organ, dzięki któremu młodzież może podejmować decyzje na poziomie lokalnym. Czy jednak rzeczywiście ma prawo głosu, a jej opinie są brane pod uwagę? Czy nie jest tak, że rady działają fasadowo i na krótką metę, a aktywizują się przede wszystkim przed wyborami samorządowymi?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Kulisiewicz

Szybkie i pewne płatności dla samorządów

Jak powiedział Jean-Baptiste Colbert, minister spraw zagranicznych Ludwika XIV, „Sztukę pobierania podatków porównywać można do skubania gęsi: należy wyrwać z niej jak najwięcej piór przy jak najmniejszym syczeniu ptaka”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sergiusz Muszyński*

Kodeksy etyki radnych w świetle ustaw samorządowych i orzecznictwa

Coraz więcej organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje uchwały wprowadzające tzw. kodeksy etyki radnych. Problem w tym, że mimo szlachetnych intencji budzą one istotne zastrzeżenia organów nadzoru i sądów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny*

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT

Od pierwszego stycznia 2017 roku obowiązuje nowa instytucja prawa podatkowego – tj. dodatkowe zobowiązanie podatkowe naliczane od kwoty zobowiązania podatkowego oraz nadwyżki podatku naliczonego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Prawo dostępu do informacji publicznej

Orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach o dostęp do informacji publicznej stosuje coraz szerszą interpretację przepisów ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i coraz częściej rozszerza krąg spraw, które podlegają udostępnieniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane