Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 24/1212 - listopada 26, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

Lubię podejmować wyzwania

O trudnym procesie fuzji spółek gminnych, dysponujących dużym majątkiem, i korzyściach dla mieszkańców opowiada burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Krzysztof Żuk stawia czoła CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło wniosek do lubelskiej rady miasta o wygaszenie mandatu Krzysztofa Żuka, który piastując urząd prezydenta, zasiadał w radzie nadzorczej PZU Życie SA. Żuk uważa, że ustawy antykorupcyjnej nie złamał, posiłkuje się opinią prawną prof. Stanisława Sołtysińskiego. Po swojej stronie ma też większość radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Pakt dla obszarów wiejskich

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, której konsultacje publiczne i opiniowanie przez stronę samorządową właśnie się zakończyło, zawiera w swej treści m.in. Pakt dla obszarów wiejskich – zainicjowaną przez Ministerstwo Rolnictwa nową strategię rozwoju wsi i obszarów wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Piotr Podborny*

Ubezpieczenie obiektów mostowych

Jednym z kluczowych pytań, na które musi odpowiedzieć każda jednostka samorządu terytorialnego rozpisując postępowanie na ubezpieczenie swojego majątku, jest pytanie o sens (a może konieczność?) ubezpieczenia posiadanych budowli. Zwłaszcza tych, które są kluczowe dla interesu jednostki lub których wartość jest znacząca i ewentualna naprawa (odbudowa) ze środków własnych jest w krótkim okresie niemożliwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Urzędy stanu cywilnego potrzebują solidnego wsparcia

W siedzibie MSWiA doszło do spotkania przedstawicieli władz samorządowych i kierowników urzędów stanu cywilnego z przedstawicielami rządu. Ustalono, że powołany zostanie specjalny zespół, skupiający ekspertów z dziedziny rejestracji stanu cywilnego. Jego zadaniem będzie analiza obowiązujących przepisów i przygotowanie rekomendacji kolejnych zmian.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Fundusz Municypalny pomaga gminom budować mieszkania

Kolejne samorządy podpisują porozumienia dotyczące wspófinansowania inwestycji z Funduszem Municypalnym. To ciekawa forma pozyskiwania środków np. na budowę mieszkań komunalnych, zwłaszcza przez średniej wielkości gminy. Inwestycja nie obciąża w dużym stopniu budżetu, może być spłacana z czynszów od najemców lokali, a po ustalonym okresie, maksymalnie po 25 latach, całość wytworzonego mienia staje się własnością gminy lub jej spółki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gryn

Kto się boi sekretarzy?

Choć stanowisko sekretarza jest obligatoryjne w każdym starostwie powiatowym i urzędzie gminy oraz marszałkowskim, niektórzy włodarze nie spieszą się z jego obsadzeniem. Pozwala na to luka w przepisach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Darmowe autobusy ze Świeradowa-Zdroju do Czech

W listopadzie ruszyła międzynarodowa samorządowa linia autobusowa do czeskiego Novego Mesta – pierwsza taka w Europie Środkowej. Podobna, choć komercyjna transgraniczna linia, funkcjonowała w Świnoujściu, jednak w styczniu 2016 roku strona niemiecka wycofała się z projektu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Medialny matrix Janusza Wiaterka

Porządnie pracujesz na swoim stanowisku, nie łamiesz prawa, dostajesz państwowe odznaczenia, a twoje działania doceniane są nie tylko w gminie. Jeżeli jesteś przekonany, że dzięki temu nie padniesz ofiarą brutalnego ataku medialnego – jesteś w błędzie. Komendant Straży Miejskiej w Krakowie przez kilka lat uchodził za wzorowego urzędnika. Choć nie ciążyły na nim żadne zarzuty o łamanie prawa, został zaszczuty przez prasę. Właśnie wygrał z nią proces o ochronę dóbr osobistych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Dominik Krzysztofowicz

750 metrów chwały

W podwarszawskim Legionowie powstał największy w Polsce (a może i na świecie) mural patriotyczny. Na 750 metrach przedstawiono najbardziej znane polskie bitwy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 1050 lat. Mural to efekt współpracy miasta z Ministerstwem Obrony Narodowej i Narodowym Centrum Kryptograficznym. Jego autorem jest uznany twórca street artu Rafał Roskowiński.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Społeczeństwo obywatelskie w lokalnym wydaniu

Zachęcam do korzystania z usług naszych firm i zakupów bezpośrednio u rolników czy ogrodników. Kupując od siebie nawzajem produkty, bogacimy się wszyscy – mówi Władysław Bigus, wójt gminy Rudna, który obchodzi 25-lecie pracy na tym stanowisku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

To będzie nowa wizytówka Gdyni

Nabrzeże Prezydenta – reprezentacyjne miejsce w rejonie placu Kościuszki w Gdyni – zyska nowe, spektakularne oblicze. Na niemal pięciohektarowym terenie powstaną budynki mieszkalne, biurowce, lokale usługowe, hotel z centrum konferencyjnym i spa oraz obiekty o funkcji kulturalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Czarnecki-Pacyński

O nową twarz osławionego Zatorza

Położone na uboczu Olsztyna Zatorze, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się „za torami”, czyli gdzieś na końcu świata, i od zawsze cieszyło się ponurą sławą. Czas jednak płynie.Także tutaj przybywa nowej architektury – przepiękne pruskie domy z czerwonej cegły, pochodzące z poprzedniego przełomu wieków, poprzeplatano teraz blokami i nielicznymi wieżowcami z żelbetonowej płyty. I oto przed młodymi mieszkańcami dzielnicy otworzyły się nowe perspektywy. Tylko, co zrobić z tymi starszymi, wychowanymi i zamieszkałymi tutaj od zawsze? Lokalne środowisko, pozbawione swoistego „chuligańskiego genius loci”, straciło nagle sens życia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Gerwin*

Jak zorganizowac panel obywatelski

I w każdym mieście, i gminie wiejskiej zdarzają się sprawy budzące wiele emocji. Może to być budowa drogi, aquaparku, przemysłowej fermy kur, kwestia wycięcia drzew w parku czy zamknięcia szkoły. Dobrym pomysłem jest zwrócić się do lokalnej społeczności z pytaniem: „Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Co powinniśmy zrobić, czego oczekujecie?”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Orzecznictwo Radni nie decydują kto utrzymuje kosze uliczne

Rada gminy może określić szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują upoważnienia dla rady gminy do ustalania średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie gminy na dany rok w drodze aktu prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powołanie Centrum Usług Wspólnych tylko zwykłą uchwałą

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest ta sama gmina nie jest aktem prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Witkowska*

Problemy nowej ustawy kominowej

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako: nowa ustawa kominowa). Poprzednia ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi dalej obowiązuje, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Jak prawidłowo zakwalifikować roszczenie?

Samorządowcy często w praktyce mają problem z właściwą kwalifikacja podstawy prawnej zgłaszanych do gminy roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane