Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 20/1208 - października 1, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Magdalena Gryn

Referendum: mission impossible?

Aż 87 proc. referendalnych inicjatyw, w których stawką jest odwołanie lokalnej władzy, kończy się porażką. Przybywa postulatów, aby znieść lub przynajmniej znacząco obniżyć próg wymaganej frekwencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Sławomir Bukowski

Patrzę na miasto jak na mój dom

Kobieta prezydent szybciej niż mężczyzna zadba o zieleń, równe chodniki, mieszkania socjalne, nie będzie myślała o tzw. sztandarowych inwestycjach, które dla niektórych miast mogą okazać się zabójcze – mówi Beata Moskal-Słaniewska. Prezydent Świdnicy tłumaczy, dlaczego nie rzuciła partyjnej legitymacji, jak stworzyła dobrą politykę senioralną oraz co zrobić, żeby miasto było w stanie przyciągnąć i zatrzymać turystów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Jakie miasto jest smart

Czy inteligentne miasto można zbudować bazując wyłącznie na technologiach? Czy i w jakim zakresie włączyć w ten proces mieszkańców?

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Andrzej Gniadkowski

Mieszkanie Plus: samorządy mogą pomóc i skorzystać

Odchodzenie od wspierania budownictwa socjalnego na rzecz komunalnego z czynszem preferencyjnym i rynkowym, w zależności od zamożności lokatorów – obiecał w Krynicy minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas panelu poświęconego programowi Mieszkanie Plus. – Powstawać będą nie tylko mieszkania, ale także infrastruktura: drogi, instalacje wodnościekowe, żłobki, przedszkola, szkoły i przychodnie – zapowiedział Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A. Panel dyskusyjny poprowadził Janusz Król, redaktor naczelny „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Maryniak

Towarzystwa budownictwa społecznego – nowa stara forma

Na początku czerwca tego roku rząd przedstawił zarys nowego programu wspierającego rozwój budownictwa mieszkaniowego (program „Mieszkanie Plus”). Jego podstawę ma stanowić wsparcie dla społecznego budownictwa czynszowego oraz odejście od własności, jako wiodącego tytułu dającego prawo do zamieszkiwania w lokalu, na rzecz stosunku najmu. Czy proponowane rozwiązania mają szansę rozwiązać problemy mieszkaniowe w Polsce, w szczególności wśród młodych ludzi?

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny

Zakłady budżetowe po centralizacji podatku VAT

Wynikający z wyroku TSUE z 29 września 2016 r. (sygn. akt: C – 276/14) wymóg centralizacji rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego będzie w bardzo dużym stopniu oddziaływał na pozycję ustrojową ich zakładów budżetowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Liderzy inwestycji

Od kilkunastu lat przygotowywaliśmy ranking wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną. Teraz zmieniliśmy formułę i przy obliczaniu wskaźników wzięliśmy pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe. Bazowaliśmy na danych ze sprawozdań budżetowych, które uzupełniliśmy ankietą wydatków inwestycyjnych spółek komunalnych, przeprowadzoną w miastach powiatowych i na prawach powiatu. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adrian Misiejko*

Jak uregulować działanie jednostek pomocniczych

Regulacje ustawy o samorządzie gminnym, odnoszące się do jednostek pomocniczych, są na tyle ogólne, że ich stosowanie w praktyce budzi wiele wątpliwości organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. Rozstrzygnięcia wydawane w tych sprawach bywają rozbieżne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Moment wydania decyzji zatwierdzającej podział

Nie można wykonać decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Balcewicz*

Wskazywanie oznakowania w zamówieniach publicznych po nowelizacji

Nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian związanych z określaniem przedmiotu zamówienia. Dotyczą one m.in. wskazywania oznakowania w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosowania etykiet.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Szkoła podstawowa w mieście i na wsi to nie to samo

Gmina ustalając wysokość dotacji na ucznia prowadzonej przez stowarzyszenie wiejskiej szkoły podstawowej, powinna brać pod uwagę jedynie wydatki bieżące, jakie ponosi na prowadzone przez siebie wiejskie szkoły podstawowe. Ustalanie takiej dotacji na podstawie wydatków bieżących na szkoły miejskie jest niezgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura

Co może komisja rewizyjna i rada gminy kontrolując wójta

Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym rady i pełni funkcje pomocnicze wobec organu stanowiącego. Przepisy ustawy nie przyznają komisji uprawnień nadzorczych. Kontrola sprowadza się bowiem do czynności sprawdzających, podjętych dla ustalenia zgodności działania podmiotu kontrolowanego z określonym wymaganym kryterium oraz sformułowania na tej podstawie ocen i wniosków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane