Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 18/1206 - września 3, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Magdalena Gryn

Miasta kontra Uber

Kierowcy międzynarodowej firmy przewozowej, konkurującej z taksówkami, skarżą się, że urzędnicy z krakowskiego magistratu wypowiedzieli im wojnę i zamierzają karać za świadczenie usług bez licencji. Urzędnicy odpowiadają, że walczą z szarą strefą i pseudotaksówkarzami, a przy okazji pilnują ładu regulacyjnego, który – jak przyznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Uber naruszył.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Program Mieszkanie+ opłaci się samorządom

Chcemy pozyskać samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które wnosząc aportem grunty i inne aktywa rzeczowe, będą zwiększać wartość Funduszu Mieszkań na Wynajem. Samorząd będzie traktowany jako podmiot komercyjny, to znaczy, że wartość gruntów, które wniesie, zostanie wyceniona według wartości rynkowej, a samorząd otrzyma certyfikaty inwestycyjne przynoszące konkretny dochód – mówi Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Dorota Bakalarska

Jak promują się miasta

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem są eventy kulturalno-rozrywkowe i sportowe – wynika z raportu „Najlepsze działania promocyjne polskich miast i regionów”. Samorządowcy nie stronią też od city placement i promocji w internecie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katowice: jak ściągnąć inwestorów

Stolica Górnego Śląska przeżyła w ostatnich latach renesans. Dziś to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Dzięki funduszom unijnym, stabilnej sytuacji ekonomicznej, gospodarności przedsiębiorców, a także przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii poprawiła się infrastruktura miasta, powstały nowe monumentalne obiekty, zrewitalizowano miejskie przestrzenie. Metropolia oferuje doskonałe warunki dla inwestorów szukających atrakcyjnej lokalizacji dla swoich centrów usług.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ryszard Brejza*

Rozszerzanie kompetencji RIO będzie niezgodne z konstytucją

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. Cieszę się, że tą istotną tematyką zajęła się również „Wspólnota”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Kulturalne perły

Dobre muzeum to takie, które ofertą, programem zwiedzania i dodatkowymi działaniami, na przykład edukacyjnymi, organizuje gościom czas. Nie zawsze potrzeba do tego dużych nakładów finansowych. Często wystarczy dobry pomysł, aby placówkę wypełnić cennymi eksponatami i przyciągnąć ludzi. Zwycięzcy rankingu „Wspólnoty” świetnie wiedzą, jak to robić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak*

Duże zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

Proponowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego mają częściowo rewolucyjny charakter, stąd budzą skrajne emocje – tak u praktyków stosowania prawa, jak i w doktrynie. Niezależnie od oceny tych propozycji ich ewentualne wejście w życie istotnie zmieni pracę wszystkich stosujących kodeks, w tym administracji samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Karciarz*, Adrian Misiejko**

Organizacja gminnych centrów usług wspólnych

Poniżej zostaną zaprezentowane przykładowe problemy z zakresu organizacji samorządowych centrów usług wspólnych. W żaden sposób nie wyczerpują one przedstawionego zagadnienia. Ich analiza wskazuje jednak, że gminy, chcąc skorzystać z instytucji centrów usług wspólnych na swoim terenie, muszą podejść do tego tematu w sposób bardziej szczegółowy niż wiele gmin dotychczas.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Brzezicki*, Marcin Pelc**

Uzasadnienie do projektu planu miejscowego

Po wejściu w życie ustawy o rewitalizacji autorzy niniejszego artykułu podnosili na łamach „Wspólnoty” wątpliwości wynikające ze zmian nią wprowadzonych w „ustawie planistycznej”. Wątpliwości m.in. dotyczyły wprowadzonego obowiązku przygotowania uzasadnienia do projektu planu miejscowego. Nie powinno zatem dziwić, że porównanie ustawy o rewitalizacji i „ustawy rdosiowskiej” z 2008 r. po pół roku obowiązywania ustawy o rewitalizacji okazuje się być zasadnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura*

Regulacje statutowe dotyczące przewodniczącego rady gminy

Artykuł przedstawia rolę przewodniczącego rady gminy i sposób ujęcia tej funkcji samorządowej w statutach gmin. Jako punkt odniesienia, oprócz oczywiście samych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, posłużą liczne już w tej materii rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz orzeczenia sądów administracyjnych I i II instancji. Warto podjąć ten temat raz jeszcze, albowiem wciąż zdarzają się statuty gmin, których autorzy usiłują uprawnienia przewodniczącego rady gminy zapisać „szerzej” lub znacząco „inaczej”, niż czyni to ustawa o samorządzie gminnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Leśny

Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych wg nowej specustawy

W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, nazwaną dalej specustawą. Według założeń wynikających z treści jej art. 25, powinna ona wejść w życie 1 września 2016.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Bartczak-Żuraw*

Rewolucyjne zmiany w zamówieniach

Uczestnicy rynku w jednym są zgodni – nowe przepisy to rewolucja pod każdym względem. Zamawiający nie może żądać dokumentów, które są w jego posiadaniu i są aktualne oraz takich, które może pozyskać samodzielnie z bezpłatnych baz. Jest to także ułatwienie dla zamawiających, zwolnionych z konieczności weryfikacji dokumentów wykonawców, którzy nie mają szans na pozyskanie zamówienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Potemska*

Relacje pomiędzy procesem rewitalizacji a planowaniem przestrzennym

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki przestrzennej, które są następstwem wejścia w życie ustawy o rewitalizacji, wskazują na duży wpływ dokumentów planistycznych na prawidłowy przebieg procesu rewitalizacji. Jednocześnie utwierdzają w przekonaniu o konieczności skoordynowania planowania przestrzennego z programami rewitalizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym

Minister infrastruktury i budownictwa przygotował projekt ustawy, która ma na celu przekształcenie z mocy prawa udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości w udziały we własności nieruchomości, w odniesieniu do gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi na cele mieszkaniowe. W konsekwencji nastąpi przekazanie ww. gruntów na współwłasność ich aktualnym współużytkownikom wieczystym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane