Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 11/1199 - maja 21, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dagmara Kafar

Procesy dekomunizacyjne

Obowiązujące nazwy ulic, placów czy budynków użyteczności publicznej, które nie korespondują z nowymi zasadami określonymi w ustawie dekomunizacyjnej, będą musiały być zmienione w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał: Andrzej Gniadkowski

Od ośmiu lat walczymy o metropolię

Dlaczego nowy projekt ustawy metropolitalnej jest lepszy od obowiązujących obecnie przepisów, na czym polegają problemy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia Śląska w budowaniu przyszłej metropolii, tłumaczy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Jędrośka*

Czy symbol demokracji się rozleci?

Od pewnego czasu trudno zrozumieć racjonalność postępowania niektórych organów naszego państwa. Do tych organów dołączyła – kolejny raz – Państwowa Komisja Wyborcza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Mazowiecki

Crimewear – zabójca samorządowych sieci komputerowych

Jest najniebezpieczniejszą bronią XXI wieku. Umożliwia szpiegowanie, szantażowanie, sabotaż. Jej ofiarami padają precyzyjnie wybrane podmioty – często instytucje publiczne, urzędy administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Mowa o szkodliwym oprogramowaniu zwanym crimewear.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Kim powinien być współczesny samorządowiec?

Zbliżająca się 26. rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (obecnie: ustawy o samorządzie gminnym), a tym samym rocznica reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, skłania do refleksji dotyczącej szeregu zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem. Jednym z nich jest status prawny samorządowców oraz analiza cech, którymi powinni się charakteryzować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski

Czy można postawić znak równości między marketingiem terytorialnym i promocją?

Czy można postawić znak równości między marketingiem terytorialnym i promocją? Czy marketing i promocja znaczy to samo? Czy miasta budują marki, czy tylko się promują i kto powinien być brand managerem marki miejscowości?

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł J. Dąbrowski*

Radom pomaga inwestorom. Sprawdzamy, czy sensownie

Uznanie budzi konkretny i uporządkowany program skierowany do czterech grup interesariuszy: inwestorów zewnętrznych, istniejących firm, tych, którzy dopiero chcą założyć firmę oraz dla innowatorów. Ale dlaczego Radom nie wykorzystuje swojego głównego atutu, jak i przekazu zawartego w haśle „Power of Precision”? Przemysłowe tradycje Łucznika predestynują miasto do niszowej strategii związanej z mechaniką precyzyjną, a nie modnymi ostatnio obszarami PBO/SSC.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków porządkuje przestrzeń

Jako pierwsze duże miasto w Polsce Kraków opracował przepisy lokalne w ramach ustawy krajobrazowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Modelowa współpraca z mieszkańcami

Czy to rewolucja? Tak – na poziomie lokalnym. Przez cały rok uczestnicy akcji „Masz Głos, Masz Wybór” działali na rzecz swojego otoczenia, tworzyli budżety obywatelskie, współpracowali z radnymi. 30 maja podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie okaże się, kto otrzyma nagrodę Super Samorząd 2016.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Dominik Krzysztofowicz

NIK: Straże miejskie działają coraz lepiej

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji zadań ustawowych oraz tych wskazanych przez samorządy. Po wcześniejszych, krytycznych kontrolach wyniki ostatniej są dla straży o wiele korzystniejsze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mikołaj Pieńkos

Światło ratuje życie. Doświetlenie przejść dla pieszych w Warszawie

Tylko w 2015 r. potrąconych zostało 407 pieszych, z tego aż 246 wypadków wydarzyło się na pasach. Co trzeci – po zmroku. Zginęło 13 osób, 120 zostało rannych. To dane dotyczące samej tylko Warszawy. Miasto próbuje rozwiązać problem, doświetlając przejścia i przygotowując audyt bezpieczeństwa pieszych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Przez lata skazani byli na potępienie i zapomnienie. Żołnierze Wyklęci – tysiące żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy nie godzili się na komunistyczne rządy. Ci którzy ginęli, bądź przez lata musieli żyć w ukryciu, teraz będą mieć swoje muzeum. Powstanie w Ostrołęce. Otwarcie zaplanowano na 1 marca 2018 r., dzień Żołnierzy Wyklętych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artykuł sponsorowany

Witamy Jaraczewo w gronie polskich miast

Spełniło się marzenie mieszkańców wielkopolskiej gminy. Ich miejscowość odzyskała prawa miejskie! Wspaniałą okazją do podjęcia działań w tym kierunku, a zarazem do odbudowy dawnego prestiżu i tradycji miejskich, była 25. rocznica powstania samorządu terytorialnego. To nie tylko uczynienie zadość dziejowej sprawiedliwości, ale i wielka szansa rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Karciarz

Niezależność polityczna sekretarza

Nie ma żadnych przeszkód prawnych w tym, aby osoba pełniąca funkcję sekretarza gminy jednocześnie była np. posłem, senatorem czy nawet radnym organu uchwałodawczego innej jednostki samorządu terytorialnego. Niedopuszczalne jest jedynie bycie radnym w gminie, w której jest się sekretarzem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kinga Sulejman*

Koła gospodyń - nieodłączny element pejzażu wsi

Nie tylko wypełniają wolny czas, ale są okazją do podtrzymywania więzi lokalnych oraz nawiązywania nowych znajomości i kontaktów społecznych. Integrują mieszkańców oraz podtrzymują tradycję ludową, promują wieś, a odwołując do dziedzictwa kulturowego, utrwalają rodzimą kulturę. Koła gospodyń wiejskich są siłą napędową niejednej polskiej wsi. A ich kulturotwórcza moc uwiecznia dziedzictwo kulturowe małych lokalnych ojczyzn.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marlena Sakowska-Baryła

Nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która wywoła znaczące zmiany w realizacji ponownego wykorzystywania informacji będących w posiadaniu szeroko pojętych podmiotów publicznych. Przede wszystkim spowoduje ona oderwanie ponownego wykorzystywania informacji od dostępu do informacji publicznej, odnosząc tzw. re-use do znacznie szerszego zakresu informacji, niż tylko do informacji publicznych, w tym zwłaszcza zasobów bibliotek, archiwów i muzeów, jak również wprowadzi zmiany do wielu innych ustaw, wpływając w ten sposób na obowiązki podmiotów publicznych związane z dysponowaniem posiadanymi przez nie informacjami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Nadawca, adresat, strona, pełnomocnik, czyli kto wnosi i otrzymuje pisma z urzędu?

Przepisy mające zastosowanie w trakcie postępowania administracyjnego szczegółowo określają, kto może wnosić pisma do organu administracji publicznej i do kogo pisma może kierować organ. Częstokroć przy tym pismo, w którym określono konkretnego adresata, należy doręczyć innemu podmiotowi. Niezachowanie przez organ wymogów określonych przepisami prawa może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka*

Monitoring pracowników samorządowych

Niezwykle szybko i dynamicznie postępujący rozwój nowoczesnych technologii, w powiązaniu z dążeniem pracodawców do posiadania jak najszerszej wiedzy o zachowaniu pracowników w czasie pracy powoduje, że prawo do prywatności i inne dobra osobiste pracownika w miejscu pracy mogą być zagrożone. Zagrożenie to jest związane między innymi ze stosowaniem przez pracodawców monitoringu pracowników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane