Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 6/1194 - marca 12, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Odsunąć wiatraki od zabudowań

Minimalna odległość wiatraka od zabudowań równa dziesięciokrotności jego wysokości i zmiana definicji budowli, co spowoduje objęcie dozorem technicznym całego wiatraka, a także kilkukrotnie zwiększy dochody samorządów z tytułu podatku od nieruchomości – to główne założenia projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projekt złożyła grupa posłów PiS.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Jacek Gursz*

Nie stracić na centralizacji VAT

Wprowadzenie scentralizowanego modelu deklarowania VAT będzie skomplikowane. Podstawowym mankamentem proponowanych rozwiązań jest niedostosowanie ram czasowych, w jakich samorządy mają centralizację przeprowadzić, do ogromu pracy, jaki trzeba na nią przeznaczyć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Żółtak*

Efektywność nauczania w gimnazjach

Od wielu lat zachęca się szkoły do wprowadzania zmian w celu zwiększania efektywności nauczania. Czy można zaobserwować efekty tych działań na poziomie gmin w dłuższym czasie? Jak je zmierzyć?

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Radnych trzeba edukować

Wielu radnych nie wie i nie rozumie, jakie mają zadania i jakimi możliwościami dysponują. Jeżeli instytucję absolutorium wykorzystują instrumentalnie, z pobudek politycznych, to nadużywają prawa – mówi prof. Krystian Marek Ziemski, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego, samorządowego i prawa spółek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Jeszcze większe Opole?

Tereny 13 sołectw chce przyłączyć do Opola prezydent tego miasta. Marzy mu się duża, silna i konkurencyjna metropolia. Ale wójtowie z powiatu opolskiego są oburzeni i zaszokowani. Zawiązali szeroką koalicję i przekonują, że korekta granic nie tylko wpędzi ich gminy w kłopoty finansowe, ale też nie zdynamizuje rozwoju regionu i nie będzie receptą na depopulację.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Stępowski*

Każde miasto jest marką!

Samorządy opracowują strategie, tworzą logotypy, realizują kampanie reklamowe i PR-owe, po to, aby na koniec dnia (lub na konferencji prasowej) powiedzieć „zbudowaliśmy markę”. Nim jednak samorząd przystąpi do budowania marki, powinien odpowiedzieć sobie na szereg, czasami wydawałoby się banalnych, pytań. Najważniejsze z nich zostały zaprezentowane w tym artykule. Jeśli jednak w porę sobie tych odpowiedzi nie udzieli, będzie realizował jedynie pozorne działania. Warto też pamiętać, że marki miejsca, buduje się na dwóch podstawowych filarach: ludziach i emocjach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Cyfrowa edukacja

Nowe technologie informacyjno -komunikacyjne nieodwracalnie zmieniły współczesny świat, który stał się globalną wioską. Ogromne znaczenie w naszym codziennym życiu ma informacja, docierające do nas za pośrednictwem internetu. Wirtualny świat stał się na tyle ważny w życiu współczesnych ludzi, że skupia w sobie zachowania występujące dotychczas jedynie w świecie realnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Kluska*

Szkoła jak marzenie

Zastruże to bardzo mała wieś w gminie Żarów licząca niewiele ponad 150 mieszkańców. W 2003 roku powstało stowarzyszenie rodziców i nauczycieli, którzy chcieli ocalić likwidowaną szkołę. Dzięki zaangażowaniu członków zarządu stowarzyszenia, nauczycieli i pracowników, rodziców i sympatyków szkoły udało się stworzyć model małej wiejskiej szkoły – szkoły przyjaznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Zaloguj się i czytaj więcej

NIK o oświacie

Warunki kształcenia, wychowania i opieki w szkołach są zróżnicowane i zależą od zamożności samorządów – czytamy w opublikowanym właśnie raporcie NIK. Dodatkowo Izba pozytywnie oceniła ministerialne wsparcie finansowe dla JST w celu zniwelowania różnic w dostępie do edukacji, szczególnie na terenach wiejskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Głos mieszkańców w inteligentnym mieście

Komunikacja w gminach przestała być jednokierunkowa. Już nie tylko urząd wysyła SMS-y i dzwoni do ludzi. Teraz i oni za pomocą specjalnych aplikacji i numerów telefonów informują o konieczności załatania dziury w drodze, czy o zdewastowanym przystanku. Serwisy SMS, call center i aplikacje na smartfony – rynek umożliwiający komunikację z mieszkańcami szybko się rozwija.

Zaloguj się i czytaj więcej

Alertownik daje głos mieszkańcom Kalisza

W ciągu trzech miesięcy działania aplikacji Alertownik w Kaliszu urząd wysłał ponad 200 informacji mieszkańcom, jednocześnie otrzymując od nich ponad 300 zgłoszeń. O działaniu aplikacji rozmawiamy z Grzegorzem Sapińskim, prezydentem Kalisza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pamięć o Zagładzie

Muzeum Polaków Ratujących Żydów otwarte zostanie 17 marca we wsi Markowa pod Łańcutem. To miejsce naznaczone straszliwą zbrodnią – podczas wojny hitlerowcy zamordowali tam polską rodzinę Ulmów oraz szóstkę ich dzieci za pomoc w ukrywaniu Żydów. Muzeum powstało dzięki staraniom marszałka woj. podkarpackiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Autor: Urszula Lasek

Budowa kanalizacji opadowej i zjazdów z dróg

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją gdy zakres inwestycji, mimo, iż teoretycznie mógłby być przyjęty w trybie zgłoszenia, otrzymuje sprzeciw ze strony urzędu. Co ma zatem zrobić Gmina, i na co zwrócić uwagę przy składaniu zgłoszeń? Z uwagi na duży zakres materiału, zacznę od przypadku typowego polegającego na budowie sieci kanalizacji opadowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Klauzula ostateczności, prawomocności czy wykonalności?

W swojej codziennej pracy każdy urzędnik może spotkać się z wnioskiem o nadanie decyzji lub postanowieniu klauzuli ostateczności, prawomocności lub wykonalności. Zważywszy na to, że przepisy k.p.a. nie regulują kwestii „nadawania klauzuli”, postępowanie organów w tym zakresie jest niejednolite.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Urząd kontroli skarbowej kontroluje oświadczenie majątkowe radnego

Należy pamiętać, że urząd kontroli skarbowej dokonuje kontroli nie tylko tego fragmentu oświadczenia majątkowego, co do którego zaistniało podejrzenie poświadczenia nieprawdy bądź zatajenia prawdy, ale całości prawdziwości oświadczenia majątkowego. Czyli radny musi się „rozliczyć” z majątku, który ujawnił w oświadczeniu, oraz wykazać, że w rubrykach oświadczenia, gdzie wpisał „nie dotyczy” zawarł prawdę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Błaszko

Ocena sprawozdania z wykonania budżetu JST. Poradnik dla członków komisji rewizyjnych

Dokonywane przez komisję czynności, czy to kontrolne, czy to te mające charakter działań nadzorczych, powinny uwzględniać i spełniać wszelkie wymogi formalnoprawne i wpływać swym postępowaniem na kondycję finansów jednostki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane