Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 3/1191 - stycznia 30, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Wojciechowski*

Nowa formuła dotacji! Zmiany w urzędach stanu cywilnego

Samorządowcy łatwo zauważą różnice pomiędzy wysokością dotacji na urzędy stanu cywilnego na 2015 rok, a dotacją przyznaną na rok 2016. Część samorządów otrzyma więcej, ale będą też takie, które otrzymają dotacje niższe, co w dłuższej perspektywie może sprowokować pytania o sens istnienia tam takich urzędów. Czynnik ekonomiczny nie powinien być jedynym kryterium przesądzającym o funkcjonowaniu USC. Należy uwzględnić też aspekt społeczny, funkcjonalny i racjonalny – pisze kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Będziemy dyskutować niezależnie od poziomu debaty

Nie możemy zrezygnować z przedstawiania swojego zdania – mówi Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży (woj. wielkopolskie), przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które objęło właśnie rotacyjną prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych (OPOS). Gursz opowiada o nowym otwarciu w kontaktach pomiędzy samorządem i rządem i reakcji na radykalne poglądy prezentowane dziś na scenie politycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Goleniowska lekcja edukacji domowej

Przekazanie szkoły nie zawsze musi dla samorządu oznaczać harmonijną współpracę z nowym organem prowadzącym i zmniejszenie kosztów. Boleśnie przekonał się o tym Goleniów. Okazało się, że największym obciążeniem dla budżetu gminy stali się uczniowie korzystający z oferty edukacji domowej. Wielu z nich nie tylko nie mieszkało w Goleniowie, ale pochodziło z bardzo daleka: Warszawy, Poznania, a nawet Katowic.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Grosman-Januchowska

Szpitale samorządowe wciąż pod kreską

Tylko co czwarty publiczny szpital jest w stanie wygenerować dodatni wynik na poziomie operacyjnym. Analitycy nie mają wątpliwości, że rok 2016 wiele placówek uzna za korzystny, jeśli w ogóle uda im się nie pogłębić strat. Skoro aż 90 proc. dochodów szpitali pochodzi z kontraktów z NFZ, trudno oczekiwać, że skończą się zatory płatnicze i zmaleją kolejki pacjentów oczekujących na planowe zabiegi i operacje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak uratowano szpital w Gorzowie

Niewiele brakowało, by Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zbankrutował i pociągnął na dno całe województwo lubuskie. Przekształcenie w spółkę, a przede wszystkim wielka determinacja władz samorządowych, by mimo oporu pracowników ten proces przeprowadzić, spowodowały, że długi przestały być balastem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasta darują lokatorom długi

Umorzenie nawet trzech czwartych zadłużenia w nagrodę za spłatę pozostałej części? Miasta borykające się z brakiem mieszkań komunalnych i mające na karku rzeszę lokatorów zalegających z czynszem przygotowują coraz dalej idące oferty restrukturyzacji zobowiązań. Akcja przynosi efekty – osoby, które wpadły w spiralę długów, zaczynają porządkować swojej finanse i regularnie wnosić comiesięczne opłaty czynszowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha*

Transport zbiorowy: jak go nie zepsuć?

Jednym z głównych celów ustawy o związkach metropolitalnych jest integracja publicznego transportu zbiorowego. Jednak jak większość aktów prawnych ma ona wiele wad. Przystąpienie do związku metropolitalnego może wręcz zepsuć istniejące systemy transportowe i pogorszyć jakość usług z punktu widzenia pasażera.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Ustawa kosztem demokracji?

Obowiązująca od 1 stycznia ustawa metropolitalna nie przewiduje ani konsultacji wokół decyzji władz metropolii, ani obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – krytykuje nowe rozwiązania dr Dawid Sześciło, ekspert Fundacji Batorego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Podgórska-Rykała

Żeby starość nabrała barw

Uniwersytety trzeciego wieku sprzyjają aktywizacji społecznej, intelektualnej i ruchowej seniorów. Ich celem jest poprawa jakości życia oraz stworzenie warunków dobrego starzenia się poprzez systematyczne pogłębianie wiedzy i pracę twórczą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Najnowocześniejsze planetarium w Polsce

Wyposażone w sprzęt o wartości 13 mln zł działa w zrewitalizowanej elektrowni EC1 w Łodzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

W Rybniku powstanie park kulturowy

Da on nam możliwość ochrony wyjątkowego charakteru śródmieścia oraz zaprowadzenia ładu estetycznego – mówi prezydent Piotr Kuczera.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tańszy sposób na działkę w mieście

Urząd Miasta Tychy uruchamia program, który pozwoli znacząco obniżyć koszty nabycia działek pod budowę domów jednorodzinnych. Wszystko po to, by osoby, które chcą budować dom w Tychach, nie musiały ze względu na wysokie koszty gruntów z tego rezygnować i szukać działek w sąsiednich miejscowościach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Patrycja Kowalczyk*, Jan Furtas**

Zmianyw w ustwaie o podatkach i opłatach lokalnych

Z początkiem roku weszły w życie istotne zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: UPOL), które wpłyną zarówno na sytuację samorządów, jak i podatników.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Dycz*

Rating dla każdego samorządu

Ocena ratingowa to informacja nie tylko o tym, jak było oraz jak będzie, ale też jak jest i jakie działania podejmuje samorząd w celu lepszego zarządzania finansami i usługami dla mieszkańców, skuteczniejszego przyciągania inwestorów, lepszego zarządzania majątkiem, systemem podatkowym, strukturą zatrudnienia itd. Publicznie ogłaszany rating kredytowy stanowi też motywację dla samorządowców do podnoszenia jakości zarządzania. Do tej pory otrzymanie ratingu było drogie i dostępne dla nielicznych. To się może jednak niedługo zmienić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Obowiązek szkolny jednak dla 7-latków

Ostatecznie zniesiono wprowadzony przez poprzedni rząd obowiązek szkolny dla 6-latków. Zgodnie z nowym prawem do szkół od 1 września pójdą obowiązkowo siedmiolatki, a rok młodsze dzieci wyłącznie po spełnieniu określonych wymagań oraz na wniosek rodziców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Guminiak, Jędrzej Bujny

Kolejna kadencja burmistrza – czy należy się ekwiwalent?

Przy okazji każdych wyborów na burmistrza (wójta, prezydenta miasta) pojawiają się pytania związane nie tylko ze skutkami ewentualnych personalnych zmian na stanowisku, ale też z konsekwencjami zachowania status quo, a ściślej z wyborem urzędującego burmistrza na kolejną kadencję. Należy przy tym zaznaczyć, że dla dalszych rozważań bez znaczenia będzie, czy mowa tu o kadencji drugiej, trzeciej, czy kolejnej, o ile nie była ona przerwana objęciem urzędu przez inną osobę. Wybory zakończone zachowaniem funkcji przez urzędującego burmistrza okazują się brzemienne w skutkach zwłaszcza w zakresie prawa pracowniczego, a ściślej w uprawnieniach wynikających z przysługującego burmistrzowi urlopu. Kwestii urlopu wypoczynkowego burmistrza i jego przekształcenia w ekwiwalent poświęcony jest niniejszy tekst.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamilla Grobicka-Madej*

Ingerencja nadzorcza wojewody i RIO w nadmierne zadłużanie się gmin

Regionalne izby obrachunkowe nie dysponują odpowiednimi instrumentami do skutecznego przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego. Nie mają również możliwości wyegzekwowania ustawowego wymogu realizmu wieloletniej prognozy finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane