Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 22/1184 - października 31, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Damian Wąsik

Kontrola SPZOZ przez samorządowy podmiot tworzący

Kontrola jest jedną z najskuteczniejszych metod sprawdzenia, czy szpitale udzielają świadczeń zdrowotnych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, czy środki finansowe przeznaczone z budżetu samorządu na ochronę zdrowia są wydatkowane zgodnie z zasadą celowości, wreszcie czy szpitale w ramach prowadzonej działalności leczniczej respektują obowiązujące przepisy odnoszące się do innych sfer niż opieka zdrowotna, tj. ochrona praw pracowniczych lub ochrona środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowa jakość Katowic

Wskutek transformacji ustrojowej i zmian społeczno-gospodarczych Katowice musiały znaleźć nową drogę rozwoju. Wykorzystując zaangażowanie swoich mieszkańców, samorząd podjął się przemiany miejskiej przestrzeni, którą znacząco utrudniały działania związane z zapobieganiem negatywnym konsekwencjom procesu restrukturyzacji kopalń i hut.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał Sanecki, miastamaniak.pl

Miasta przyjazne pieszym

W Stanach Zjednoczonych walkability to ważny trend, powstają nawet rankingi miast najbardziej pieszym przyjaznych. W Polsce temat wciąż budzi kontrowersje – niesłusznie kojarzony z zabieraniem przestrzeni samochodom. Mało kto zdaje sobie sprawę, że również kierowcy mogą zyskać na modzie na chodzenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Lewandowski

Bloger kontra burmistrz

Podstawowym warunkiem prowadzenia debaty w internecie jest przyjęcie, że w świetle standardów prawnych sieć jest takim samym forum wymiany poglądów, jak prasa i inne media. W związku z tym prowadzenie w niej działalności politycznej podlega takim samym zasadom, jak w świecie rzeczywistym. Prawo nie wprowadza tu żadnej taryfy ulgowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Naczelny „Wspólnoty” z nagrodą

Janusz Król został laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Ja chcę rozmawiać z ludźmi naprawdę

Kiedy idę do pracy, gdy zachodzę na zieleniak po zakupy, spotykam ludzi. To mi zabiera mnóstwo czasu, ale wtedy jestem z moimi mieszkańcami. I niech mi pan wierzy – gabinety, limuzyny, sale sesyjne z jednej strony, a kontakt z ludźmi z drugiej, to dwa równoległe światy, które nie mają ze sobą wiele wspólnego – mówi prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Grabówka wraca na mapy

Nie ma jeszcze siedziby, a pomieszczenia dla urzędu zapewne będą wynajmowane. Nie ma numeru terytorialnego w GUS, REGON-u, nie ma budżetu, prawa miejscowego i urzędników. A co jest? Mit założycielski i grupa ludzi, którzy od lat działają na rzecz powołania gminy. To, plus pełna nadziei pani pełnomocnik, cały kapitał początkowy Grabówki. Nie ma wątpliwości, że o tej gminie będzie jeszcze głośno.

Zaloguj się i czytaj więcej

JOANNA PODGÓRSKA-RYKAŁA

Prowadzenie polityki równości płci jako zadanie gminy – teoria i praktyka

Polityka równości płci powinna być jedną z domen gminy, bo z zasady ma charakter horyzontalny. Nie stanowi odrębnego zadania, a przenika wszystkie obszary życia społecznego. Tylko w takiej formie może być efektywnie i skutecznie realizowana. W niniejszym opracowaniu autorka zaprezentuje pokrótce informacje na temat zadań równościowych ciążących na gminach oraz omówi pokrótce wyniki ogólnopolskich badań, przeprowadzonych przez nią w okresie 2010–2014 na próbie 1868 gmin z obszaru całego kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Młodzież też ma swoje zdanie

Kiedy powstawała pierwsza w wolnej Polsce Młodzieżowa Rada Miasta w Częstochowie nikt nie myślał o tym, aby kwestie związane z powoływaniem tego typu instytucji uregulować na poziomie ustawowym. Młodzieżowe rady zyskały na popularności i w 2001 roku doczekały się regulacji w ustawach samorządowych. Dziś wiele polskich miast nie wyobraża sobie podejmowania decyzji ważnych dla młodych ludzi bez ich udziału. Powołanie młodzieżowej rady, która będzie miała stały wpływ na decyzje władz dotyczące ich rówieśników, wydaje się najlepszym rozwiązaniem, o wiele lepszym niż doraźnie organizowane konsultacje, rzadko docierające do najmłodszej grupy wiekowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Turek

Lokalne grupy działania aplikują o środki UE

Długo oczekiwany nabór wniosków dotyczący wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność został ogłoszony. Warunki udziału w konkursie, kryteria oceny lokalnych grup działania mówią wiele o znaczeniu i funkcjach zarówno strategii, jak i samych grup.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Wejście w życie uchwały

Akt prawny nie może wejść w życie i nie posiadać mocy obowiązującej, nie może też posiadać mocy obowiązującej przed wejściem w życie.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Wydawanie zarządzeń porządkowych

Realne zagrożenie oznacza sytuację nieprzewidzianą, bezpośrednio zagrażającą jakiemuś dobru, wymagającą natychmiastowej reakcji i na tyle oczywistą, że podjęcie odpowiednich działań jest konieczne, np. katastrofa ekologiczna, klęska żywiołowa. Za takie nie można uznać dużego poboru wody na terenie gminy oraz znacznego spadku ciśnienia w sieci wodociągowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane