Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 17/1179 - sierpnia 22, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Damian Wąsik

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowych praktycznie

Obowiązek udowodnienia stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej ciąży na pracowniku i co do zasady nie może być przeniesiony na pracodawcę. Damian Wąsik

Zaloguj się i czytaj więcej

Kinga Sulejman

Słaba płeć nie taka słaba

Kobiety nadal stanowią mniejszość w polityce lokalnej, przede wszystkim wśród przedstawicieli organów wykonawczych. Jednak ich udział w kręgach władzy stopniowo wzrasta. Samorząd jest dziś dla kobiet atrakcyjną przestrzenią dla aktywności publicznej. W tej analizie sprawdzimy, czy potwierdziła się teza, że jednomandatowe okręgi wyborcze wyrugują kobiety z organów decyzyjnych w gminach. Odpowiemy też na pytanie, skąd lepiej startować w wyborach: z komitetu wyborczego wyborców czy z listy partyjnej. I jak przedstawiają się szanse młodych, a jak bardziej doświadczonych kobiet.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński

Upadłość ratunkiem dla gmin

Mimo szeregu zabezpieczeń zarówno podmioty prywatne, jak i jednostki samorządowe wyszukują konstrukcje omijające system kontroli i obostrzeń. Powstaje stan, w którym organy państwowe mogą tylko biernie przyglądać się poczynaniom lokalnych władz. Nie oznacza to, że powinniśmy rozbudowywać kolejne instytucje o dodatkowe kompetencje czy w nieskończoność uszczelniać ustawę o finansach publicznych. Takie działania, chętnie podejmowane w ostatnich latach, nie dają trwałego efektu. Jeżeli rynek ciągle znajduje rozwiązania pozwalające omijać przepisy, to zastosujmy zasadę, w myśl której rynek będzie współodpowiedzialny za swoje działania. Takim rozwiązaniem może być możliwość ogłaszania upadłości przez jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku bank musiałby zawsze brać pod uwagę ryzyko niewypłacalności JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Przestrzeń dla piękna

4 września we Wrocławiu otwarcie jednej z największych w tej części Europy i najbardziej nowoczesnych sal koncertowych. Wybudowany w sercu Wrocławia gmach Narodowego Centrum Muzyki wpisuje się w przestrzeń historycznego centrum miasta. Budynek wznosi się na dzisiejszym placu Wolności, dawnym Forum Królewskim, gdzie w XIX wieku planowano budowę Forum Sztuki – miejsca celebracji uroczystości państwowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł J. Dąbrowski

Lokalni bohaterowie biznesu

Potrzebujemy pełnokrwistych historii inspirujących ludzi do naśladowania, zakładania firm i prowadzenia biznesu. Kluczem do stymulowania przedsiębiorczości jest upowszechnianie odpowiednich wzorców działania. Samorząd może to zrobić poprzez promocję lokalnych ”bohaterów”, wyróżnianych medalami. Ktoś powie, że takich konkursów organizowanych jest wiele. Problem w tym, że ich formuła bywa nadużywana, przez co straciła wiarygodność. Bohaterowie powinni zejść z cokołów, a głównym przekazem musi być ich droga do sukcesu, problemy, niepowodzenia, rozterki, a nie tylko wielkie osiągnięcia

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Grosman-Januchowska

Rewolucja śmieciowa wciąż trwa

Rewolucja śmieciowa odcisnęła mocne piętno na spółkach zajmujących się odpadami. Jedne wzmocniła, inne postawiła w trudnej sytuacji finansowej skłaniając nawet do łamania prawa – część odpadów trafia poza system i ląduje na dzikich wysypiskach. Firmy z obawą oczekują 2016 roku, gdy wejdą w życie nowe wojewódzkie plany gospodarki odpadami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dawid Dziendziela

Likwidacja spółki komunalnej

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polegające na korporatyzacji sektora komunalnego zachodzą od dłuższego czasu. Jednak nie wszystkie spółki komunalne należycie wykonują swoje zadania, inne zaś zrealizowały cele, dla których nie zostały zawiązane. W obu tych przypadkach spółki podlegają rozwiązaniu i likwidacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Prasal

Doręczenie elektroniczne przez organ

Elektroniczne doręczenie przez organ dokumentu w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym obwarowane jest większymi rygorami prawnymi, niż doręczenie podania elektronicznego do organu. Różnice wynikają również z faktu, że doręczenie następuje w systemie teleinformatycznym organu, a nie poprzez wysłanie dokumentu elektronicznego na określony adres elektroniczny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Jak pomagać uzdolnionym uczniom?

Formy wspierania przez powiat uzdolnionych dzieci i młodzieży adresowane mogą być tylko do mieszkańców powiatu – członków wspólnoty samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Lewandowski

Jak gruboskórni powinni być samorządowcy?

Wieloaspektowym i kontrowersyjnym zagadnieniem wydaje się być współpraca organów gminy z lokalnymi mediami. Szczególnie włodarze gmin spotykają się z krytyką swoich działań i decyzji. Jest ona wyrażana otwarcie nie tylko na łamach klasycznej prasy papierowej, ale coraz częściej przenosi się do cyberprzestrzeni. Zjawisko to związane jest z wysypem blogów internetowych, czy prywatnych portali, które stanowią nowoczesne, a przy tym pozornie anonimowe forum wymiany poglądów na tematy lokalne. Komentarze często wykraczają poza granice konstruktywnej krytyki i przybierają zdecydowany i ofensywny charakter. Należy zapytać o to, jak „twarda” może być krytyka oraz jakie prawa, ale również obowiązki mają samorządowcy względem mediów lokalnych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Szmigiel-Rawska

Ustawa metropolitalna to katastrofa

Procedowany w Sejmie projekt ustawy o związkach metropolitalnych to wotum nieufności wobec wybieranych w bezpośrednich wyborach prezydentów największych miast, którym władza miałaby zostać odebrana przez nowo powołane rady obszarów metropolitalnych, niezależne od prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Instytut Samorządności już we wrześniu

To forma sprawdzianu. Albo samorządowcy są gotowi popracować w administracji rządowej – nawet krótko i w trudnych warunkach, albo wolą trzymać się ciepłych i bezpiecznych posad i wtedy pozostaje im tylko narzekać – mówi o swojej nieoczekiwanej nominacji na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec. Jako starosta legionowski naciskał na rząd i Sejm, aby jak najszybciej zmienić zasady naliczania janosikowego dla powiatów. Dziś przyznaje, że sprawa jest tak skomplikowana, że w tej kadencji prawo raczej się nie zmieni. Obiecuje za to uruchomienie Instytutu Samorządności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

MEN popełnia szkolne błędy

Wszystkie sześciolatki w szkole, nowy obowiązek rozliczania subwencji oraz coraz głośniejsze domaganie się podwyżek przez związki zawodowe – te problemy zdominowały w samorządach rozmowy o oświacie. Nie widzi ich tylko Ministerstwo Edukacji, ale zapewne zauważy,jak tylko zacznie się rok szkolny, a z nim kampania wyborcza, strajki nauczycieli i niezadowolenie rodziców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Moment wygaśnięcia mandatu radnego

Mandat ustaje z mocy prawa, a nie z woli organu podejmującego uchwałę o jego wygaśnięciu. Jeśli zatem radny został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, to nie może on sam skutecznie zrzec się mandatu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Data urodzenia i imiona rodziców w deklaracji śmieciowej

Dane identyfikacyjne są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem żądanie w deklaracji śmieciowej daty urodzenia oraz imion rodziców jest zgodne z prawem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Data urodzenia i imiona rodziców w deklaracji śmieciowej

Dane identyfikacyjne są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem żądanie w deklaracji śmieciowej daty urodzenia oraz imion rodziców jest zgodne z prawem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek

Kiedy można nie odebrać robót budowlanych?

Inwestor może się uchylić od dokonania odbioru robót, tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło, Magdalena Piotrowska

Uwaga na strony w postępowaniu upadłościowym

Ogłoszenie upadłości skutkuje pojawieniem się nowych stron postępowania administracyjnego. Warto o tym pamiętać, gdyż prawidłowe ustalenie stron postępowania jest jednym z podstawowych obowiązków organu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane