Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 16/1178 - sierpnia 8, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Marek Pszczółkowski

Pozycja prawna dyrektora instytucji kultury

Powołanie dyrektora instytucji kultury stanowi dualistyczną w swych skutkach czynność stanowiącą z jednej strony podstawę nawiązania stosunku pracy, a z drugiej akt administracyjny organu administracji publicznej będącego jednocześnie osobą wykonująca w stosunku do dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Prasal

Doręczenia elektroniczne do organu

Elektroniczne doręczenie dokumentu w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym wzbudza nadal sporo wątpliwości. Wynika to zarówno z dualności pojęcia doręczeń (do organu i przez organ), ograniczenia wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w procesie doręczeń, jak i z samych zasad funkcjonowania platformy ePUAP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pilnujemy zatrudnienia

Powiat ostrowski już dziewiąty raz na podium, wejherowski – na czwartym miejscu w kategorii powiatów powyżej 75 tys. mieszkańców. – Pilnujemy, żeby administracja się nam nie rozrastała i tak rozdzielamy obowiązki urzędnikom, aby jakość obsługi klienta nie spadła – mówią starostowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Śląskie ponaddwukrotnie tańsze od Lubuskiego

Nowe technologie, outsourcing niektórych zadań, ograniczanie kosztów usług pocztowych, wszystkie zamówienia w trybie konkurencyjnym, a nawet codzienne oszczędności na materiałach biurowych i telefonach. To pozwala znacząco ograniczyć koszty – przekonują marszałkowie. Istotą oszczędności i tak pozostają pensje, nagrody, stan zatrudnienia i organizacja wydziałów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sukces przez biedę

Krypno to niewielka gmina na Podlasiu. W sumie jest w niej 16,75 etatu pracowników administracji, razem z wójtem i całą gospodarką komunalną. Dlaczego tak niewiele? To z biedy – tłumaczy wójt Marek Stankiewicz.

Zaloguj się i czytaj więcej

14 przykazań wójta Żyrakowa

Sposobów na szukanie racjonalnych oszczędności w administracji jest wiele. Jednym z czynników, które wpływają na obniżenie kosztów, jest cyfryzacja. Żyraków jest właśnie na etapie wprowadzania systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samorząd open source

Komputery poleasingowe, oprogramowanie open source, korespondencję dostarczają pracownicy – tak wyglądają oszczędności w mniejszych miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Umieć oszczędzać

Ełk przez kilka systematycznie piął się w górę w rankingu tanich samorządów. Teraz zajął 3. miejsce w kategorii miast powiatowych powyżej 30 tys. mieszkańców. Na trzecie miejsce na podium, wśród miast powiatowych poniżej 20 tys. mieszkańców, po raz pierwszy w swojej historii wskoczyło Wysokie Mazowieckie. Oba samorządy wiele robią, aby wydatki na utrzymanie urzędów były efektywne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Informatyzacja receptą na sukces Grudziądza

Nie ma zaskoczenia w kategorii powiatów grodzkich. Od kilku lat, z niewielkimi przerwami, Grudziądz nie oddaje miejsca na podium. Nie ma się co dziwić, bo od kilku lat ten samorząd prowadzi działania zmierzające do systematycznego podnoszenia poziomu świadczonych usług, ale przy zachowaniu poziomu wydatków na administrację.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska

Zwalniali, czyli będą przyjmować

W 2014 roku wydatki na administrację poszybowały. Czy miało to związek z wyborami? To ciekawa korelacja, podobnie jak ta, że najwyższe wydatki na urząd można zaobserwować w gminach najbogatszych. Rozrzutność? A może raczej efekt nacisku na sprawną obsługę mieszkańców i skuteczność pozyskiwania środków unijnych. Prezentujemy wyniki najchętniej cytowanego przez popularne media rankingu „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Jarmark św. Dominika

Najstarszy, najsłynniejszy, największy, najbogatszy, najdłużej trwający i najliczniej odwiedzany.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Pszczyński

Gminne programy rewitalizacji jako instrument polityki miejskiej

Podejmowane do tej pory działania rewitalizacyjne bywają oceniane jako niekompletne, niewystarczająco skoncentrowane oraz nie w pełni efektywne. Punktowe działania czy wykorzystywanie projektów rewitalizacyjnych tylko do zdobycia środków unijnych jest częściowo konsekwencją braku przepisów kompleksowo i całościowo regulujących tę sferę polityki miejskiej. Dlatego do Sejmu trafił projekt ustawy mającej wyznaczyć ramy dla gminnych programów rewitalizacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nowe zasady organizacji zgromadzeń publicznych

Sejm przyjął całkowicie nową ustawę Prawo o zgromadzeniach, która nie tylko zmienia sposób zawiadamiania o nich, wprowadza zgromadzenia spontaniczne, ale też inaczej reguluje kwestię odpowiedzialności organizatora oraz przewodniczącego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Goleniów Tajemnica sukcesu

Godzina 21, burmistrzowi Goleniowa dzwoni komórka. Inwestor prosi o pilne spotkanie następnego dnia. Burmistrz dzwoni do urzędnika do domu, ustala, jakie materiały mają być gotowe na rano. Kilkanaście godzin później wszyscy spotykają się w gabinecie. Bezrobocie w gminie właśnie osiągnęło najniższy wskaźnik w historii: 4,2 proc. Inwestorzy rozbudowują swoje zakłady, w okolicach zaczyna brakować rąk do pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Ludzie chcą, żeby w mieście jak najwięcej się działo

Gdy do Bydgoszczy przyjeżdża jakiś zespół, ludzie pytają, dlaczego nie do nas. Odpowiadam, że u nas też będzie. Gdy we Wrocławiu są zawody freestyle’owe, pada podobne pytanie. No to w Toruniu też będą. Właśnie dlatego budujemy Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. Mój serdeczny kolega, rektor jednej z toruńskich uczelni, napisał elaborat, w którym zrównał mnie z ziemią, że ośmielam się o takim przedsięwzięciu myśleć. Ale ja nie myślę o sobie, obiekt zostanie dla kilku pokoleń torunian – mówi o rozmachu inwestycyjnym miasta prezydent Torunia Michał Zaleski. Tłumaczy też „Wspólnocie”, jak kształtować politykę finansową, by wygrywać kolejne edycje rankingu najtańszych urzędów miast wojewódzkich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Samorządy zapłacą za kampanię wyborczą

Ci sami politycy jednego dnia poklepują, wręczają ordery i wygłaszają laudacje na 25-lecie samorządności, a drugiego składają projekty i obietnice, które mogą poważnie zachwiać samorządowymi finansami. Doświadczenia z poprzednich kampanii wyborczych są jak najgorsze, dlatego samorządowcy przygotowali projekt przywracający do porządku prawnego subwencję rekompensującą. Każdy ustawa powodująca ubytek w dochodach JST ma spowodować odpowiednie zwiększenie subwencji ogólnej. Ale chyba nawet wśród pomysłodawców nadzieja na przyjęcie projektu jest niewielka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zmiana sytuacji materialnej a pobieranie świadczeń z pomocy społecznej

Wydając decyzję w tym trybie określonym w przepisie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, wójt nie może wyeliminować decyzji przyznającej świadczenie za okres poprzedzający jej wydanie. Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie do decyzji ostatecznej, wywołującej w dalszym ciągu skutki decyzji, na podstawie której mieszkaniec wciąż pobiera zasiłek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Szpital uzdrowiskowy to też szpital

Posłużenie się zwrotem „szpital”, czy to w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej, czy też w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie stwarza żadnych podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług czy też miejsce ich świadczenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kryteria dotyczące naboru w domu kultury

Rada miasta określa kryteria dotyczące postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, nie zaś kryteria naboru do placówki oświatowo-wychowawczej, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury.

Zaloguj się i czytaj więcej

Skład zespołu interdyscyplinarnego

Rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania składu zespołu interdyscyplinarnego poprzez wskazanie konkretnych jednostek, których przedstawiciele są uprawnieni do uczestniczenia w pracach zespołu. Skład zespołu powinien być określony przez wójta gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Ćwiekliński

Wycinka drzew na nowych zasadach

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody znacząco ułatwią usuwanie drzew i krzewów. Krzewy z własnego podwórka usuniemy bez zezwolenia. O wiele niższe będą też kary. Dzięki temu ma zwiększyć się ich ściągalność.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej to obowiązek właściciela

Właściciel nieruchomości nie ma prawa odmówić podłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nawet jeżeli udowodni, że regularnie opróżnia szambo. Wytłumaczeniem nie może być również jego sytuacja materialna czy finansowa. Ale jak wyegzekwować ten obowiązek?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane