Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 13/1175 - czerwca 27, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Tomasz Fijołek, Tomasz Sierzputowski

Status prawny sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Choć ustawodawca na gruncie ustawy o pracownikach samorządowych jednoznacznie wskazuje, że funkcja sekretarza jest konieczna i takie stanowisko nie tylko ma być utworzone ale i obsadzone, to jednak w żadnym przepisie nie wskazuje w jakim zakresie etatowym powinien on wykonywać swoje obowiązki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Sośnicka

Do czego potrzebny jest fundusz sołecki

Zadania z zakresu transportu i łączności, budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych, doposażanie i modernizacja domów kultury, świetlic i klubów wiejskich. Na to przeznaczane są pieniądze z funduszów sołeckich. Ale czy nie oznacza to dublowania zadań gmin? Od wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim minęło już ponad 5 lat, a zdania na temat skuteczności tego rozwiązania wciąż są podzielone.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Benedykt Polak, nie Marco Polo

Co łączy indologa, tłumacza Kamasutry, z Uniwersytetu Warszawskiego, z profesorem archeologii, epigrafikiem, znawcą języka Majów z Uniwersytetu z Bonn oraz kajakarza, który przepłynął Atlantyk? I co łączy ich wszystkich z Łęczycą? Oczywiście Benedykt Polak. Ale kim był Benedykt Polak?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Pruszków buduje Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Ponad 71 mln zł pochłonie najbardziej reprezentacyjna inwestycja ostatnich lat w podwarszawskim Pruszkowie. W gmachu przy stadionie miejskim znajdą siedzibę instytucje kulturalne, będzie też sala kinowo-teatralna, sale pracy twórczej, a nawet studio nagrań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Miasta ogrody zacieśniają współpracę

Radni trzech gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej zasiedli 16 czerwca 2015 r. przy wspólnym stole obrad i przegłosowali uchwałę dotyczącą wspólnych kierunków rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krystian Tomala

Miasto daje na kulturę, więc ma prawo wymagać

W trudnych czasach miasta ograniczają wydatki, by dopiąć nadszarpnięte kryzysem budżety. Jednak w Gliwicach finansowanie działań z zakresu kultury od lat utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie. Jest ona przecież istotnym elementem życia społecznego. Dzięki niej pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe, dbamy o tożsamość. Rozsądne zarządzanie wymaga konsekwencji i podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Zabrze odkupuje mieszkania z lokatorami

Już ponad tysiąc lokali przeszło w ręce samorządu. Miasto przejmuje zarząd nad pohutniczymi mieszkaniami, aby uchronić lokatorów przed wysokim czynszem i móc rozpocząć remonty zdekapitalizowanych budynków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz

Kwalifikacje członków rad nadzorczych w spółkach komunalnych

Obowiązek powoływania do rady nadzorczej osób legitymujących się określonymi w przepisach kwalifikacjami dotyczy spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wtedy, gdy przepisy ustawy lub statutu dają jednostce samorządu uprawnienie do wskazania swojego reprezentanta w radzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Prawidłowy konkurs na dyrektora szkoły

W toku postępowania konkursowego mogą zaistnieć również tego rodzaju uchybienia, które są nieistotne i jako takie mogą podlegać ewentualnemu uzupełnieniu. Do takich właśnie nieistotnych uchybień należy zaliczyć brak podpisu kandydata na kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą czy uzasadnienia aktu nadania stopnia awansu zawodowego w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynika, że dokumenty takie niewątpliwie pochodzą od danego kandydata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste – odwołania i sprzeciwy

Temat związany z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste to jedna ze spraw, które powodują liczne kontrowersje. Chodzi tutaj bowiem o budżety domowe większości użytkowników wieczystych z jednej strony, a o zachowanie dyscypliny finansów publicznych z drugiej. Dlatego ważne jest to, aby dokładnie znać wszelkie wymogi proceduralne związane z kwestionowaniem wysokości tych opłat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Pelc

Elektronicznie mapy – bezpłatnie

Mapy w wersji elektronicznej do celów sporządzania planów miejscowych starosta winien udostępnić gminie nieodpłatnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Damian Wąsik

Wybory do rady sołeckiej

Do problematyki wyborów do rady sołeckiej nawiązuje zaledwie jeden przepis ustawy o samorządzie gminnym. Rozstrzygnięcie szczegółowych kwestii związanych z wyborami, takich jak czynne i bierne prawo wyborcze, zgłaszanie kandydatur na radnych lub procedura rozpatrywania ewentualnych protestów wyborczych, wiąże się każdorazowo z koniecznością sięgnięcia do orzecznictwa sądów administracyjnych. Okoliczność ta, zwłaszcza w zakresie selekcji właściwych, aktualnych rozstrzygnięć judykatury, w praktyce może sprawiać wiele trudności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Sulmicki

Dogodne przesiadki to sposób na przyjazne miasto

Maksymalne odległości między peronami w węźle przesiadkowym powinny wynosić 180-200 metrów i być możliwe do przebycia w trzy minuty. Bardziej oddalone przystanki – niezależnie od tego, czy noszą wspólną nazwę, trudno traktować jako część jednego węzła. Integracja przestrzenna to jeden z najważniejszych elementów węzłów przesiadkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

NIE zazdroszczę Warszawie

Warszawa łaskawym okiem patrzy tylko na siebie, Trójmiasto i na Dolny Śląsk, inne regiony nie mają dla niej znaczenia. Urzędnicy ze stolicy przyjeżdżają za to do Krakowa podpatrywać nasze rozwiązania. Rząd traktuje samorząd jak piąte koło u wozu, a Komisja Wspólna to fasadowy organ – nie chcę w nim zasiadać, bo to strata czasu – mówi „Wspólnocie” prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Narady obywatelskie w Rejowcu Fabrycznym

Wiele mówimy o innowacjach, ale skupiamy się na głównie biznesie, zapominając o kwestiach społecznych. A to równie ważne – uważa Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Na szczęście są tacy, którzy tych innowacji się nie boją. Pokazuje to historia narad obywatelskich, które odbywają się m.in. w Rejowcu Fabrycznym. – Warto dać mieszkańcom jak najwięcej możliwości wypowiedzenia się – przyznaje burmistrz Stanisław Bodys.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Pelc

Ustawa krajobrazowa

Z założenia „ustawa krajobrazowa” miała przywracać i utrwalać ład przestrzenny. Konfrontacja zamierzenia z realnymi problemami (związanymi z analizą stosownych przepisów prawnych), z którymi zetkną się w trakcie realizacji ustawy samorządy gmin i miast, pozwala przyjąć, że przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego wymaga większego zaangażowania ustawodawcy, niż wprowadzenie do obrotu prawnego opisywanej ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamilla Grobicka-Madej

Termin na wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia skargi

Rolą organu, do którego wpłynęła taka skarga jest swoiste „rozszyfrowanie” i przyporządkowanie poszczególnych kwestii właściwym organom skargowym. Czynności te mogą wymagać znacznego nakładu czasu i pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane