Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 9/1171 - maja 2, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Nieprzyjazne oświadczenia

Właśnie upłynął termin na złożenie przez radnych, wójtów i inne osoby publiczne oświadczeń majątkowych. Zaprzyjaźniony radny, który dopiero drugi raz w życiu zasiadł nad formularzem, stwierdził, że podpis pod nim składał drżącą ręką. Miał setki wątpliwości przy wypełnieniu rubryk, tak że w nocy przyśnili mu się agenci CBA pukający do drzwi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska

Nie wierzymy w zmiany klimatyczne

Co różni polskich i norweskich samorządowców? Przekonanie o realności globalnych zmian klimatycznych. W Norwegii żadnych wątpliwości na ten temat nie ma aż dwie trzecie ankietowanych, z powątpiewaniem do naukowych ustaleń podchodzi tylko 1 na 10 respondentów. W Polsce jest odwrotnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Samorząd i organizacje pozarządowe – skazane na siebie?

Współpraca trzeciego sektora z władzami publicznymi (na poziomie centralnym i samorządowym) staje się już nie tylko czymś wysoce pożądanym, ale także coraz większą koniecznością. Z obserwacji zachowań organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego wynika, że trend do kooperacji będzie się wzmacniał i poszerzał. Wymuszają go zarówno programy unijne, ekonomia czy zwykły zdrowy rozsądek, jak i postępujące uzależnienie organizacji pozarządowych od pieniędzy publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus, Mateusz Karciarz

Reprezentacyjna rola przewodniczącego rady

Przewodniczący rady nie jest organem gminy. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych traktują przewodniczącego wyłącznie jako wewnętrzny organ rady, co rodzi daleko idące konsekwencje głównie w zakresie zadań i kompetencji, jakie zostały mu przypisane.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Czeleń, Mateusz Kaszubski

Infrastruktura dla rowerów

Puszka farby, pędzel i pomysł to zdecydowanie za mało, aby poprawić komfort poruszania się na rowerze w naszych miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Pastuszyński

Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020

Horyzont 2020 to trudny program, w którym uczestnictwo nie jest jednorazową przygodą, a raczej długoterminowym projektem i inwestycją. Co prawda w Horyzoncie widać polskie akcenty, chociażby w projekcie POSITION z zakresu przemysłu kosmicznego, ale udział polskich miast w części poświęconej wyzwaniom społecznym jest jeszcze znikomy. Czas to zmienić.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Kobeszko

Czy sektor kreatywny Łodzi i Warszawy rozwinie się dzięki strategii regionalnej?

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w ścisłej współpracy z samorządami województw opracowano projekt rządowej „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”. 31 marca zakończyły się konsultacje społeczne tego dokumentu i zostanie on niebawem przyjęty przez Radę Ministrów. Strategia dwóch spośród 16 województw (mazowieckiego i łódzkiego) ma stanowić wartość dodaną do już powstałych planów rozwoju Polski Wschodniej i Zachodniej. Koncepcja Strategii jest inicjatywą samorządów województw mazowieckiego i łódzkiego, które zawarły porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Dokument nie zawsze dobiera jednak właściwe wskaźniki do zakładanych celów, szczególnie w jednym z zakresów dotyczących rozwoju sektora kreatywnego, w tym wzornictwa przemysłowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Balcewicz

Umowy w zamówieniach publicznych po zmianach

Skutkiem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. jest ograniczenie zasady swobody umów. Dotyczy to umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Rakoczy

QUO VADIS TRYBUNALE?

Ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z wątkiem samorządowym skłaniają do głębszej refleksji i postawienia tytułowego pytania. Do analizy problematyki orzecznictwa Trybunału w sprawach samorządowych uprawniają mnie doświadczenia gminy miasta Inowrocław, przy czym nie chodzi tu tylko o ocenę argumentacji Trybunału, ale również o podejście i traktowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Wykształcenie i wynagrodzenie sekretarza jest jawne

Informacje dotyczące wykształcenia, kierunku ukończonych studiów oraz daty zatrudnienia sekretarza gminy czy powiatu na zajmowanym obecnie stanowisku, wysokość przyznawanych i wypłaconych mu nagród i premii z podaniem konkretnej kwoty stanowią informację publiczną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gdynia wypływa na świat

16 maja 2015 w historycznym budynku Dworca Morskiego w Gdyni, z którego tysiące Polaków wypłynęło w świat, zostanie otwarte Muzeum Emigracji. A w przyszłym roku ruszy przebudowa mariny – przy nabrzeżu Beniowskiego powstanie nowoczesny kompleks hotelowo-usługowy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz, Sławomir Bukowski

Były wójt Damasławka wygrał z premierem

Przed rokiem ówczesny premier Donald Tusk pozbawił stanowiska Andrzeja Szewczykowskiego, wójta gminy Damasławek. Ten odwołał się i wygrał! Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnie uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze prezesa Rady Ministrów. Szewczykowski wójtem już nie jest, w listopadzie zeszłego roku przegrał wybory. – Sprawiedliwości stało się jednak zadość – komentuje. Analiza uzasadnienia sądu wydana w jego sprawie jest bardzo ważna dla wszystkich polskich samorządowców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Mieszkania socjalne, a więc niczyje?

Setki tysięcy złotych rocznie wydają polskie miasta na remonty mieszkań socjalnych. Wszystkie borykają się z problemem dewastacji lokali, ale dość skuteczny sposób na to znalazł Szczecin: podpisuje z lokatorami umowy najmu na krótki czas, aby sprawdzić, jak wywiązują się ze swoich obowiązków. Kto niszczy lokal, musi liczyć się z tym, że straci do niego prawo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Opiekuńcze społeczeństwo nienawiści

Rodzina, sąsiedzi, znajomi, parafia, grupa działaczy lokalnych, w ostateczności samorząd gminny. To oni wiedzą komu, dlaczego i jak można pomóc – mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smitha. I jest w tym dużo racji. Państwowe, zideologizowane działania wywołują efekty odwrotne do zamierzonych. Zamiast wdzięczności i harmonijnego rozwoju budują ogniska nienawiści i biedy, zamiast tworzyć społeczeństwo obywatelskie – premiują apatię, a rozsądne działania samorządów i społeczności lokalnych krępowane są siatką zbytecznych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

CBA poluje w gminach

Co trzecia sprawa prowadzona w 2014 r. przez CBA dotyczyła samorządu! – alarmuje najnowszy raport Biura. Ale to wcale nie oznacza, że przypadków korupcji jest tu najwięcej. Raport przemilcza też niewygodne dla CBA przykłady niesłusznych zatrzymań osób związanych z samorządem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jędrzej Bujny, Tymoteusz Mądry

Ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w drodze decyzji

Analizując rozwiązania ustawy Prawo ochrony środowiska, nietrudno o stwierdzenie, że zbiór zawartych tam przepisów obarczających określonymi ciężarami organy gminy nie jest przesadnie bogaty i złożony. Biorąc pod uwagę mnogość zadań aktualnie spoczywających na gminach (patrz przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz zamiary prawodawcy (patrz projekt nowego prawa wodnego), trudno uznać taki stan rzeczy za niezadowalający.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamilla Grobicka-Madej

Opłat za odpady nie zaokrąglamy

Zagadnienie zaokrąglania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od początku budziło wiele kontrowersji i powodowało skargi obywateli, kwestionujących legalność pobierania od nich opłat wyższych, niż wynikałoby to z prostego rachunku. Obecnie sprawa jest jasna, przepisy wyraźnie mówią, że opłata ta nie podlega zaokrąglaniu. Jak jednak przebiegał ten spór?

Zaloguj się i czytaj więcej

Lech Gniady

Wykorzystanie dotacji nie musi następować poprzez zapłatę

Organy jednostek samorządu terytorialnego powinny odejść od automatycznego uznawania wydatków zapłaconych przez daną organizację po zakończeniu roku budżetowego, jako wydatków wykorzystanych po terminie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane