Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 7/1169 - kwietnia 4, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

ZDZISŁAW MAJEWSKI

Nietrzeźwa opinia

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Chciałbym doradzać gminom

Ryszard Grobelny, były prezydent Poznania, popiera pomysł powołania Instytutu Samorządowego i zdradza „Wspólnocie” swoje plany zawodowe na najbliższe lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Instytut samorządności jest potrzebny

Instytut powinien został powołany wspólnie przez rząd i parlament. Do jego rady wchodziliby przedstawiciele samorządów, niektórych resortów i parlamentu – uważa prof. Jerzy Stępień. Pytani przez nas eksperci popierają pomysł ministra Andrzeja Halickiego, bo jak mówią samorząd w Polsce potrzebuje fachowego ciała doradczego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Instytut Samorządności awangardą zmian?

24 lutego minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki zapowiedział powołanie Instytutu Samorządności. Data nie została wybrana przypadkowo: tego dnia w siedzibie MAiC odbyła się uroczystość nadania głównej auli imienia prof. Michała Kuleszy, współtwórcy reformy samorządowej z 1990 roku, jednego z orędowników powołania takiej instytucji. I on, i zmarły niedawno prof. Jerzy Regulski ubolewali nad faktem, że problematyka samorządowa nie znalazła żadnego formalnego miejsca w strukturze sektora rządowego. Warto dodać, że minister Halicki podtrzymał swą deklarację podczas poznańskiego kongresu XXV-lecia samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Gendźwiłł

Po co nam druga tura?

Dla większości bezpośrednich uczestników i obserwatorów polityki lokalnej w Polsce druga tura wyborów burmistrzów jest oczywistością, tak jak oczywistością wydaje się druga tura wyborów Prezydenta RP. Od czasu do czasu pojawiają się jednak głosy, że ponowne głosowanie w wyborach lokalnych liderów jest niepotrzebne. Czy na pewno?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Szewc

Pora przejrzeć bardzo dokładnie prawo samorządowe

W sprawie jakości prawa samorządowego oraz potrzeby jego zmian wypowiadałem się już kilkakrotnie i to bardzo krytycznym w tonie. Merytoryczne i techniczno-legislacyjne słabości przepisów krytykowali również inni autorzy. Mimo że wiele z wytkniętych wad i mankamentów usunięto, a niektóre wadliwe ustawy zastąpiono nowymi (dotyczy to m.in. unormowania ustroju miasta stołecznego Warszawy), nadal uważam, że prawo samorządowe nie jest dobre, a znaczna część jego nowelizacji, nie zawsze dostatecznie przemyślanych, niekiedy fasadowych, zamiast przyczyniać się do podnoszenia jakości przepisów, tylko ją pogorszyła. W miejsce dawnych wad pojawiły się nowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Mała turystyka może przynieść duże pieniądze

Szlaki kulturowe śladami czarownic, drewnianej architektury, renesansu, zapomnianej kultury żydowskiej czy kulinarne to jedna z najskuteczniejszych form promocji gmin. O ile oczywiście w danym miejscu jest co promować. Prawidłowo zaplanowany i wykonany szlak jest w stanie na siebie zarobić, gwarantując zysk i gminie, i lokalnym przedsiębiorcom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jolanta Woźnica, Monika Bajczuk, Oleg Stefanets

Nauka przez dobre przykłady

Jest szereg innowacji wypracowanych przez Warszawę, które można zastosować w Kijowie, aby usprawnić funkcjonowanie miasta, szczególnie w obszarze płynności finansowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Jantas

Zielony dach w ekologicznej gminie Raciechowice

Zatrzymują wodę, pochłaniają toksyczne gazy i dostarczają tlen, a także chronią budynki przed degradacją na skutek oddziaływania różnic temperatur i poprawiają komfort życia mieszkańców miast, tworząc przestrzenie do kontaktów społecznych i rekreacji. To zalety zielonych dachów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Bułajewski

Transmitowanie obrad sesji rady do internetu

Osoba zamieszczająca nagranie z sesji rady w internecie musi pamiętać, że ochroną wizerunku nie jest objęta jedynie osoba powszechnie znana, czyli radny lub też urzędnik, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. Tym samym wizerunek pozostałych osób jest chroniony a co za tym idzie jego rozpowszechniane wymaga zgody tych osób.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

W informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK w spółkach komunalnych woj. łódzkiego zawarta została niezbyt dobra ocena sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego przez gminy nad własnymi spółkami. Uchybienia dają asumpt do rozważań, jak prawidłowo taki nadzór powinien wyglądać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Radosław Wałkuski

Rowerem prosto do celu

Zapewnić rowerzyście możliwość szybkiego dotarcia do celu, bez zbędnych objazdów i niepotrzebnego stania na światłach – to podstawa zasady bezpośredniości w ruchu rowerowym. Krótki przegląd rozwiązań stosowanych w polskich miastach pokazuje, że sprawa nie jest jednak tak oczywista.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski, Dorota Bąbiak-Kowalska

Innowacje w oświacie z korzyścią dla jakości nauczania

Jedyne w swoim rodzaju spotkanie samorządowców odpowiedzialnych w gminach i powiatach za edukację, odbyło się 11–12 marca w Warszawie przy okazji Konferencji Edukacja Przyszłości. W tym roku towarzyszyło mu hasło „Szkoła Kreatywna, Otwarta, Bezpieczna, Efektywna”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz Wołodźko

Urzędnicy dbają, aby miasto było piękne

Referat Estetyzacji Miasta w Gdańsku jest ewenementem w Polsce. Zatrudnieni tam urzędnicy troszczą się o jakość przestrzeni publicznej i podejmują interwencje nawet wtedy, gdy prawo pozostawia inwestorom bardzo dużo swobody. Okazuje się, że samą perswazją też można wiele zdziałać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Prawda o Legionowie

15 marca kilkuset młodych ludzi otacza komendę w Legionowie. Oskarżają policjantów o spowodowanie śmierci 19-letniego chłopaka. Ogólnopolskie media nadają dramatyczne relacje, pokazują Legionowo jako miasto ogarnięte konfliktem. Duża opiniotwórcza gazeta publikuje artykuł o brzydkim miasteczku pełnym gett i enklaw biedy. Ile w tym jest prawdy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Chełm buduje wyjątkowy aquapark

Najpierw park wodny, potem tuż obok niego galeria handlowa. Dwa obiekty w jednym miejscu to sposób na to, by przedsięwzięcie było rentowne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Krzyk młodych ludzi: jesteśmy tu!

Chcę zniwelować podział na władzę (Oni) i resztę społeczeństwa (My). Chodzi o to, żebyśmy wszyscy mówili: „my w Dusznikach zrobimy to i to”, „osiągnęliśmy”, a nie „burmistrz zrobi”, „władzy się nie udało”. Jak największa identyfikacja mieszkańców z miastem i wspólnymi działaniami to moje marzenie – mówi Piotr Lewandowski, trzydziestoletni burmistrz Dusznik-Zdroju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wszystkim po równo?

Ujednolicimy wycenę zadań zleconych i algorytmy podziału środków w różnych województwach – zapowiedziała Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Ale zdaniem większości regionalnych izb obrachunkowych takie działanie nie ma podstawy prawnej!

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Stawiajmy na swoich

Co łączy rapera ze Zbuczyny, biznesmena z listy najbogatszych Polaków, burmistrza niewielkiego miasteczka i prezesa dużego banku? Wiara w to, że rozwój to niekoniecznie duże zagraniczne inwestycje i że każda miejscowość ma w sobie potencjał, by wykreować prawdziwych liderów, przedsiębiorców, artystów. To chyba najważniejszy wątek Kongresu Młodego Samorządu, który odbył się w Dusznikach-Zdroju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

To idzie młodość

Zaloguj się i czytaj więcej

Kaźmierczak, Paweł Grzybowski

Egzekucyjna (r)ewolucja w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustawodawca wyłączył szczególną właściwość organów egzekucyjnych wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (odpowiednio także zarządu związku międzygminnego, w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie zapewnienia czystości i porządku na jej terenie) w egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Kontrasygnata skarbnika

Skarbnik gminy (powiatu) może odmówić wójtowi (staroście) kontrasygnaty do podjęcia przez gminę (powiat) zobowiązań finansowych, jeśli według posiadanej przez niego jego wiedzy zobowiązania te nie mają pokrycia w budżecie. Jednak na pisemne żądanie wójta (starosty) jest zobowiązany jej dokonać, jednocześnie powiadamiając o tym fakcie radę gminy (powiatu) i regionalną izbę obrachunkową.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Nowelizacja prawa budowlanego – bez rewolucji w dotychczasowych zasadach

Prezydent podpisał przyjętą przez Sejm 20 lutego nowelizację prawa budowlanego, powszechnie kojarzoną ze zniesieniem obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wolno stojącego mieszkalnego domu jednorodzinnego o oddziaływaniu ograniczonym do obszaru inwestycji. Ma ona wejść w życie po 3-miesięcznym okresie vacatio legis.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Sztejna

Przedłużające się negocjacje

Na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, jak i ustawy o gospodarce nieruchomościami brak jest wyraźnych przepisów wyznaczających termin i formę odpowiedzi na pisma będące warunkami zawarcia przyszłej umowy (składanymi w trakcie prowadzenia negocjacji) oraz na wniosek o wykup nieruchomości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

ORZECZENIA

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane