Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 4/1166 - lutego 21, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Teatr wyjątkowy

Gospodarzem pierwszego dnia konferencji „Edukacja Przyszłości” magazynu „Wspólnota” będzie teatr Capitol w Warszawie. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Capitol jest sztandarowym przykładem możliwości, jakie daje współpraca samorządów terytorialnych z organizacją pozarządową i przedsiębiorcą prywatnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. BUK

Urzędy lekko bokiem do cyfryzacji

42 proc. urzędów korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, lecz tylko dla 7 proc. EZD jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie MAiC.

Zaloguj się i czytaj więcej

Chronimy pamięć, kształtujemy przyszłość

To zadanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Oferuje szkołom, szerokiej publiczności i specjalistom obszerny program edukacyjny, dający szansę poznania fascynującej historii i kultury.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Park wodny może zarabiać

Określenie „nierentowne” niemal na stałe przylgnęło do aquaparków w Polsce. Jak bardzo trudny to biznes, najlepiej wiedzą samorządowcy, którzy zdecydowali się już na taką inwestycję. Czy jest sens budować tego typu obiekty? Jak nimi zarządzać, aby strata była jak najmniejsza?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Prawie 12 miliardów dla Lubuskiego

Nawet setki milionów warte są poszczególne inwestycje, które będą realizowane w woj. lubuskim w ramach kontraktu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

ŁUKASZ PASTUSZYŃSKI

Żeby mieć pieniądze, trzeba wyspecjalizować się… tylko w czym?

Województwo pomorskie, jako jedyne w Polsce, wybiera Inteligentne Specjalizacje Regionu w formie konkursu. Lista będzie znana do końca marca. Wybór jest ważny, ponieważ duże środki unijne na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) będą dostępne wyłącznie dla projektów i przedsięwzięć wpisujących się w obszary wybranych specjalizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Upoważnienie do przyznawania dodatku mieszkaniowego

Tylko wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Zatem brak jest podstaw prawnych do decydowania przez radę gminy, jaki podmiot ma wykonywać to zadanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Tekst jednolity statutu

Organ właściwy do wydania aktu normatywnego. Oznacza to, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jedynie podjąć uchwałę w przedmiocie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, ale dopiero w sytuacji podjęcia i wejścia w życie uchwały w sprawie zmian w statucie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wiata połączona z budynkiem mieszkalnym musi spełniać określone wymagania

W przypadku kiedy wiata przeznaczona do przechowywania drewna pełni jednocześnie funkcję zadaszenia dla drzwi i schodów budynku mieszkalnego, i jest z nim trwale złączona, przy jej budowie obowiązują przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do budynków i nie może ona być postawiona w odległości mniejszej niż 1,5 m od sąsiedniej działki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Zarząd dróg nie może uruchomić systemu miejskich rowerów

Zarząd dróg miejskich nie ma uprawnień do tego, by uruchomić i prowadzić miejski system wypożyczalni rowerów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Radny prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej

Czy radny gminy może być prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w tej samej jednostce samorządu terytorialnego? Podobno są różne orzeczenia sądowe w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ELŻBIETA RABENDA

CZAS NA ZMIANY W SIECIACH SZKÓŁ

W jakich okolicznościach i w jakich terminach należy zawiadamiać przedstawicieli związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły?

Zaloguj się i czytaj więcej

ANTONI JÓZEF JEŻOWSKI

Efektywność edukacyjna

Od połowy ubiegłego wieku można zaobserwować wyłanianie się świeżych spojrzeń na ekonomię organizacji usług publicznych, na ich finansowanie i bardziej lub mniej rygo-rystyczne podejście do mglistych dotąd zasad rozliczania się poszczególnych instytucji, a nawet całych gałęzi gospodarki, ze środków publicznych. Narodziły się też ekonomiki szczegółowe, w tym ekonomika oświaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ PICHET

Jak finansować sport

Finansowanie sportu przez samorządy przyjmuje różne metody. Jedną z nich jest zlecanie zadania publicznego poprzez ogłaszanie konkursów na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wiele mniejszych samorządów przekazuje również pieniądze w ramach tzw. promocji gmin. Jest to jednak dość ryzykowny sposób przekazywania środków budżetowych, do których regionalna izba obrachunkowa ma sporo zastrzeżeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Uchwały w sprawie gospodarki mieniem komunalnym

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi sprawia wiele problemów. Za większość czynności odpowiedzialny jest organ wykonawczy. To on nimi zarządza. Ale to rada gminy w uchwałach kształtuje kluczowe zasady gospodarki mieniem komunalnym – które potem są wykonywane przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Dlatego można przyjąć, że jakość i zakres czynności w tym zakresie zależą w znaczącym stopniu od treści podjętych przez radę gminy uchwał. Otwartym zagadnieniem pozostaje to, co dokładnie w tego rodzaju uchwałach powinno się znaleźć.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAMIAN WĄSIK

Organizacja odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej

Jak wskazują statystyki, placówkami, w których rady gminy najczęściej tworzą odrębne obwody głosowania w wyborach, są zakłady opieki zdrowotnej. Organizacja wyborów w lokalach wyborczych działających na terenie szpitali w wielu aspektach różni się w sposób zasadniczy od ogólnie przyjętych reguł przeprowadzania głosowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAGMARA KAFAR

CO NOWEGO W PROCEDURACH BUDOWLANYCH?

Myślą przewodnią uchwalonej przez Sejm 15 stycznia 2015 r. nowelizacji prawa budowlanego (druk 2710), przekazanej do Senatu (druk 810), jest uproszczenie procedur inwestycyjnych, dotyczących realizacji obiektów, których oddziaływanie ograniczy się do działki lub działek, na których zostały zaprojektowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT LASKOWSKI

Absolutorium dla wójta

Udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium nie może odnosić się do całokształtu działalności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Powinno ono być ściśle powiązane z oceną wykonania przez organ wykonawczy budżetu. Konsekwencją tej zasady jest, że jedynie negatywna ocena komisji dotycząca wykonania budżetu umożliwia nieudzielenie absolutorium.

Zaloguj się i czytaj więcej

ADAM BŁASZKO

Dylematy związane ze zmianami budżetu

Rozpoczęła się nowa kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego. Dla niektórych z nich to kontynuacja dotychczasowej działalności dla reszty, zderzenie z nowymi, nieznanymi zagadnieniami w niełatwej materii prawnej, ujętej w licznych, rozrzuconych w ustawach i rozporządzeniach, przepisach prawa. Sama ustawa o finansach publicznych, będąca swoistym kodeksem finansów publicznych, i jej interpretacja rodzą wiele wątpliwości w zakresie ustalenia zasad i okoliczności dokonywania zmian w budżetach samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

JAN ZUJEWICZ

Czy poznaniacy wybiorą się na wybory w marcu?

Cel akcji promującej zbliżające się wybory do rad osiedli jest oczywisty: maksymalnie podwyższyć frekwencję. To ona pokaże, jak ważne dla mieszkańców jest najbliższe otoczenie. Dlatego Poznań po raz pierwszy prowadzi tak szeroko zakrojone działania, żeby tę świadomość zwiększyć.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Śmierć na ścieżce rowerowej

6 ofiar, 27 osób ciężko rannych, ponad 650 kolizji. To uboczny efekt coraz większego zainteresowania transportem rowerowym w Warszawie. Tak wynika z najnowszego Warszawskiego Raportu Rowerowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Darmowa jazda po mieście

W Żorach po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji liczba pasażerów w dni robocze wzrosła ponadtrzykrotnie, w weekendy – sześciokrotnie! Inne miasta też likwidują bilety. Za darmo jeżdżą już mieszkańcy Mławy, miasta i gminy Lubin, Polkowic. Eksperci patrzą na to z dystansem: – Komunikacja powinna być tania, ale nie darmowa – przestrzega Łukasz Zaborowski z Instytutu Sobieskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Watchdog: ujawnijmy pensje urzędników

Tylko elementy wynagrodzenia, które mogłyby ujawnić dane wrażliwe, należy utajnić. Poza tym zarobki urzędników powinny być jawne – to jeden z postulatów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do zespołu reformującego samorząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

JULIUSZ KONTEK

Źródło poszło w LAS, czyli problemy gminnego informatyka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarządziło, że komputery wykorzystywane do pracy z aplikacją Źródło nie mogą być przyłączone do internetu. To powoduje, że urzędy nie mogą pracować na tej aplikacji na posiadanym sprzęcie! A doposażenie urzędów resort przewiduje… w drugim kwartale 2015 roku – pisze o chaotycznej informatyzacji urzędów stanu cywilnego Juliusz Kontek, informatyk z Rejowca Fabrycznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Wielka prowizorka w USC

Wklepywać ręcznie, czy przenosić na pendrive'ach? – pytają urzędnicy o migrację danych z programów informatycznych USC do nowego systemu. Nikt nie wie, jak zautomatyzować proces. A to tylko jeden z wielu problemów, których rozwiązanie zostało przesunięte na okres po 1 marca, czyli po wdrożeniu informatyzacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Gdyński radny szefem Przymierza Europejskiego

Stanisław Szwabski został przewodniczącym Grupy EA (European Alliance – Przymierze Europejskie) w Komitecie Regionów.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Zaskakujące rozporządzenie ministra środowiska

Związek Gmin Wiejskich kwestionuje potrzebę regulacji metod selektywnej zbiórki odpadów w oddzielnym rozporządzeniu. Ich zdaniem nowe przepisy zniszczyłyby budowany przez ostatnie lata i zazwyczaj dobrze już działający system.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Wielki Kongres Samorządowy

5–6 marca w Poznaniu odbędzie się najważniejsza impreza samorządowa ostatnich lat: Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Rozstrzygnięcia

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Orzeczenia

Zaloguj się i czytaj więcej

ag

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane