Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 23/1159 - listopada 15, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Sławomir Brodziński

Dla wybitnych samorządowców

Kapituła Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego przyznała nagrody za rok 2014.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Dworzec w Sopocie nagrodzony

Zaloguj się i czytaj więcej

Bierwce – wieś z klasą

Piękna szkoła dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, nowoczesna sala gimnastyczna, ośrodek zdrowia, zmodernizowane drogi – to tylko niektóre z inwestycji, które znacząco podniosły jakość życia mieszkańców wsi Bierwce w gminie Jedlińsk.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

Najbardziej innowacyjne samorządy

Jedna gmina, pięć miast na prawach powiatu i kilkadziesiąt powiatów wyróżnił Związek Powiatów Polskich w konkursie „Innowacyjny samorząd”.

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Żyrardów marzeń już za cztery lata?

Każdy, kto zwiedzał Warszawę, ale nie przyjechał do Żyrardowa, musi wycieczkę powtórzyć. Przecież to najbardziej znana w Polsce XIX-wieczna osada fabryczna. Do tego tętniące życiem miasto, w którym ulokowały swoje siedziby znane korporacje. Taką właśnie rangę może mieć Żyrardów w przededniu kolejnych wyborów samorządowych w 2018 roku. Niemożliwe?

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Nieważne, kto głosuje, ważne kto ustala metodę

Co to jest gerrymandering, czy za pomocą matematyki można wykryć manipulacje wyborcze i dlaczego jednomandatowe okręgi wyborcze nie są lekiem na całe zło – tłumaczą profesorowie Kazimierze Rzążewski i Karol Życzkowski, autorzy książki „Każdy głos się liczy – wędrówka po krainie wyborów”.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Im jaśniej, tym lepiej

Kilometry kolorowych światełek opasających ogromne choinki, barwne bombki i śnieżynki na latarniach oraz tysiące mieniących się lampeczek. Choć do Bożego Narodzenia jeszcze ponad miesiąc, to w urzędach miast trwa przygotowanie świątecznych iluminacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

BEATA POTEMSKA

Bariery we wdrażaniu podejścia procesowego w urzędach

Podejście procesowe w zarządzaniu jednostką administracji publicznej na pierwszym miejscu stawia zadowolenie klienta korzystającego z jej usług, które powinny odpowiadać najwyższym standardom oraz oczekiwaniom. Jego wprowadzanie napotyka jednak opór, przede wszystkim samych urzędników.

Zaloguj się i czytaj więcej

PROSUMENT na Warmii i Mazurach

Kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tym razem w Olsztynie, przystąpił do programu PROSUMENT. Jeszcze w tym roku ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie małych elektrowni wiatrowych, biogazowni i kolektorów słonecznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

HUBERT GOSKA

Zarządzanie długiem po polsku

Wkrótce minie pierwszy rok obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Trzyletni okres przygotowawczy miał korzystnie wpłynąć na poprawę efektywności zarządzania długiem lokalnym. W rzeczywistości wieloletnia prognoza finansowa była impulsem do przeprowadzenia w trakcie 2013 r. wielu programów restrukturyzacji, które o kilka lat wydłużyły spłatę zobowiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Zamówienia z klauzulami: umiejętne stosowanie daje spore korzyści

Rozmowa z Magdaleną Olejarz, dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Rewolucja w prawie zamówień publicznych

Kwestia rażąco niskiej ceny, o której tak głośno w mediach, nie jest jedyną istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 19 października. Prezentujemy krótki opis nowych rozwiązań, bardzo ważnych dla samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Łódź czeka na możliwość realizacji ZIT

Łódzki Obszar Metropolitalny szykuje już dokumentację techniczną dla 36 projektów, które mają być zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wciąż nie jest jednak możliwe podpisanie umowy pomiędzy obszarem metropolitalnym a urzędem marszałkowskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Usuwanie barszczu Sosnowskiego z nieruchomości

Upoważnienie do wydawania przepisów porządkowych stanowi wyjątek od zasady stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych. Wydawanie tych przepisów może mieć miejsce w sytuacjach niecierpiących zwłoki, wymagających natychmiastowej reakcji, co oznacza, że zagrożenie jest tego rodzaju, że nie ma czasu na uchwalenie ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Regulaminy korzystania z placów zabaw

Uchwała rady gminy nie może zawierać regulacji dotyczących zasad odpowiedzialności jego adresatów za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod ich opieką i za szkody wyrządzone przez dzieci.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Starosta może, ale nie musi skierować kierowcy na kontrolę

Starosta w przypadku złożenia wniosku przez komendanta policji ma wybór co do możliwości skierowania kierującego na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub odstąpienie od takiego skierowania. Wydanie rozstrzygnięcia uzależnione jest bowiem od oceny istnienia w konkretnym stanie faktycznym uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Rada gminy nie jest związana projektem zmian wójta

Radni mają prawo zmniejszyć wydatki gminy, nawet w przypadku gdy w projekcie wójta nie były one uwzględnione. Sąd administracyjny uznał bowiem, że mimo że organ wykonawczy posiada inicjatywę uchwałodawczą, to radni mają prawo zmienić budżet inaczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

TADEUSZ KOŁACZ

Brak akceptacji dla arkusza organizacyjnego w szkole

Co zrobić w sytuacji, gdy wójt nie akceptuje arkusza organizacyjnego przedstawionego mu przez dyrektora szkoły? Czy dyrektor ma wówczas obowiązek jego zmiany według uwag wójta aż do skutku, to jest aż do jego akceptacji? Czy można zmienić arkusz organizacyjny w trakcie roku szkolnego? Do kogo należy głos decydujący w przypadku braku porozumienia pomiędzy wójtem a dyrektorem szkoły?

Zaloguj się i czytaj więcej

MARIUSZ FILIPEK

Odpowiedzialność za zapłatę wygrodzenia podwykonawcy

Jaka jest odpowiedzialność inwestora, jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych członków konsorcjum (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych w sytuacji, gdy jedna ze spółek tworzących konsorcjum ogłosi upadłość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Dobrzyński

Regionalne Izby Obrachunkowe a poziom zadłużenia samorządów

Składy orzekające Regionalnych Izb Obrachunkowych, analizując projekt uchwały budżetowej, badają także kwestie prawidłowości deficytu i źródeł jego finansowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Skutki prawne planu miejscowego

Zakwestionowanie planu miejscowego przez sąd administracyjny może mieć miejsce w krańcowych przypadkach, gdy czyjeś prawo własności naruszono w planie miejscowym w sposób zupełnie subiektywny.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ KIEŁBUS

Czemu służyć mają konwenty delegatów samorządu lokalnego w województwie?

W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 1699). Jedną z propozycji jest obligatoryjne powołanie konwentów delegatów samorządu lokalnego w województwie. Zaproponowane rozwiązania budzą szereg wątpliwości, począwszy od określenia samej istoty konwentu.

Zaloguj się i czytaj więcej

WERONIKA HOFFA

Praktyka obniżania kapitału zakładowego w sp. z o.o.

W jaki sposób dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego w samorządowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Kiedy można to zrobić i jakie są tego powody? Kiedy gmina musi zawrzeć ze spółką umowę zbycia udziałów?

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

Zmiany dla gmin w nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. Niektóre ze zmian dotyczą także gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

MIROSŁAW OBRĘBSKI

Nie jest łatwo przyznać wyprawkę szkolną

Tylko połowa zaplanowanych środków była wykorzystywana na realizację programu „Wyprawka szkolna”. Zdaniem NIK powinno się skuteczniej informować o możliwości uzyskania wsparcia oraz odbiurokratyzować proces ubiegania się o tę pomoc. Wydaje się, że powinno się również wydłużyć czas na zbieranie wniosków, podwyższyć kryterium dochodowe oraz doprecyzować przepisy.

Zaloguj się i czytaj więcej

WOJCIECH KLICKI

Rząd za słaby na monitoring

Fundacja Panoptykon, rzecznik praw obywatelskich i generalny inspektor ochrony danych osobowych od lat postulują kompleksowe uregulowanie zasad funkcjonowania ulicznych kamer. Także były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz uznał to za jeden z priorytetów legislacyjnych twierdząc, że „czas skończyć z monitoringową wolną amerykanką”. Czy jego odejście z resortu oznacza porzucenie projektu? Niestety, wiele na to wskazuje.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Małe szkoły dostaną więcej pieniędzy

O tym, dlaczego znika waga wiejska i jakie są konsekwencje nowego podziału subwencji oświatowej rozmawiamy z Grzegorzem Pochopniem, dyrektorem Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Nowy algorytm subwencji oświatowej

Zmniejszenie subwencji dla uczniów szkół dla dorosłych, zwiększenie wskaźnika wydatków rzeczowych, zniesienie wagi wiejskiej i wprowadzenie w to miejsce m.in. wagi dla małych szkół – to główne zmiany w tegorocznym projekcie rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej. MEN rozpoczęło konsultacje w sprawie dokumentu.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Speckomisja samorządowa

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Publikacja ustaw znacząco przyspieszy

Jeszcze w tym roku Rządowe Centrum Legislacji wdroży pakiet działań mających na celu sprawniejszą identyfikację aktów, których termin ogłoszenia ma istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania regulacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Senat ratuje urzędy stanu cywilnego

Groźba chaosu powstrzymana – cieszą się samorządowcy. Izba wyższa parlamentu unieważniła sejmową poprawkę wprowadzającą do urzędów stanu cywilnego równolegle dwie różne procedury działania. Okres przejściowy pozostanie jako furtka dla tych, którzy będą mieli problem z pełnym wdrożeniem systemu informatycznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje Samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane