Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 16/1152 - sierpnia 9, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Policja patroluje ekologicznie

Poznańska policja wzbogaciła się o nowy radiowóz. Jest nim melex. Z kolei nadmorskie deptaki we Władysławowie funkcjonariusze patrolują na służbowych segwayach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

(Nie)bezpieczne miasto?

Żyrardów kojarzony jest nie tylko z unikalną, pofabryczną architekturą, ale także głośnymi wydarzeniami kryminalnymi, które gościły na czołówkach gazet. Czy problem bezpieczeństwa okaże się w kampanii wyborczej tematem wiodącym, wokół którego skupi się publiczna debata?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

W dużych miastach same pewniaki

Grobelny, Majchrowski, Dutkiewicz, Gronkiewicz-Waltz, Kubicki, Karnowski, Szczurek – kolejną kadencję mają niemal w kieszeni. Adamowicz i Zdanowska na sukces muszą jeszcze popracować. Widać już, że w największych miastach Polski listopadowe wybory rewolucji nie przyniosą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Skatepark w każdej miejscowości?

Zamiast typowego placu zabaw – skatepark. Samorządy coraz częściej szukają oryginalnych atrakcji. Budzi to entuzjazm szczególnie młodych osób, zafascynowanych sportami ekstremalnymi. Sprawdziliśmy, jak funkcjonują obiekty, które już w Polsce powstały oraz jaki sprzęt proponują producenci.

Zaloguj się i czytaj więcej

BEATA POTEMSKA

Zarządzanie procesowe usprawnia funkcjonowanie urzędu

Rozwój społeczny i gospodarczy uzasadnia potrzebę usprawnienia funkcjonowania urzędów, dostosowania ich organizacji do nowych zadań. Jedną z możliwości jest wprowadzenie koncepcji zarządzania procesowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

ADAM BŁASZKO

Są problemy z interpretacją przepisów o obligacjach przychodowych

Jak traktować problem odpowiedzialności emitenta obligacji przychodowych? Czy rozszerzenie tej odpowiedzialności ponad kwoty przychodów lub wartość majątku przedsięwzięcia pociąga za sobą konieczność uwzględniania zadłużenia z tytułu wykupu obligacji przy obliczaniu zadłużenia w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych? Pierwsze wyroki sądów w tej sprawie będą miały kolosalne znaczenie dla samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Pomorskie: rozwój małych miast ze środków unijnych

Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego, podczas parafowania Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnych przez siedem Miejskich Obszarów Funkcjonalnych zaznaczył, że nie tylko metropolia trójmiejska, ale też inne miasta powinny przyczyniać się do rozwoju regionu. Stąd pomysł na Zintegrowane Porozumienia Terytorialne, które sfinansują ponad 40 inwestycji w mniejszych miejscowościach.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Zakaz kąpieli w łowisku

Przysługujące radzie gminy kompetencje w zakresie stanowienia przepisów porządkowych nie mogą być wykorzystywane do bieżącego zarządzania na danym obszarze.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Odznaka jako wyróżnienie honorowe

W sytuacji stanowienia po raz pierwszy odznaki honorowej jej wzór oraz sposób noszenia będzie wymagał zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, także w sytuacji gdy stanowić będzie ona wyróżnienie za zasługi oddane wyłącznie na rzecz danej gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

To organ ma kontrolować czy przyczyna zawieszenia ustała

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sytuacji zawieszenia postępowania z urzędu, aktywność w kontrolowaniu stanu zawieszenia i potrzeby podjęcia postępowania ciąży głównie na organie.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Protokół z posiedzenia rady rodziców stanowi informację publiczną

Dyrektor szkoły na złożony wniosek powinien udostępnić protokół z obrad rady rodziców wraz z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela. Rada nie może zdecydować o odmowie udzielenia takich informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Groźby karalne a swoboda działania rady miasta

Do sekretariatu rady miasta wpłynęło pismo jednego z obywateli, zaadresowane do wszystkich radnych, w którym wyraża on swoją dezaprobatę dla dotychczasowej pracy rady miasta, żąda podjęcia uchwał we wskazanych sprawach oraz w wulgarny sposób grozi radnym ich osobistym „rozliczeniem”. Treść pisma odczytano podczas sesji rady miasta. Część radnych nabrała obawy co do swojego bezpieczeństwa, część natomiast zbagatelizowała problem. Czy w sytuacji, w której wystosowano pisemną groźbę bezprawną adresowaną do wszystkich członków organu kolegialnego (rady miasta), wymagana jest uchwała tego organu dla zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Czy kwalifikacja karna czynu w tej sytuacji powinna obejmować art. 190 § 1 k.k. (groźba karalna), art. 224 § 1 k.k. (wywieranie wpływu na czynności urzędowe) czy art. 224 § 2 k.k. (zmuszanie do określonego działania)?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Odlesianie działki

Organ przy wniosku o ustalenie warunków zabudowy odmówił wydania pozytywnej decyzji, uzasadniając swoje stanowisko twierdzeniem, że grunt poddany analizie urbanistycznej stanowi grunt leśny. Stwierdził, że niniejszy grunt jako leśny jest oznaczony w ewidencji gruntów i budynków. Czy takie uzasadnienie jest wystarczające dla wykazania, że w opisywanym przypadku występuje grunt leśny?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jędrzej Bujny

Usuwanie padliny z drogi

Kto odpowiada za usuwanie z drogi publicznej padłej zwierzyny?

Zaloguj się i czytaj więcej

Kafar

Skuteczne doręczenie pism

Wewnętrzne systemy informatyczne w urzędach umożliwiają już przyjmowanie pism, obieg dokumentów, generowanie, ale również rozpatrywanie i archiwizowanie spraw w wersji elektronicznej. To powoduje jednak praktyczne pytania o skuteczność doręczenia pisma w formie elektronicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA SZNAJDER

Gdy sąsiad podtapia sąsiada

W ostatnim czasie często dochodzi do zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących naruszenia przez ich sąsiadów stosunków wodnych. W orzecznictwie jako przykłady naruszenia takich stosunków wskazuje się m.in. nawiezienie ziemi w celu podniesienia terenu, usunięcie ziemi w celu obniżenia terenu, wybetonowanie działki, wzniesienie ogrodzenia czy wykopanie rowu.

Zaloguj się i czytaj więcej

PRZEMYSŁAW SZTEJNA

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wpływa na zakres zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Radca prawny nie jest strażakiem gaszącym pożar

Z Dariuszem Sałajewskim, prezesem Krajowej Izby Radców Prawnych o szkoleniu aplikantów radcowskich pod kątem zapotrzebowania administracji oraz o pracy radców prawnych w urzędach rozmawia Dominik Krzysztofowicz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Oświadczenia majątkowe: już wiadomo, że lepiej nie będzie

Do konsultacji trafił projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Jeśli ktoś się spodziewał, że ustawodawca wysłuchał i uwzględnił głos samorządowców, że oświadczenia nie powinny być jawne, że za dużo informacji trzeba w nich podać, to się niestety pomylił. Na pocieszenie można dodać, że w jednej ustawie znaleźli się obok siebie radni, wójtowie i Prezydent RP oraz… egzaminatorzy na prawo jazdy.

Zaloguj się i czytaj więcej

MONIKA PAWLAK

Łódź odzyskuje 100 kamienic

Program rewitalizacji budynków komunalnych „Mia100 kamienic” wciąż trwa, ale władze Łodzi już mogą ogłaszać sukces. W niespełna trzy lata udało się wyremontować 92 budynki, a kolejne inwestycje są na różnym etapie realizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA DĄMBSKA

Widmo partycypacji krąży nad Polską

Partycypacja społeczna to najsłabiej opracowany obszar Krajowej Polityki Miejskiej. Przedstawiono jedynie dwa jej instrumenty: budżet obywatelski i konsultacje, natomiast nie zająknięto się na temat jawności funkcjonowania struktur publicznych, bez której współuczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnoty nie jest możliwe. Nie ma partycypacji bez informacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

Pseudobudżety obywatelskie

Moda na tzw. budżety partycypacyjne, zwłaszcza w roku wyborczym, owocuje wysypem pomysłów na to, jak zaprząc obywateli do decydowania o wydawaniu samorządowych pieniędzy. Instytut Obywatelski przygotował obszerny raport na ten temat. Najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne fragmenty publikujemy poniżej. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Piecza zastępcza: rząd przykręca śrubę samorządom

Sejm przegłosował zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Posłowie chcą zmniejszyć liczbę rodzin objętych działanie koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozm. Andrzej Gniadkowski

Wskażemy kierunki zmian na nową kadencję

O XII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów rozmawiamy z jego organizatorką Marleną Król z Municipium Training.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Polska królestwem murali

Wszelkie rysunki na ścianach budynków kojarzyły się do niedawna ze szpecącymi bazgrołami, z którymi trzeba walczyć. Dziś wiele z nich to duma miast, atrakcja turystyczna i galeria artystyczna w jednym.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Krytyka projektu o OZE

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Od 1 stycznia 2015 roku Zielona Góry się powiększy

Prezydent Janusz Kubicki triumfuje! Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie połączenia miasta i gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Przeciw likwidacji pozwoleń budowlanych

Strona rządowa przekonuje, że likwidacja pozwoleń budowlanych nie spowoduje dalszej degeneracji przestrzeni i rozlewania się zabudowy. Samorządy są przeciwne zmianom w tej dziedzinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane