Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 13/1149 - czerwca 28, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

EDYTA ŻYŁA

Wojna żyrardowskich Wilków

Położone między Warszawą a Łodzią, słynące z przemysłowych tradycji miasto, nie tylko przeżywa renesans, ale i jest areną burzliwych, politycznych wydarzeń. Żyrardów ma za sobą nieudane referendum w sprawie odwołania prezydenta i już zaczyna odczuwać objawy przedwyborczej gorączki. Wybraliśmy to miasto, aby na jego przykładzie aż do wyborów samorządowych pokazywać, jak rodzą się programy wyborcze, co obiecują kandydaci i kogo reprezentują. Na przykładzie Żyrardowa będziemy mierzyć tętno lokalnej kampanii.

Zaloguj się i czytaj więcej

SERGIUSZ TRZECIAK

Drzewo kampanii wyborczej

Długo szukałem metafory, która dobrze oddawałaby charakter kampanii wyborczej, a która jednocześnie byłaby dostatecznie prosta i zrozumiała dla każdego, ostatecznie zdecydowałem się na metaforę drzewa. Swój cykl publikacji na temat kampanii wyborczej rozpocznę zatem od wyjaśnienia wybranej metafory.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Rankingów nie oszukasz

Problem z zadłużeniem? Nagły wzrost wydatków i dochodów? Największą wartością rankingów publikowanych przez „Wspólnotę” są nie tyle zajmowane w nich miejsca, co dynamika zmian. To z niej można wyczytać, jak radzą sobie gospodarze samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

PAWEŁ SWIANIEWICZ

Niełatwo być bogatym w chudych latach

Dolny Śląsk już trzeci rok z rzędu jest najbogatszym polskim regionem. Narzekające na brak pieniędzy Mazowsze lokuje się pośrodku stawki. Najbogatszym powiatem jest przysuski (woj. mazowieckie), który wyprzedził człuchowski (woj. pomorskie) – zwycięzcę poprzednich zestawień. Wśród małych miast na najwyższe miejsce podium wskoczyło Nowe Warpno (woj. zachodniopomorskie), detronizując Krynicę Morską. Prezentujemy wyniki rankingu najbogatszych samorządów 2013 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Rada Seniorów

Rada gminy uprawniona jest do określenia trybu wyboru członków rady seniorów i zasad działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. Brak jest jednak podstaw do uregulowania kwestii dotyczących ustania członkostwa w radzie seniorów.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Informacje o rozkładzie jazdy

O tym zatem, do kogo będzie należało umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym informacji z rozkładem jazdy, i co z tym związane – ponoszenie w tym zakresie odpowiednich kosztów, postanowić można w stosownej umowie, a nie w przepisach uchwały rady gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Nagranie podlega udostępnieniu na wniosek zainteresowanego

Nagranie z posiedzenia komisji rewizyjnej rady powiatu jest materiałem odzwierciedlającym jego przebieg i dokonane czynności. Utrwalone za pomocą sprzętu audio i zapisane na jakimkolwiek nośniku, dotyczy sfery faktów i stanowi informację publiczną.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Jedna apteka w powiecie nie wystarczy

W powiecie musi działać więcej niż jedna apteka całodobowa, tak aby mieszkańcy nie mieli problemów z dostępem do najbliższej placówki również w nocy, niedziele czy święta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P. Kała

Tryb finansowania OSP z budżetu gminy

Od kilku lat w uchwale budżetowej ustalano kwotę dotacji dla poszczególnej ochotniczej straży pożarnej na utrzymanie gotowości bojowej. Gmina jedynie sama ubezpieczała strażaków i wypłacała ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Stosownie do uchwały rady gminy, OSP podpisywały umowę o przekazaniu dotacji na konto bankowe OSP, a ta samodzielnie dysponowała przyznaną kwotą. OSP rozliczała się po zakończeniu roku budżetowego. W nowym roku budżetowym nowy radca prawny w gminie nie wyraził zgody na podpisanie umów twierdząc, iż gmina nie może przekazywać środków pieniężnych dla OSP, lecz sama musi dysponować środkami. W jakim trybie gmina może przekazywać środki pieniężne dla OSP i czy może przekazywać je na konto?

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

Ochrona danych osobowych a BIP

Jakie są zasady, na podstawie których na stronach Biuletynu Informacji Publicznej możemy udostępnić informację publiczną zawierającą dane osobowe?

Zaloguj się i czytaj więcej

MARCIN LEŚNY

Pomoc publiczna jest w systemie europejskiego prawa konkurencji

Sytuacja lotniska Gdynia-Kosakowo prowadzi do wniosku, że wejście Polski do Unii Europejskiej wiąże się z powstaniem konieczności dopasowywania projektów inwestycyjnych realizowanych przez JST do warunków określonych w prawie unijnym, nawet jeśli według prawa polskiego nie ma ograniczeń dotyczących ich realizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

KATARZYNA JASIŃSKA

Laptopy (i nie tylko) dla radnych?

Co jakiś czas w mediach lokalnych pojawiają się informacje, że członkowie organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego mają otrzymać do użytku laptopy lub tablety, aby ułatwić i przyspieszyć swoją pracę. Zwolenników i przeciwników takich rozwiązań jest sporo. Pojawia się przy tym pytanie, w jaki sposób wyposażyć radnych w taki sprzęt elektroniczny, aby było to zgodne z przepisami prawa?

Zaloguj się i czytaj więcej

STEFAN PŁAŻEK

Pozycja sekretarza w systemie prawnym

Wydaje się, że obecnie kompetencje sekretarza są niepewne i niejasne. Brak jest pomysłu na jego zagospodarowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Sklepik z pamiątkami w miejskim budynku

Samorządy zlecając zadanie własne organizacjom pozarządowym, zazwyczaj nie przekazują im budynków gminnych. Takie przekazanie może być jednak opłacalne dla obu stron. Władze Ustki zleciły prowadzenie informacji turystycznej w miejskim budynku nieodpłatnie użyczonym organizacji, która wygrała przetarg.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Przywództwa można się nauczyć

Co wyróżnia prawdziwego lidera? – Nie podąża za tym, co mówią ludzie, tylko stara się realizować to, w co wierzy – mówi Rudolph Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Misja na dziś: zatrzymać młodych

W obecnym świecie biznes o skali globalnej można rozwinąć w 2–3 lata – przekonują ekonomiści. Postawienie na lokalną przedsiębiorczość to jedyna droga, aby zatrzymać młodych ambitnych mieszkańców nie tylko w gminie, ale i w ogóle w kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Po pierwsze, nie daj się zaskoczyć!

Jak zareagować na brudną kampanię? Jak wyznaczyć cele, napisać program i hasło? 0 przygotowaniach do kampanii wyborczej rozmawiamy z dr. Sergiuszem Trzeciakiem, konsultantem politycznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. BUK

Mapa gminnej rolniczej biedy

W co piątej gminie w Polsce dominuje tradycyjne rolnictwo. Najniższym poziomem rozwoju charakteryzują się gminy z woj. podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, z obrzeży świętokrzyskiego i Pomorza Środkowego – wynika z pierwszego, niezależnego projektu badawczego „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I”.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Kto pierwszy do śmieci: Sejm czy ministerstwo?

Posłowie prace nad nowelą ustawy śmieciowej chcą zakończyć w lipcu, Ministerstwo Środowiska swój projekt pokaże po wakacjach.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Więcej radnych w nowych gminach

Powołanie pełnomocnika ds. utworzenia gminy – przewiduje projekt ustawy o samorządzie gminnym przyjęty 17 czerwca przez rząd. Pełnomocnik będzie działał do wyborów i ukonstytuowania się nowych władz połączonych gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane