Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 9/1145 - maja 3, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zjazd światowych liderów budownictwa

Targi budownictwa drogowego oraz maszyn budowlanych i pojazdów specjalistycznych – od 14 do 17 maja w Targach Kielce.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

BGK wspiera budownictwo czynszowe

Samorządy powinny rozwijać rynek mieszkań pod wynajem – uważają eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank powoła specjalny fundusz skierowany do największych miast. Będzie też wspierał czynszowe budownictwo TBS.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Nadchodzi czas drogowego PPP

Coraz więcej samorządów myśli o realizowaniu inwestycji drogowych w formule PPP. Do konkursu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgłoszono w zeszłym roku aż 10 projektów. Wygrał Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego, który w nagrodę otrzyma wsparcie merytoryczne od konsorcjum firm PwC Polska i Hogan Lovells.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Gdańsk w finale „Mayors Challenge”

Zaloguj się i czytaj więcej

Koleje Śląskie jadą na plusie

– Proces ratowania Kolei Śląskich jest zakończony, ale rok 2014 będzie wciąż rokiem stabilizacji – mówi marszałek śląski Mirosław Sekuła. Spółka w pierwszym kwartale tego roku wypracowała 450 tys. zł nadwyżki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. Sławomir Bukowski

Mazowsze od dwóch lat szło prostą drogą do przepaści

Janosikowe doprowadziło Mazowsze na skraj bankructwa – grzmi marszałek Adam Struzik. – Od dwóch lat systematycznie wskazujemy na błędy w polityce finansowej tego województwa – odpowiada Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. RIO przygotowała raport na temat finansów Mazowsza, w którym punktuje fatalne decyzje i błędy w przygotowywaniu kolejnych budżetów. Niech ta lektura będzie przestrogą dla marszałków wszystkich województw w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Prawie miliard dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ponad 900 mln zł trafi do 23 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z funduszy w latach 2014–2020 skorzysta również Świdnica i gminy z powiatu świdnickiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Bielsko-Biała wzorowo zabrała się za przetwarzanie odpadów komunalnych

Siedem separatorów optopneumatycznych firmy Titech, nowoczesny system kompostowania, prosty i przyjazny dla mieszkańców sposób sortowania odpadów w domach. Samorząd Bielska-Białej stworzył jeden z najlepszych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Teraz Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej jako pierwszy w kraju buduje nowoczesną podczyszczalnię odcieków ze składowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

VAT przy stawkach za wywóz odpadów

Rada gminy ma obowiązek uwzględnić w stawkach opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obciążenie z tytułu podatku od towarów i usług.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Rada nie zmieni rozporządzenia wojewody

Rada gminy, w oparciu o przepis upoważniający ją do określonego działania, może co do zasady w granicach w nim zakreślonych zmienić w każdym czasie podjętą przez siebie uchwałę, uprawnienie to jednak nie rozciąga się na akty wydawane przez inne organy.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Faktury za sprzątanie gminnej działki stanowią informację publiczną

Faktury, chociażby nie zostały wystawione przez organ gminy, stanowią informację publiczną, gdyby tylko stanowiły podstawę do dyspozycji wydatkowania przez organ środków publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Wydawanie zezwoleń na przewóz osób na terenie kilku gmin

Zezwolenie na wykonywanie przewozów osób na terenie kilku gmin wydaje prezydent miasta, chyba że gminy te zawrą między sobą porozumienie – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT JERZMANOWSKI

MIENIE KOMUNALNE A MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK

Ograniczone prawo rzeczowe dla spółki

Czy gmina jest uprawniona do obciążania swoich nieruchomości nieodpłatnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz samorządowych osób prawnych?

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ GĄSIOR

Działania informacyjne w trakcie kampanii wyborczej

Obserwując bieżące „lokalne życie polityczne” i działalność zaangażowanych w nie osób można odnieść wrażenie, że w najbliższym czasie nie będą miały miejsca wybory do Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014 r.), ale wybory samorządowe, które faktycznie odbędą się dopiero 16 listopada 2014 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ KIEŁBUS

Przedstawiciele gmin w zgromadzeniu związku międzygminnego

Gminy mogą być reprezentowane w zgromadzeniu związku międzygminnego nie tylko przez wójta, ale także przez szereg innych osób, o ile umocowano je do tego we właściwy sposób. Pomimo obowiązujących od lat przepisów, praktyka ich stosowania nadal pozostaje niejednolita, mogąc wywoływać daleko idące negatywne skutki prawne.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROBERT SEWERYN

Nowa podstawa wpisu hipoteki przymusowej

Urzędowo poświadczony odpis tytułu wykonawczego wystawionego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji może stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Jest to nowe spojrzenie na problematykę funkcjonowania i wykorzystania w obrocie odpisów administracyjnych tytułów wykonawczych.

Zaloguj się i czytaj więcej

WIOLETTA RADECKA

Opublikowanie błędnego aktu prawa miejscowego

Jakie są konsekwencje opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym tekstu uchwały niezgodnego z tekstem przyjętym na sesji przez radę (sejmik)? Jaki jest dalszy byt prawny takiego aktu oraz możliwych działań, zmierzających do przywrócenia jego prawidłowej treści?

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BRODZIŃSKI

PIT-R a obowiązek składania oświadczeń majątkowych

W samorządzie mija czas składania oświadczeń majątkowych. Pierwszych w tym roku. Radni oraz inne osoby zobowiązane ustawami samorządowymi mieli do 30 kwietnia obowiązek złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym wraz z załącznikami. Jakie to załączniki?

Zaloguj się i czytaj więcej

TADEUSZ KOŁACZ

Problemy z dotacją oświatową dla prywatnych podmiotów

Problem udzielania i rozliczeń dotacji dla prywatnych podmiotów oświatowych rozwiązać mogą wyłącznie przejrzyste zapisy ustawowe. Praktyka interpretacyjna kolejnych nowelizacji pokazuje, że to trudne zadanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Krajowa Polityka Miejska: ostrożne zmiany zamiast reform

Nie będzie dodatkowych pieniędzy na rozwój gospodarczy czy politykę miejską. Rząd nie planuje też znaczącego wzmocnienia zarządzania metropoliami. Samorządy powinny przeciwdziałać nadmiernej suburbanizacji, ale muszą to robić na zasadzie współpracy, dobrowolności i równości.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Obniżka podatków nakręciła dochody gminy Wiązownica

Zniesiony praktycznie podatek od nieruchomości dla mieszkańców, o 50 proc. obniżone podatki od środków transportowych, rolny oraz od budynków gospodarczych. Gmina Wiązownica zdecydowała się na aktywną politykę podatkową… i wygrała. Dziś dochody ma znacznie wyższe niż przed obniżką.

Zaloguj się i czytaj więcej

System podatkowy jest demotywujący

Ustawy powinny określać minimalne stawki podatków lokalnych – mówi burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Uczciwi podatku nie płacą

– Franklin powiedział, że na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Nie miał racji – mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa, pierwszej gminy w Polsce, która zwolniła mieszkańców od podatku od nieruchomości. Wkrótce wystartuje akcja promocyjna „Zamieszkaj w Michałowie”, a zwolnienie obejmie też przedsiębiorców organizujących nowe miejsca pracy. Pierwsze uchwały dotyczące podatków przeszły już przez nadzór prawny wojewody, nie podważyła ich także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Słupsk laureatem Nagrody Europy

Słupsk dołączył do elitarnego grona europejskich miast uhonorowanych Nagrodą Główną Rady Europy. Docenione zostało zaangażowanie w wymianę młodzieży i budowę pierwszego europejskiego trójporozumienia miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Prezydent Zamościa wygrał z CBA

Wojewoda lubelski nie wygasi mandatu prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego mimo wniosku CBA w tej sprawie. Służby uznały, że Zamoyski ma za duże gospodarstwo rolne i w ten sposób łamie ustawę antykorupcyjną. Według wojewody CBA źle zinterpretowało ustawę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Buk

Park kulturowy na Krupówkach?

Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego, chce zapanować nad chaosem architektonicznym na reprezentacyjnym deptaku. Ale tuż przed Wielkanocą radni odrzucili jego pomysł.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Żory jadą gratis

Zaloguj się i czytaj więcej

UKO

Znaki przy drodze na rozkaz wójta

Oznakowanie dróg jest niezgodne z organizacją ruchu, nagromadzenie znaków utrudnia ich odczytanie, do tego wiele z nich jest zasłoniętych przez reklamy i krzaki – uważa NIK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane