Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 4/1140 - lutego 22, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Łapówka za dobre chęci

Władza ponoć korumpuje. Ale rzadko się zdarza, że ktoś to traktuje dosłownie. Że przedstawiciel władzy korumpuje przedstawiciela innego rodzaju władzy w imię ścigania przestępców. Film „American Hustle”, nominowany do Oscara w 10 kategoriach, powinni obejrzeć wszyscy samorządowcy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ponad 40 milionów na internet

W Gliwicach powstaje supernowoczesna sieć szerokopasmowa, która będzie wykorzystywana przez lokalny samorząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ BARTOSZKIEWICZ,BOGDAN PASKO, JERZY ZIORA

Jak efektywnie segregować odpady w zabudowie wielorodzinnej

Mieszkańcy bloków nie chcą prawidłowo segregować śmieci, a gminy nie mają narzędzi prawnych, aby ich do tego przymusić. Jest na to sposób: w blokowiskach można ustawiać pawilony pełniące funkcję punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Taki system działa już w Nakle nad Notecią. Czy inne gminy pójdą tym śladem?

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

930 mln zł dla Podkarpacia

Aż dziewięć miejskich obszarów funkcjonalnych powstało w województwie podkarpackim w celu realizacji inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do podziału dostały prawie miliard złotych.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Wysokość stypendium w dziedzinie kultury

Rada gminy, jako organ stanowiący w sprawach określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i jego wysokości, nie może zrzec się swoich kompetencji w tym zakresie, przekazując prezydentowi prawo do określenia wysokości tego stypendium.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Gmina nie może zarabiać na śmieciach

Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła jej dodatkowych zysków – orzekł WSA w Białymstoku.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Wykształcenie oraz przebieg kariery urzędnika informacją publiczną

Wykształcenie, jak również przebieg zatrudnienia pracownika zatrudnionego w miejskim urzędzie stanowi informację publiczną, którą należy udostępnić na wniosek mieszkańca – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ELŻBIETA CELICHOWSKA

Informacja o udzielonych ulgach i umorzeniach w BIP

Czy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych gmina zobowiązana jest do podania do publicznej wiadomości za pośrednictwem BIP informacji o udzielonych ulgach w formie wykazu osób w zakresie: opłat za pas drogowy, mandatów karnych, rozłożenia mandatów na raty, kar za wycinkę drzew, czynszu najmu lub dzierżawy?

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR DUDZIAK

Opodatkowanie świadczeń z programów antyalkoholowych

Czy udzielane przez urząd miejski świadczenia w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zaloguj się i czytaj więcej

WOJCIECH KUCYPERA

Gdy najemca lokalu komunalnego nie płaci czynszu

W jaki sposób gmina może wpłynąć na najemców, którzy zalegają z zapłatą czynszu. W praktyce wcale nie jest to łatwe z uwagi przede wszystkim na przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

ADAM KASPRZYK

Zmiana stawki podatku od nieruchomości w ciągu roku

W orzecznictwie zaprezentowany został pogląd, że skoro podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym, to rada nie może w trakcie roku zmieniać stawek podatku, zwłaszcza po upływie terminu jego zapłaty. Pogląd ten nie zyskał jednak aprobaty doktryny.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROBERT CYMBALAK

Błędy przy upoważnieniach administracyjnych

Upoważnienie administracyjne jest instytucją, którą niewątpliwie usprawnia funkcjonowanie organów administracji publicznej. Jednakże konstruując jego treść, należy dochować należytej staranności, by nie zostało ono zakwestionowane, a wydane decyzje uznane za nieważne.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAGDALENA GURDEK

Głosowanie imienne

Obecna forma głosowania jawnego sprawia, że większość obywateli nie jest świadoma tego, jak działają wybrani przez nich radni. Rada (sejmik) podejmuje decyzję kolegialnie, ale mieszkańcy gminy (powiatu, województwa) powinni mieć możliwość łatwego uzyskania informacji na temat głosowania ich przedstawicieli we władzach samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Życzliwość urzędnikowi się opłaci

Rozmowa z Jarosławem Flisem, politologiem i socjologiem, adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

V miejsce: Kraków

Sprawy urzędowe nawet w sklepie Możliwość załatwienia spraw aż w 19 punktach w mieście, do tego czynnych codziennie do godziny 18, to tylko jeden z aspektów funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa, który zapewnił mu dobre piąte miejsce w naszym rankingu. Urząd od 2006 roku własnym sumptem przeprowadza badania satysfakcji klientów i tak organizuje pracę, aby zdobywać jak najwyższe noty.

Zaloguj się i czytaj więcej

IV miejsce: Bydgoszcz Urzędnicy idą do mieszkańców

Współfinansowanie lokalnych inicjatyw, pięć miliardów złotych do dyspozycji rad osiedli, cykliczne spotkania z władzami miasta i szefami miejskich jednostek. Do tego rozbudowane Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. W taki sposób Bydgoszcz, czwarta w naszym rankingu, prowadzi dialog z mieszkańcami.

Zaloguj się i czytaj więcej

III miejsce: Gdańsk Za dobrą atmosferę w urzędzie

Zdać sobie sprawę, że to urzędnicy są dla mieszkańców, nie odwrotnie – w takim podejściu do pracy źródeł swojego sukcesu upatrują w Gdańsku. Nadrzędną zasadą jest troska, by klient w urzędzie spędzał jak najmniej czasu i aby odpowiedzi na wszystkie pytania mógł uzyskać telefonicznie albo mailowo.

Zaloguj się i czytaj więcej

II miejsce: Poznań Miasto dialogu społecznego

Nowoczesne systemy informatyczne usprawniły pracę urzędu. Urzędnicy podlegają systematycznej ocenie, także za jakość obsługi mieszkańców. A rozbudowany system konsultacji społecznych wytwarza wokół urzędu miasta coraz bardziej przyjazną aurę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Znam Szczecin tak dobrze, że mógłbym być taksówkarzem

Rozmowa z Piotrem Krzystkiem, prezydentem Szczecina

Zaloguj się i czytaj więcej

I miejsce: Szczecin Za kompetencję i zaangażowanie

Zwycięzcą naszego rankingu jest blisko czterystutysięczny Szczecin. Co ciekawe, w żadnej ze szczegółowych kategorii nie znalazł się na pierwszej pozycji, jednak niemal we wszystkich mieszkańcy dali mu bardzo wysokie noty. W efekcie uzyskał średnią ocen 7,80 pkt. na 10 możliwych, wyprzedzając Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz i Kraków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Urzędy największych miast w oczach mieszkańców

Szczecin, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz i Kraków to liderzy naszego rankingu miast wojewódzkich, w którym mieszkańcy oceniali jakość usług świadczonych przez urzędy miejskie.

Zaloguj się i czytaj więcej

CZESŁAW TOMALIK

„Nie” dla szkodliwego referendum!

Jesteśmy zmuszeni skierować do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej apel o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. Proszę samorządowców z całej Polski o dołączenie się do naszego apelu.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Jak lepiej pilnować śmieci

Gminy nie zabezpieczają w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia swoich interesów. Stąd w zagospodarowaniu odpadów jest tak wiele nieprawidłowości. W opinii przygotowanej dla sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami zawarty jest zestaw interesujących rekomendacji i dla samorządów, i dla legislatorów.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Rodzice przejmują małą szkołę, wójt straszy ich prokuratorem

Szkoła działająca bez wpisu do ewidencji, donosy do prokuratury, wzywanie na pomoc Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Spór wokół małej szkoły pomiędzy lokalnym stowarzyszeniem a wójtem Mirowa toczy się na wszelkich możliwych polach. Samorząd traci subwencję i wiarygodność, rodzice nerwy, a dzieci spokój. A spór tak naprawdę dotyczy pytania, jak respektować żądania mniejszości.

Zaloguj się i czytaj więcej

INI

19115 nawet o północy

Warszawa uruchomiła Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, gdzie przez całą dobę można uzyskać urzędowe informacje i zgłaszać incydenty – telefonicznie oraz drogą elektroniczną i SMS-ową.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Wygryzanie ludzi Schetyny

Cezary Przybylski został nowym marszałkiem województwa dolnośląskiego. To efekt zmian we władzach Platformy Obywatelskiej i porozumienia z ugrupowaniem Rafała Dutkiewicza, któremu przeciwny był dotychczasowy lider dolnośląskiej PO Grzegorz Schetyna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane