Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 3/1139 - lutego 8, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Fix my street w Rudzie

Mieszkańcy Rudy Śląskiej za pomocą kilku kliknięć mogą na mapie wskazać miejsce, gdzie nastąpiła awaria infrastruktury bądź powiadomić o niebezpiecznym zdarzeniu. – Dzięki temu mogą liczyć na szybką reakcję i rozwiązanie problemu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Prezydenci Starachowic uniewinnieni

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Kraków gwiazdą outsourcingu

Kraków znalazł się w czołówce światowego rankingu 100 najlepszych lokalizacji dla usług biznesowych. Zajął dziewiąte miejsce i awansował przez rok o jedno miejsce prześcigając Dublin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miasta będą świętować 10-lecie Polski w Unii Europejskiej

Związek Miast Polskich zebrał informacje dotyczące obchodów 10-lecia akcesji Polski do UE. Imprezy odbędą się dokładnie 1 maja albo wplecione zostaną w obchody dni miasta lub inne przedsięwzięcia. Partnerami w organizacji obchodów są instytucje oświatowe, placówki kultury, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku. Organizatorzy chcą zaangażować mieszkańców poprzez organizację imprez masowych, gier miejskich, otwartych konkursów.

Zaloguj się i czytaj więcej

HUBERT GOSKA

Program naprawczy to nie tylko oszczędzanie

Sytuacja finansowa wielu samorządów jest bardzo trudna. Większość stara się ukrywać problemy, ale i tak na początku stycznia pierwsze JST otrzymały wezwania do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Na przygotowanie strategicznego z punktu widzenia finansów dokumentu wyznaczono tylko 45 dni. Czy w tak krótkim czasie władze lokalne będą w stanie sporządzić program będący skutecznym narzędziem poprawy kondycji budżetu?

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Kraków wraz 13 gminami zaczyna tworzyć metropolię

Już za kilka miesięcy zarejestrowane zostanie stowarzyszenie, dzięki któremu będzie można pozyskiwać środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Priorytetem mają być inwestycje drogowe. W tym celu gminy planują zwrócić się o zgodę do minister Elżbiety Bieńkowskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Konkurs na kierownika SPZOZ

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz jego zastępcy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a nie rada gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, w których gmina posiada na własność część lokali, w żadnym wypadku nie może być sprawowane przez zakłady budżetowe. I nie ma tutaj znaczenia, jak wielki jest udział własności gminnej w całości.

Zaloguj się i czytaj więcej

MARIUSZ FILIPEK

Umowa z wolnej ręki na roboty budowlane

W jakim przypadku wójt gminy naruszy dyscyplinę finansów publicznych zawierając umowę z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Wycinanie drzew – kluczowe problemy

Kwestią, która rodzi wiele wątpliwości jest, wydawałoby się banalna, sprawa wycinania drzew. Właściciele nieruchomości nie wiedzą, jakie dokładnie mają prawa i obowiązki w tym zakresie, a organy gmin mają dylematy związane z postępowaniem administracyjnym. Regulująca te kwestie ustawa o ochronie przyrody nie zawsze jest w pełni znana i dobrze interpretowana.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ KIEŁBUS

Rewolucja śmieciowa oczami Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trwale wpłynie na sposób interpretacji obowiązujących przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ GĄSIOR

Zadania JST w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Najbliższe lata będą czasem znacznego obciążenia organów jednostek samorządu terytorialnego zadaniami wyborczymi. W 2014 r. odbędą się bowiem wybory do Parlamentu Europejskiego oraz organów jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 r. przeprowadzone zostaną natomiast wybory Prezydenta RP, a także do Sejmu i Senatu RP.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK GOŚLICKI, PIOTR KOŹMIŃSKI

Dzierżawa infrastruktury kolejowej nie wyklucza zwolnienia

Przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości w praktyce często budzą wątpliwości zarówno podatników, jak i organów podatkowych. Dobitnym tego przykładem są regulacje dotyczące infrastruktury kolejowej. W ich świetle rozważać można w szczególności czy (w jakich sytuacjach) będzie korzystał ze zwolnienia podatnik, który budowle kolejowe i zajęte pod nie grunty wydzierżawi, czy – szerzej – udostępni innym podmiotom.

Zaloguj się i czytaj więcej

cith

Płać za zużycie energii

Im dokładniej opomiarowane są media, tym większy bodziec dla mieszkańców, aby zaczęli oszczędzać. Nowoczesne liczniki energii, pozwalające każdemu na bieżąco obserwować zużycie i przeliczać je na złotówki, są najlepszym sposobem wymuszenia proekologicznych zachowań mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Inteligentne oświetlenie ulic oraz bardzo szybki internet

W ostatnich latach powstają coraz bardziej zaawansowane systemy sterujące oświetleniem ulic oraz sygnalizacją na skrzyżowaniach. W dobie zwiększonego zużycia energii inteligentne sterowanie latarniami oraz ruchem ulicznym jest już nie tylko modą, ale przede wszystkim koniecznością. Miasta zaczynają też inwestować w szybkie łącza internetowe, nawet w technologii LTE.

Zaloguj się i czytaj więcej

CEZARY TCHOREK-HELM

Miasto musi być dla ludzi

Coraz więcej samorządów na świecie, także w Polsce, wprowadza technologie informatyczne wspierające zarządzanie usługami miejskimi. Idealne miasto to takie, które w maksymalnym stopniu ułatwia życie mieszkańcom i minimalizuje koszty: na ulicach nie ma korków, jadąc samochodem zawsze trafia się na zielone światło, przestępczość jest szybko eliminowana, nie ma problemów z dostępem do czystej wody, nie występują blackouty spowodowane małą wydolnością łącz elektrycznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Samorządy przyjazne seniorom

Rewitalizują parki, finansują porady prawne i wszelkiego rodzaju warsztaty aktywizujące. Najlepsze projekty służące poprawie życia osób starszych zostały nagrodzone w konkursie „Samorząd przyjazny seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”, współorganizowanym przez „Wspólnotę”.

Zaloguj się i czytaj więcej

FERDYNAND MORSKI

Brak progu w referendum oddaje władzę w ręce mniejszości

Prezydencki projekt reformy samorządu stwarza niebezpieczeństwo dekompozycji aktualnego systemu władzy w gminach i powiatach, co będzie miało długotrwałe i destrukcyjne konsekwencje dla sposobu funkcjonowania wspólnot lokalnych w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Wojenki o straż miejską

Kto lepiej zadba o bezpieczeństwo: policja sama czy we współpracy ze strażą gminną? Dyskusje na ten temat wybuchają w kolejnych miastach. Losy strażników ważą się właśnie w podwarszawskich Ząbkach. Grupa mieszkańców pod przewodnictwem radnego uważa, że to zbędna i kosztowna formacja. Burmistrz straszy wzrostem przestępczości, jeśli strażników zabraknie. 23 lutego mieszkańcy wezmą udział w referendum.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Siedlce są przez państwo ignorowane

O optymalnym podziale terytorialnym państwa, szansach i zagrożeniach dla miasta oraz marginalizacji regionu siedleckiego rozmawiamy z prezydentem Siedlec Wojciechem Kudelskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Niepotrzebna debata o województwach

Ignorując granice historycznych wspólnot lokalnych, nie da się stworzyć sensownego podziału administracyjnego – uważa Rudolf Borusiewicz, sekretarz generalny Związku Powiatów. Pomysł SLD przywrócenia 49 województw jest nierealny, wsteczny i niepotrzebny – komentują samorządowcy. Zwolennicy projektu są w mniejszości.

Zaloguj się i czytaj więcej

JANUSZ KRÓL

Cyniczna gra na resentymentach pozwala SLD zaistnieć w mediach

Podział terytorialny nie jest święty. To tylko dokument sejmowy, który parlament może dosyć swobodnie kształtować. Wie to SLD i wie Leszek Miller. I dlatego postanowił ruszyć w Polskę z nowocześnie wyglądającym hasłem „Jestem z #PL49”.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Wójt Nadarzyna przetrwał

Zaloguj się i czytaj więcej

s

Spółka od inwestycji

Radni Poznania przegłosowali powołanie Poznańskich Inwestycji Miejskich – spółki, która będzie się zajmować wielkimi inwestycjami w mieście.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Przypilnujemy rządu

Rozmowa z nowym współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zastępcą burmistrza Chojny Wojciechem Długoborskim

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Co się dzieje z informatyzacją?

Nowy współprzewodniczący – nowe porządki. Na posiedzenia Komisji Wspólnej wracają systemowe debaty tematyczne. Członkowie rządu i przedstawiciele samorządu mają rozmawiać m.in. o finansach, odpadach komunalnych, zagospodarowaniu przestrzeni i zadaniach zleconych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane