Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 26/1136 - grudnia 21, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Unijne Perły Podkarpacia

Województwo podkarpackie zmienia się dzięki funduszom unijnym. Te słowa wielokrotnie usłyszeć można było wśród uczestników drugiej edycji konkursu „Unijne Perły Podkarpacia”.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Węgorz nie pociągnie wójta na dno

Jedna z najbardziej zaskakujących afer ostatnich lat nie doczeka się finału w sądzie. Wójt, który kupił mrożone węgorze na promocję gminy, a potem je odkupił, nie poniesie odpowiedzialności za to, że ryby leżały w zamrażarce zasilanej prądem, za który płaci gmina.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Kościelak

Z siekierą w gabinecie

Radni podejmują decyzje, do których nie mają prawa, wójtowie zajęci są walką o władzę i załatwianiem prywatnych spraw – oto obraz samorządności w polskich serialach. Nawet w produkcjach Telewizji Polskiej szerzy się niedbalstwo. Nic dziwnego, że wiedza Polaków o samorządzie jest płytka i pełna mitów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Złapać lemura, czyli środki na zielone inwestycje

Budujesz coś? Sprawdź, jak i gdzie otrzymać dofinansowanie. W tym artykule znajdziesz informacje o wszystkim, co oferuje dziś samorządom Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zielonego budownictwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Pawelec

Kto zapłaci za azbest

Szczytowe osiągnięcie początku XX wieku stało się poważnym problemem sto lat później. Jego usuwanie idzie wyjątkowo opornie, bo koszty wraz z utylizacją potrafią sięgnąć 80 zł za metr kwadratowy!

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Program opieki nad zabytkami

Gminny plan opieki nad zabytkami winien obowiązywać przez 4 lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DBK

Samodzielność biblioteki

Biblioteka stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, funkcjonującą jedynie w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie na jej finansowanie. Wszelka zatem ingerencja organu stanowiącego polegająca na przyznaniu organizatorowi kompetencji nadzorczych jest nieuprawnionym naruszeniem samodzielności jednostki organizacyjnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DK

Punkty zbiórki dopuszczalne

Nie trzeba odbierać dzieci spod samego domu, okazuje się, że dopuszczalne jest ustalenie miejsc, z których gimbus będzie zabierał dzieci do szkoły zbiorczo. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w której ostatecznie rozstrzygnął spór o tworzenie punktów zbiórki.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Odmowa wydania pozwolenia na budowę

W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Karta urlopowa dla wójta

Radny wystąpił z projektem uchwały zobowiązującej sekretarza gminy, jako osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, do wystawienia burmistrzowi karty urlopowej w związku z niewykorzystanym urlopem. Czy radny miał do tego prawo? Czy wypłacenie na koniec kadencji burmistrzowi ekwiwalentu za zaległy urlop jest zgodne z zapisami art. 171 § 1 kodeksu pracy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Rabenda

Czy gminy są przygotowane na zmiany w oświacie?

Dla ułatwienia pracy wszystkim osobom zajmującym się oświatą w samorządzie przedstawiamy spis zadań, które gminy będą musiały wdrożyć w latach 2014–2015.

Zaloguj się i czytaj więcej

WERONIKA GRABOWIECKA

Kontrola zarządcza a płynność finansowa

Aby ustrzec jednostkę przed sankcjami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz utratą płynności, kontrola zarządcza powinna być przeprowadzona rzetelnie i dogłębnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Scalenie i podział nieruchomości a droga wewnętrzna

Wydzielenie drogi wewnętrznej w ramach scalenia i podziału nieruchomości wbrew woli któregoś z właścicieli działek – w sytuacji, gdy na późniejszym etapie będzie on zmuszony partycypować w kosztach utrzymania tej drogi – nie jest dopuszczalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

MIROSŁAW ZALEWSKI

PRZEDAWNIENIE MAJĄTKOWYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Tak stanowi art. 117 § 1 kodeksu cywilnego. Czy instytucja przedawnienia ma zastosowanie do odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi? Odpowiedź na to pytanie, jeszcze nie tak dawno, była oczywista. Ostatnio, za sprawą Naczelnego Sądu Administracyjnego, mocno się skomplikowała. Czy Trybunał Konstytucyjny pomógł już rozwiązać ten problem?

Zaloguj się i czytaj więcej

MARIA WITKOWSKA

Niełatwo o zmianę przynależności do regionu gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina, której zależy na korzystnej umowie z odbiorcami odpadów komunalnych, powinna aktywnie uczestniczyć w procedurze aktualizacji i uchwalania wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W zależności od tego, do jakiego regionu zostanie zakwalifikowana dana gmina, zależeć będzie jej przyszła gospodarka odpadami, która odbije się bezpośrednio na kieszeni jej mieszkańców. Zaliczenie gminy do regionu, który będzie obsługiwany przez niewystarczającą liczbę instalacji regionalnych może bowiem powodować wzrost kosztów gospodarowania odpadami.

Zaloguj się i czytaj więcej

KATARZYNA GOSPODAROWICZ

Upoważnienie dla zastępcy i sekretarza w gminie

Jak wiadomo wójt, burmistrz bądź prezydent miasta może powierzyć prowadzenie określonych spraw innym osobom. Jednak upoważnieni nie mogą być dowolnie wybrani. Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta muszą przestrzegać w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa. Inaczej wybór taki nie będzie ważny, a umocowani nie będą mogli wykonywać powierzonych czynności.

Zaloguj się i czytaj więcej

SYLWIA ZAWARTKA

Zasady umieszczania „fotoradarów” przez JST

Naruszenia przepisów ruchu drogowego popełniane przez kierujących pojazdami mogą być rejestrowane przez różne organy kontroli ruchu drogowego wykorzystujące również urządzenia rejestrujące, w tym urządzenia działające samoczynnie. Jednak fotoradary nie mogą być lokalizowane w dowolnym miejscu.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Kardiolog ratuje Wałbrzych

Kiedy Roman Szełemej decydował się kandydować na prezydenta Wałbrzycha, przeciwko sobie miał całą rodzinę, za – tysiące wdzięcznych pacjentów. Uznany lekarz, kardiolog, postawił na szali swój autorytet i zaufanie, zamieniając szpitalny gabinet na gorące krzesło w ratuszu. Wystarczyły trzy latach twardych rządów, aby Wałbrzych przestał być nazywany polskim Palermo. Dziś jest liderem przygotowań do aplikowania po środki z nowej perspektywy unijnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Dwie szkoły liczenia subwencji, a samorząd i tak traci

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprzeczny sposób informują o procedurze ustalania kwoty subwencji oświatowej. MF jak zwykle poinformowało, że nie potrzebuje do tego wzorów matematycznych ani zbyt wielu danych. Więcej dowiedzieliśmy się w MEN.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Gminy przyjazne rowerzystom

Podczas gdy za oknami Stadionu Narodowego w Warszawie szalał orkan Ksawery, samorządowcy odbierali nagrody dla gmin, które w swoich planach i działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów. Nie ma wątpliwości, że zwycięskie samorządy robią to wzorowo.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Wysłuchanie prezydenckiego projektu: różne oblicza demokracji

Czy bezprogowe referenda w kwestiach tematycznych zdewastują zarządzanie w samorządzie i spowodują pojawienie się rozstrzygnięć niemających poparcia większości? A może zagrożeniem dla demokracji są utrudnienia w odwoływaniu władz samorządowych? Sejmowe wysłuchanie publiczne tylko spotęgowało pytania, które wobec prezydenckiego projektu ustawy reformującej samorządy stawiano od dawna. Przed posłami bardzo trudne zadanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR BUKOWSKI

Zaraz po nowym roku mała nowelizacja ustawy śmieciowej

Rozmowa z Tadeuszem Arkitem, przewodniczącym sejmowej stałej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami

Zaloguj się i czytaj więcej

JK

Solidarność: idziemy do wyborów samorządowych

W Komisji Krajowej trwają dyskusje o zaangażowaniu się związkowców w wybory 2014. Po co oni to robią?

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Urzędnicy z zarzutami

Urzędnik pełniący kierownicze stanowisko w magistracie w Tarnowie oraz były szef zarządu dróg usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Senacka poprawka ratuje regiony

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Zgłoś się do nagrody obywatelskiej

Do 31 stycznia 2014 roku można składać wnioski o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej. Wezmą one udział w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. W ten sposób powstaje też baza dobrych praktyk, z którą warto się zapoznać.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Lubuskie ocenia posłów

Zdaniem wójtów, burmistrzów i prezydentów z woj. lubuskiego najlepszym posłem wybranym w tym regionie jest Waldemar Sługocki. Najgorszym – Stefan Niesiołowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

AND

Zatrzymać wyłudzenia

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane