Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 24/1134 - listopada 23, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Copiątkowy sen o Warszawie

Z budynku ratusza na placu Bankowym w Warszawie przed każdym weekendem będzie rozbrzmiewać melodia „Snu o Warszawie” Czesława Niemena.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzyszofowicz

Wskaźnik nie taki straszny, miasta podopinały swoje budżety

Samorządy uporały się z projektami budżetów na 2014 rok, które miały zostać przedłożone RIO do 15 listopada. Tegoroczne projektowanie było bardzo utrudnione ze względu na nowe wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które wejdą w życie od przyszłego roku. Poprosiliśmy o komentarze skarbników: jak poradzili sobie z wyzwaniem?

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Pierwsza rozprawa w Trybunale

28 listopada Trybunał Konstytucyjny rozpozna zgodność z konstytucją siedmiu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Warszawa nie zdąży z rewolucją?

W stolicy wciąż obowiązuje pomostowy system gospodarki odpadami. Rewolucja śmieciowa ma wejść w życie 1 lutego. Ale prawdopodobnie nie wejdzie, bo wciąż nie udaje się prawomocnie rozstrzygnąć przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Zaloguj się i czytaj więcej

SSz

Resort środowiska wyjaśnia, jak rozumieć pojęcie „mieszkaniec”

Precyzyjna definicja tego pojęcia wciąż sprawia samorządom problemy. Czy przebywanie na działce przez dwa tygodnie w miesiącu rodzi obowiązek złożenia deklaracji? A jak ktoś ma dwie nieruchomości położone w bliskiej odległości? Ministerstwo Środowiska przedstawia swój pogląd, kto to jest mieszkaniec w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i czy można mieć dwa miejsca zamieszkiwania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DBK

Prawidłowy statut GOPS

Wolą ustawodawcy było, aby ośrodek pomocy społecznej kierował się jedynie ustaleniami wójta. Ustawa pozostawiła jednak ośrodkowi dużą dozę samodzielności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DBK

Opłata rezerwacyjna na targowisku

W zakresie ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie mieści się wprowadzenie opłat za korzystanie z nich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DK

Koszty sporządzenia operatu spoczywają na staroście

Starosta jest zobowiązany pokrywać koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę gminną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DK

Nie tylko organ władzy publicznej udostępnia informacje

Podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej nie są wyłącznie władze publiczne, ale również podmioty wykonujące zadania publiczne, nie będące organami władzy publicznej, nawet jeżeli posiadają informację, której same nie wytworzyły, ale wykorzystują je w wykonywaniu tych zadań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy a pozwolenie na budowę

Dla inwestycji została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Inwestor uzyskał następnie pozwolenie na budowę. Na pozwolenie na budowę jedna ze stron wniosła odwołanie. W międzyczasie dla terenu objętego inwestycją uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o ustaleniach odmiennych od tych przewidzianych w decyzji o warunkach zabudowy. Czy w takiej sytuacji możliwa jest realizacja inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane