Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 23/1133 - listopada 9, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Lokalnie o polityce zagranicznej

Polityka zagraniczna przestała być wyłączną domeną Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosnąca aktywność samorządów i firm sprzyja decentralizacji dyskusji. Samorząd województwa świętokrzyskiego zaprasza na konferencję dotyczącą samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej, która odbędzie się 12 listopada w Kielcach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Gotówka pod choinkę

Samorządowe upominki powoli się zmieniają. Bony i paczki dla dzieci wypierane są przez zapomogi przelewane na konto. Zaletą jest brak opodatkowania i możliwość wydania środków na dowolny cel. Wadą – mała wartość. Coraz więcej samorządów nie przewiduje, niestety, żadnych świątecznych upominków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Hubert Goska

Leasing zwrotny nie tylko dla odważnych

Samorządy ostrzą sobie zęby na środki z nowej perspektywy unijnej. Planują kolejne inwestycje. Barierą dla wielu z nich będzie indywidualny wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązaniem problemu może być leasing zwrotny. Narzędzie dobrze znane w sektorze prywatnym, powoli zyskuje popularność również w sektorze publicznym.

Zaloguj się i czytaj więcej

BS

Samorządy obniżają opłatę śmieciową

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Marszałek Sejmu krytykuje ustawę

Ustawa śmieciowa zawiera przepisy niezgodne z konstytucją – przyznała w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

„Bzura” walczy z czasem

Ważą się losy budowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów w Piaskach Bankowych pod Łowiczem. Ze Związku Międzygminnego „Bzura” nagle wystąpiły dwie gminy, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwleka z ostatecznym uzgodnieniem projektu. Realizacja wartej 74 mln zł inwestycji wisi na włosku. Jeśli przepadnie unijne dofinansowanie, 19 gmin zostanie na lodzie.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DBK

Nakładanie obowiązków na radnych

Rada gminy nie posiada żadnych kompetencji, aby mogła nałożyć na radnych obowiązek organizowania ustalonej z góry liczby spotkań z mieszkańcami czy też wyciągać konsekwencji wobec radnego, który od takich spotkań będzie się uchylał.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W roku 2007 na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Strona postępowania obecnie domaga się stwierdzenia nieważności decyzji w oparciu o nieobowiązujący obecnie (lecz obowiązujący w dniu wydania decyzji) art. 11 prawa ochrony środowiska. Zgodnie z nim decyzja wydana z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska jest nieważna. Zdaniem strony ustawodawca ustanowił przesłankę dla nadzwyczajnego stwierdzenia nieważności decyzji i nawet uchybienia mniejszej wagi (niebędące „rażącym naruszeniem przepisów”) stanowić będą przesłankę dla stwierdzenia jej nieważności. Czy stanowisko strony jest słuszne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Gąsior

Rachunkowość inicjatora referendum

Czy inicjator referendum zobowiązany jest do gromadzenia środków finansowych na rachunku bankowym, prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a w związku z tym do dokumentowania dokonywanych wydatków? A jeśli tak, to na kogo wystawione powinny być dokumenty finansowe inicjatora referendum (faktury VAT, rachunki), skoro ten nie posiada osobowości prawnej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Litwiński

Dane osobowe wnioskodawcy

Ponieważ samorządy opracowują formularze służące do składania wniosków o dostęp do informacji publicznej pojawia się pytanie: żądanie podania jakich danych osobowych wnioskodawcy będącego osobą fizyczną może taki formularz zawierać? I jak postąpić w sytuacji, gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną odmawia podania swoich danych osobowych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Kasprzyk

Uzupełnienie braków formalnych wniosku o decyzję środowiskową

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest swoistym narzędziem pozwalającym organom administracji publicznej z jednej strony na ograniczenie swobody prowadzenia działalności szkodliwej dla środowiska, a z drugiej strony na pewne ograniczenie wykonywania prawa własności nieruchomości, na które inwestycja oddziałuje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Kaźmierczak, Piotr Koźmiński

Z kieszeni do kieszeni

Gmina jako osoba prawna może być podatnikiem podatku od nieruchomości. Okoliczność ta budzi szczególnie uzasadnione wątpliwości, gdy obowiązek podatkowy dotyczy nieruchomości położonych na obszarze własnej gminy. W takim bowiem wypadku gmina jest jednocześnie podatnikiem podatku oraz beneficjentem dochodów własnych z tego opodatkowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

Umowa cywilnoprawna w przedszkolu

Gminy zwracają się do miejscowych regionalnych izb obrachunkowych o interpretację, jak stosować nowe przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące opłat za przedszkola. Wypada mieć nadzieję, że do 1 września 2014 r. RIO wypracują w tej kwestii wspólne stanowisko.

Zaloguj się i czytaj więcej

Arkadiusz Kamiński

Dylematy dotyczące zadłużenia

Jednym z tematów nie branych dziś w ogóle pod uwagę jest narastanie niekontrolowanego i niemonitorowanego przez samorządy zjawiska długu pośredniego samorządów i jednostek zależnych. Przybiera ono różne formy, nie zawsze możliwe do uchwycenia, choć próby czynione przez Ministerstwo Finansów są dowodem nielekceważenia zagrożeń z niego płynących.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn

Odpowiedzialność za oświadczenie

Media co jakiś czas informują o przypadkach nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych osób sprawujących funkcje publiczne oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw polegających na złożeniu niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych. Już z tej przyczyny można wyprowadzić wniosek, że problem prawidłowego sporządzenia oświadczeń majątkowych nadal istnieje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Choinek blask rozświetla noc

Lśniące choinki na rynkach, pobrzękujące wielobarwne bombki na latarniach i kilometry kolorowych światełek. Taki widok wkrótce będzie nam towarzyszył w zimowe dni. I mimo że do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, gminy już przygotowują się do sezonu i planują, czym zaskoczyć mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Referendum przeciwko staroście wpędzi szpital w tarapaty

W augustowskim szpitalu wrze. Lada dzień komornik zablokuje konta, nie będzie pieniędzy ani na pensje, ani na leczenie. Sytuacja w szpitalu promieniuje na całe miasto. Społeczny komitet oskarża władze powiatu o nieudolność i zamiar, jak to nazywa, sprzedaży lecznicy. Hasła o zabijaniu szpitala okazały się nośne. 17 listopada w pierwszym w Polsce referendum w sprawie odwołania rady powiatu mieszkańcy zaprotestują przeciwko działaniom, które... mogły szpital uratować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Kto stoi za OPOS-em?

Ekonomiści, inżynierowie, pracownicy naukowi, fanatycy samorządu, którzy nie wyobrażają sobie bez niego życia. To oni chcą być nową jakością w świecie samorządowym i stanowić o sile nowej organizacji. Przedstawiamy liderów OPOS.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

OPOS będzie nowym głosem polskich samorządów

Zamierzają wymieniać się doświadczeniami, podejmować wspólne stanowiska w najważniejszych kwestiach oraz wspólnie lobbować w Sejmie i Senacie. Dziewięć regionalnych organizacji samorządowych podpisało dokument ustanawiający Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

BS

Konkursy dla JST

Do 24 listopada można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursach dla gmin i mieszkańców, którzy skorzystali z unijnych środków na zakup komputerów i dostęp do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo

Zaloguj się i czytaj więcej

BS

Nieważne referenda

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Urzędnicy czekają w galeriach handlowych

Urząd Miasta Krakowa wzorem Tarnowa uruchomi punkt obsługi mieszkańców w galerii handlowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

MIR

ZNP na wojnę z rządem

Zaloguj się i czytaj więcej

AWO

Prezydent przyjechał na sesję w Dzierżoniowie

Bronisław Komorowski wziął udział w 40. sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniowie, podczas której radni jednomyślnie uchwalili Dzierżoniowską Kartę Dużej Rodziny

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Drogi trafią do Trybunału

Nie będzie podrzucania sobie dróg. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego poselską nowelizację ustawy o drogach publicznych, która wprowadzała nowy sposób postępowania z alternatywnymi odcinkami dróg po wybudowaniu obwodnicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje Samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane