Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 22/1132 - października 26, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Inteligentne samorządy

O tym, że meldunek i prawo jazdy można załatwić przy okazji zakupów w supermarkecie przekonywał Rzeszów. Jak komunikować się z mieszkańcami przez SMS – Legionowo, a platformę Naprawmyto.pl polecał Czerwonak. Wójt Stoszowic zaprezentował budynek szkoły, który nie wymaga ogrzewania, a Stary Sącz interaktywną aplikację dla turystów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Marszałek utworzy obszary funkcjonalne

Granicami obszarów funkcjonalnych muszą być granice gmin. W przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekcie rozporządzenia wskazano 7 kryteriów, które gminy powinny spełnić, żeby były włączone do obszaru funkcjonalnego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Będzie komisarz w Brzeszczach

Mieszkańcy pozbawili stanowiska burmistrz Teresę Jankowską. Ale rady gminy odwołać nie dali rady.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wybitni samorządowcy odebrali oscary

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie wręczono Nagrody im. Grzegorza Palki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Majewski

5. Forum Metropolii

Czy dolnośląskie samorządy, organizacje pozarządowe, eksperci i biznes potrafią ze sobą współpracować dla dobra swoich miast?

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Tomaszewszi

Między Łodzią a Warszawą

Referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy w wielu komentarzach przywołuje porównania z Łodzią, tyle że dla wykazania niekonsekwencji polityków. Warto przypomnieć kilka faktów, które to potwierdzą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Niech rząd odda pieniądze za zadania zlecone

Gminy dopłacają średnio połowę do kosztów zadań zleconych przez administrację rządową. Coraz więcej samorządów się buntuje. Brzeg ogranicza godziny pracy urzędów realizujących zadania zlecone, a Kraków poszedł do sądu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Ogromne oczekiwania wsi

Samorządowcy z gmin wiejskich oczekują w najbliższych 7 latach dofinansowania inwestycji na poziomie 64 mld zł – wynika z ankiety zaprezentowanej podczas Kongresu Gmin Wiejskich w Serocku. Ponad jedną czwartą tych środków chcieliby przeznaczyć na drogi. Rząd mówi drogom „nie”, ale… zostawia uchyloną furtkę.

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK

Ostrożnie ze zwolnieniem od podatku

Liczba wydawanych interpretacji podatkowych rośnie z roku na rok, co może świadczyć jedynie o niedoskonałości i zawiłości systemu podatkowego. Jedną z wątpliwości jest, czy muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień dla jednostek samorządu terytorialnego zawartych w art. 8 pkt 4) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA DĄMBSKA Forum Od-nowa

Morze wpłat w oceanie redystrybucji

Istnieją duże szanse, że ziści się długo oczekiwana przez zamożniejsze samorządy zmiana w mechanizmie działania tzw. janosikowego. Pewnie jednak będzie to ewolucja jego formuły, a nie całkowita likwidacja. Premier zapowiedział podjęcie stosownych kroków. Lepiej późno niż wcale. Powstaje jednak pytanie, czy do zmiany redukującej poziom i sposób redystrybucji nie dojrzał już cały system finansów samorządowych?

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

Ochrona informacji a Cloud Computing

Chmury obliczeniowe są coraz częściej wykorzystywane przez biznes. Znaleźć mogą jednak także zastosowanie w administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Udostępnianie informacji z zakresu podatków lokalnych radnym gminy

Czy wójt może udostępniać radnym indywidualne dane o podatniku, przedmiocie opodatkowania, kwocie podatku do zapłaty oraz dokonanych przez podatnika wpłatach i wysokości zaległości?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Wytyczne dla dyrektora

Czy dyrektor szkoły może otrzymać od organu prowadzącego (starosty) zakaz zatrudniania nauczycieli w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym, lub musi się zwrócić do organu o zgodę na zatrudnienie takiej osoby, czy ma wolną rękę w tej sprawie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Inicjatywa lokalna

Rada gminy nie dysponuje uprawnieniem do ograniczania możliwości wystąpienia z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej poprzez wprowadzenie wymogu podania we wniosku żądanych przez nią treści.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Windykacja i egzekucja opłaty

Po pierwszych miesiącach działania nowego systemu samorządy mają nowe wyzwanie: windykację i egzekucję zaległości wynikłych z niezapłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wojna o śmieci w Nadarzynie

Czy wójt Nadarzyna będzie pierwszą w Polsce ofiarą rewolucji śmieciowej? W gminie zebrano podpisy pod wnioskiem o referendum. Główny zarzut: przyzwolenie na rozbudowę sortowni odpadów. To nic, że nowoczesny zakład spełnia wszelkie wymogi. Grupa mieszkańców uważa, że skoro Nadarzyn to miejscowość willowa, żadna firma śmieciowa nie ma prawa tu funkcjonować.

Zaloguj się i czytaj więcej

PATRYCJA BAGIŃSKA

Warszawa uczy się od Seulu

Stolica nawiązała partnerską współpracę już z 34 miastami z całego świata. Z Seulem utrzymuje kontakty od 1996 r. Jednym z elementów są studia magisterskie organizowane przez urząd miasta w Seulu, na które zapraszani są urzędnicy z miast siostrzanych, w tym z Warszawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dylematy szpitali

6–7 listopada 2013 w Dęblinie odbędzie się konferencja „Restrukturyzacja czy przekształcenie – aktualne dylematy szpitali publicznych oraz podmiotów tworzących”, organizowana przez firmę doradczą A.M.G. Finanse. Tegoroczne wydarzenie współorganizowane jest przez Stanisława Jagiełłę, starostę ryckiego i odbędzie się w ramach Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Honorowy patronat objął Krzysztof Hetman, marszałek woj. lubelskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

CBA próbuje dopaść Adamowicza

Informacje o mojej śmierci są przedwczesne. Żyję i mam się bardzo dobrze – odpowiada Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, na zarzuty CBA o błędach w jego oświadczeniach majątkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

PPP- Raport o partnerstwie publiczno-prawnym w Polce pod redakcją prof. dr. bab. Jerzego Hausnera

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Hausnera Autorzy: dr Irena Herbst, dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Tomasz Korczyński. Współpraca: Tomasz Jagusztyn-Krynicki, Bartosz Mysiorski, Przemysław Zaremba. Publikacja sfinansowana z grantu Fundacji S. Batorego przyznanego na realizację projektu upowszechnienia PPP w Polsce. 26 listopada odbędzie się konferencja (w siedzibie Lewiatana) poświęcona dyskusji na temat głównych tez raportu. Zapraszamy.

Zaloguj się i czytaj więcej

PPP- Największym sojusznikiem powinien być minister finansów

Rozmowa z Ireną Herbst, prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane