Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 11/1121 - maja 25, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawiali: Andrzej Gniadkowski, Janusz Król

Pieniądze pójdą na miasta

O nowej perspektywie finansowej UE, braku pieniędzy na drogi, wyznaczaniu obszarów funkcjonalnych, sporach pomiędzy marszałkami i samorządami gminnymi oraz o problemie współfinansowania projektów przez gminy z Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego, rozmawiają Andrzej Gniadkowski i Janusz Król.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Pierwsze klasy z limitem uczniów

MEN konsultuje zmianę ustawy o oświacie dotyczącą obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Projekt zakłada wprowadzenie limitu wielkości klasy w oddziałach I–III do 25 uczniów. To będzie kosztowało samorządy, a MEN rekompensaty nie przewiduje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dobry Klimat dla Rodziny

W znakomitej atmosferze, przy wtórze dziecięcego chóru Alla Polaccka, 15 maja 2013 roku w Pałacu Prezydenckim wyłonieni zostali laureaci pierwszej edycji konkursu „Dobry klimat dla rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Forum Samorządowe PSL

Liczna reprezentacja samorządowców, posłów i polityków PSL chce, aby w perspektywie finansowej 2014–2020 uboższe gminy, niedysponujące odpowiednim wkładem własnym, także miały szansę rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Podnieść próg zamówień

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

Zmiany w Oświacie wreszcie idą w dobrym kierunku

Kartę Nauczyciela trzeba zlikwidować w całości, niech rząd przejmie obowiązek wypłaty wynagrodzeń nauczycieli – postulowali przedstawiciele gmin wiejskich podczas debaty z udziałem wiceministra edukacji Przemysława Krzyżanowskiego. Miłym akcentem było wręczenie Mariuszowi Poznańskiemu statuetki „Człowieka Roku 2012 Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Absurdalna rewolucja śmieciowa

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi są szkodliwe, a argumenty rządu o ich zasadności oparto na fałszywych przesłankach – alarmuje Witold Wojtas, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jego zdaniem w Polsce niszczy się dobrze funkcjonujący wolny rynek. Sytuację można by jeszcze ratować, ale brakuje do tego woli politycznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Różalski

Do sądu w obronie imienia

Łódź poszła na wojnę z brytyjską bulwarówką, Wrocław pozwał Centralne Biuro Antykorupcyjne wymuszając na nim ugodę, a Pruszków ostrzegł jedną z partii, że przeholowała w spocie reklamowym. Polskie miasta coraz ostrzej walczą o swe dobre imię. W trosce o wizerunek zastrzegają sobie nawet prawo do decydowania, na jakich warunkach można publikować wizerunek publicznych miejsc. Czy takie działania nie obrócą się przeciwko nim?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Szkoła powinna mieć świetlicę

W co piątej szkole podstawowej i co trzecim gimnazjum nie ma świetlicy, czyli placówki nie wywiązują się z obowiązku zapewnienia uczniom właściwej opieki – alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Ochociński

Co dalej z Polską lokalną

Małe gminy stają się niewydolne finansowo. Gros ich wydatków pochłania oświata. Wiele miejscowości wyludnia się, bo ludzie uciekają do dużych ośrodków miejskich. Spadają dochody własne. Potrzebna jest pilna dyskusja o łączeniu małych gmin, bo z każdym rokiem ich sytuacja będzie się pogarszać – pisze Marian Ochociński, skarbnik Nieszawy. Publikujemy obszerne fragmenty nadesłanej nam analizy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Miasta stawiają na mobilność

Odnawianie prawa jazdy, załatwienie pozwolenia na budowę czy pełna informacja o korkach. Inteligentne miasta pozwalają załatwić to wszystko jednym kliknięciem w nowoczesnym telefonie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Rabenda

Arkusze organizacyjne

Organie prowadzący uważaj, co zatwierdzasz. Arkusze organizacyjne szkół to weksle – podpisane trzeba wykupić. Czyli jak efektywnie weryfikować projekty szkolne, aby nie wpaść w dodatkowe obciążenia finansowe?

Zaloguj się i czytaj więcej

Weronika Grabowiecka

Prezentacja sprawozdania

Zadaniowa forma prezentacji wykonania budżetu pozwala oceniać, w jakim stopniu zrealizowane zostały założenia w odniesieniu do zadań ujętych w planie finansowym, jak np. w zakresie: zadań inwestycyjnych, budowy dróg, wydatków dokonywanych na zadania oświatowe w konkretnych jednostkach, wykonywania zadań opieki społecznej, kształtowania się wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych JST, jak również wysokości środków finansowych poniesionych na utrzymanie administracji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Pierzchała

rekrutacja do gminazjum

W kwietniu rozpoczął się proces rekrutacji do szkół gimnazjalnych. Oznacza to, że wszyscy, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, mogą rozpocząć składanie dokumentów aplikacyjnych do wybranych przez siebie szkół. Szkoły rywalizują o uczniów w różny sposób, bo w dobie niżu demograficznego każdy pomysł jest cenny, jeśli jest skuteczny. Jakie zatem powinno się przyjąć zasady rekrutacji, aby decyzja dyrektora, niezależnie od tego, czy będzie pozytywna, czy negatywna, zawsze była poprawna i zapewniała jednocześnie pełną ochronę praw jednostki ubiegającej się o status ucznia danej szkoły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aneta Mościcka

Skutki zrzeczenia się mandatu przez radnego

Wiele wątpliwości budzi to, jakie są skutki złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu przez radnego. Chodzi przede wszystkim o to, kiedy staje się ono prawomocne oraz czy radny może wycofać podjętą wcześniej decyzję i zgodę w tej kwestii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Ponowne przeprowadzenie oceny

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko, jako element innego postępowania administracyjnego, komplikuje nieco i wydłuża procedurę uzyskiwania decyzji głównej. Z drugiej strony – skraca jednak proces inwestycyjny, wykluczając w niektórych sytuacjach konieczność uzyskiwania nowej decyzji środowiskowej, względnie zmiany wydanego już w tym względzie rozstrzygnięcia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Cywiński

Bileciki do kontroli, czyli opłaty za parkowanie

Bilet z parkometru za szybą to nadal przedmiot dyskusji i kontrowersji w prawodawstwie lokalnym, tym bardziej że wiążą się z tym dwa ważne dla kontrolerów i rady gminy zagadnienia, pierwsze dotyczy pytania, czy można wprowadzić taki obowiązek, a drugie co robić, gdy już go wprowadzimy. Ustawodawca nie daje tu odpowiedzi, pozostaje więc praktyka orzecznicza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Organ wykonawczy gminy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dopuszczającą realizację przedsięwzięcia. Decyzja jest ostateczna, jednak jej treść jest rozbieżna z treścią przygotowywanego na jej okoliczność raportu o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy istnieje ryzyko stwierdzenia nieważności takiej decyzji?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Przeniesienie pracownika z zachowaniem dotychczasowego zatrudnienia

Planujemy przeniesienie radcy prawnego zatrudnionego na pół etatu w powiatowym zarządzie dróg publicznych na stanowisku urzędniczym na podobne stanowisko w starostwie powiatowym, również na pół etatu. Czy istnieje możliwość, by pracownik został przeniesiony z zachowaniem dotychczasowego etatu?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Zasady korzystania z przystanków

Powtarzanie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały może bowiem prowadzić do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gdańsk prawie gotów do rewolucji

Jako pierwsze duże miasto w Polsce Gdańsk rozstrzygnął przetargi na odbiór odpadów, a zaraz potem przyjął uchwałę obniżającą stawki opłaty śmieciowej dla mieszkańców. Jeśli powiedzie się akcja edukacyjna zachęcająca do segregacji, kolejne obniżki będą możliwe za dwa lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Bunt Lubrzy przeciwko ustawie

W mojej gminie śmieci odbierać będzie zakład budżetowy, przetargu nie zorganizujemy – zdecydował Mariusz Kozaczek, wójt Lubrzy w woj. opolskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nie trzeba urzędu ds. odpadów

Poseł Tadeusz Arkit dementuje informacje o planach powołania specjalnego urzędu ds. regulacji śmieci. Ogromne zróżnicowanie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów rodzi jednak pytanie, czy procesu ich ustalania nie trzeba poddać ściślejszej kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Cyfrowa edukacja na szóstkę

Pilotażowy program „Cyfrowa szkoła” dobiega końca. Placówki, które wzięły w nim udział, zyskały tablice interaktywne, laptopy, nowoczesne programy do nauki różnych przedmiotów. Dyrektorzy szkół są zgodni: – To dobrze, że podjęliśmy ryzyko i wzięliśmy udział w tym programie. Było trochę kłopotów z niechęcią nauczycieli, ale ci, którzy pomyślnie przeszli szkolenia, w większości stali się pasjonatami nowych technologii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Cyfrowe klasy w Sopocie

Zamiast z papierowych podręczników i zeszytów uczniowie będą korzystać z tabletów. W Sopocie uruchomiono dwie cyfrowe klasy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Urbańska

System rozwoju kompetencji kadr

Tylko odpowiednio doskonaleni pracownicy – posiadający określone kwalifikacje – będą w stanie należycie spełniać służebną, względem obywateli, rolę administracji samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Paliwo z oczyszczalni w Toruniu

Najnowocześniejsza w Polsce instalacja termicznej przeróbki osadów pościekowych działa w Toruniu. Osady zostaną wysuszone i wykorzystane np. jako paliwo alternatywne w cementowniach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Prezent dla ratowników wodnych

Supernowoczesna karetka wodna pilnuje bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Zalewem Zegrzyńskim. Jej zakup to efekt współpracy jednostek ratowniczych z lokalnymi samorządami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Milion na tatrzańskie szlaki

Blisko milion złotych wyda w tym roku Tatrzański Park Narodowy na remonty szlaków turystycznych. To rekordowo duża kwota.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Jasińska

Konkurs o Puchar Recyklingu

XIV edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu to jedyna tego typu akcja w Polsce, która ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne podejmowane przez jednostki samorządowe, oświatowe oraz przedsiębiorstwa i organizacje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane