Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 7/1117 - marca 30, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Za darmo nie ma nic, nawet przedszkola w Nowej Soli

Uratowaliśmy przedszkola – mówi prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Jego zdaniem bez opłat od rodziców część placówek trzeba by zamknąć. – Zamiast budować statki turystyczne i parki technologiczne zapewnijcie darmowe przedszkola dla każdego – odpowiada mieszkaniec Roman Wilant. Spór, który toczy się w Nowej Soli od kilku lat, obie strony kosztował już bardzo dużo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Samorządowy think-tank

Eksperci przygotowujący tzw. Raport Hausnera zostali zaproszeni do współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pomogą w pracach nad reformowaniem samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Samorządy pod kreską

Gmina Sejny, Trzebownisko, Międzylesie i Białogard oraz powiat strzelecko-drezdenecki to samorządy o najmniejszym indywidualnym wskaźniku zadłużenia, wyliczonym na rok 2013.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Michał Boni nie będzie umierał za biblioteki

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gminne fotoradary podlegają audytowi

Minister transportu podpisał rozporządzenie wprowadzające cykliczny audyt lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących instalowanych przez samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Konferencja o dotacjach

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Pieniądze dla kościołów rząd znalazł w kasie samorządów

Minister Michał Boni kolejny raz zaskakuje pomysłami, które będą dla polskich samorządów nie do udźwignięcia. – To zamach na nasze finanse! – alarmuje prezes Związku Gmin Wiejskich RP Mariusz Poznański. – Myślałem, że rząd skończył z takimi praktykami po tym, jak przedstawiliśmy projekt inicjatywy „Stawka większa niż 8 miliardów”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Pawlak

Szkolna pomyłka urzędników uratowała dwa łódzkie licea

Jeden urzędnik źle wpisał datę zamieniając rok 2013 na 2012, kolejni błędu nie wychwycili i przeciwnicy likwidacji dwóch łódzkich liceów: nr XXX i XXXV zatriumfowali. Szkoły pozostaną nietknięte co najmniej przez rok. Budżetu Łodzi to nie zrujnuje, zrujnowało za to i tak nie najlepszą opinię o urzędnikach z wydziału edukacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiała Monika Pawlak

Zawiniły nieżyciowe przepisy

Rozmowa z Krzysztofem Piątkowskim, wiceprezydentem Łodzi odpowiedzialnym za oświatę

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Silny samorząd wymaga silnej kontroli

Z okazji 20. rocznicy istnienia regionalnych izb obrachunkowych rozmawiamy z Ryszardem Krawczykiem, prezesem RIO w Łodzi, przewodniczącym Krajowej Rady RIO.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Zielone serca miast biją intensywnie

Zabytkowe parki, nowoczesne zieleńce, kwiatowe alejki wzdłuż głównych ulic – nasze miasta pięknieją z każdym rokiem. Samorządy coraz więcej inwestują w utrzymanie zieleni. Sprawdziliśmy, jak wygląda utrzymanie parków, kto za to odpowiada i ile kosztuje troska o piękno.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Będzieszak

Procedura absolutoryjna

Zakres informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie absolutorium jest szeroki. Najważniejszym elementem jest sprawozdanie z wykonania budżetu i to z nim za każdym razem wiązać się będzie najwięcej dyskusji oraz możliwości interpretacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Bura - prawnik, zastępca wójta i sekretarz gminy Chybie

Śmieci u wojewody

Rewolucja śmieciowa trwa. Pojawiło sie szereg rozstrzygnięć nadzorczych. Czasem i one są kontrowersyjne. Na wiele pytań samorządy otrzymają odpowiedzi w wyrokach sądów administracyjnych rozstrzygających spory interpretacyjne pomiędzy gminami a organami nadzoru.

Zaloguj się i czytaj więcej

mec. Dawid Dziendziela - radca prawny Działu Prawa Handlowego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu

Przekształcenie to nie prywatyzacja

Samorządy od kilkunastu lat korzystają z możliwości wykonywania swoich zadań przez spółki komunalne operujące na majątku przekształconych zakładów budżetowych. Mimo to wciąż dochodzi do sytuacji, w których pomysł zracjonalizowania gospodarki komunalnej danego samorządu w drodze przekształcenia zakładu w spółkę napotyka poważny opór, wynikający z niezrozumienia istoty samego przekształcenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Maciocha

Niuanse zakupu taboru z GAZELI

Tabor przeznaczony do świadczenia usług publicznych może zostać zakupiony bezpośrednio przez jednostkę samorządu terytorialnego i przekazany operatorowi albo zakupiony bezpośrednio przez operatora – spółkę gminną lub podmiot zewnętrzny. W kontekście złożenia wniosku o dofinansowanie z programu GAZELA każde z tych rozwiązań będzie miało inne konsekwencje.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Wilk - Ilewicz

Błędy w skargach do WSA

Wydawać by się mogło, że skarga do wojewódzkiego sądu§§ administracyjnego jako mało sformalizowany środek zaskarżenia nie powoduje żadnych trudności podczas jej sporządzania. Okazuje się jednak, że zarówno profesjonalni pełnomocnicy, jak i osoby fizyczne bez odpowiedniego kierunkowego wykształcenia popełniają wiele błędów podczas formułowania zarzutów oraz żądań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Pracownik prowadzi sklepik w szkole

Czy pracownik samorządowy zajmujący stanowisko urzędnicze może prowadzić działalność gospodarczą w postaci prowadzenia sklepiku w szkole podstawowej, wynajmując pomieszczenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Wycinka samosiejek z działki rolnej

Właściciel działki wystąpił o wydanie zezwolenia na usunięcie ponad 100 drzew rosnących na działce rolnej. Działka nie była uprawiana od ponad 15 lat. Wyrosły na niej samosiejki (brzozy, topole osiki, olchy, sosny). Najgrubsze drzewo – brzoza ma 96 cm. Działka jest działką rolną. Rolne przeznaczenie ma też w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działka położona jest na Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, który zakazuje likwidowania zadrzewień śródpolnych. Czy w takiej sytuacji, gdy właściciel chce przywrócić użytkowanie rolnicze działki, można wydać zezwolenie na usunięcie opisanych drzew?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Plan miejscowy dla cmentarza

Czy dla rozszerzenia powierzchni cmentarza niezbędne jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Czy możliwe jest rozszerzenie powierzchni cmentarza na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Utworzenie jednostki budżetowej

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dominuje pogląd, wedle którego uchwały dotyczące tworzenia lub likwidacji samorządowych jednostek budżetowych nie są aktami prawnymi i należą do indywidualnych aktów organizacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Babiak - Kowalska

Stypendium dla wszystkich uczniów

Ustawodawca nie uzależnia faktu przynależności do wspólnoty samorządowej od okresu zamieszkiwania na terytorium gminy czy zamiaru zamieszkania w niej na stałe bądź czasowo.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Doręczenie elektroniczne ma pierwszeństwo przed tradycyjnym

Uczestnik postępowania administracyjnego może w każdym momencie wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z żądaniem o doręczenie mu pism w formie elektronicznej. Od momentu złożenia takiego wniosku organ jest zobowiązany doręczać pismo jedynie w takiej formie, jakiej żąda strona – nie zaś w formie papierowej i elektronicznej jednocześnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wójt nie wykonuje wyroku

Niewykonanie wyroku sądu ma miejsce wtedy, gdy organ zobowiązany przez sąd do określonych czynności pozostaje w bezczynności lub nie wykonuje ich w sposób przez sąd nakazany.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

Przeszkoliliśmy samorządowców

W 16 miastach wojewódzkich odbyły się szkolenia dla przedstawicieli gmin w ramach „Ogólnopolskiego programu szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gminy tłumaczą reformę

Ulotki, specjalne strony internetowe, spotkania dla mieszkańców. Kampania informacyjna przed wprowadzeniem rewolucji śmieciowej rozkręca się. Oto najciekawsze pomysły.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opracował Sławomir Bukowski

Drogie śmieci w miastach

Ustalaniu sposobu obliczania oraz stawek opłaty śmieciowej niemal w każdym dużym mieście towarzyszyły polityczne awantury. Rozpiętość stawek jest znaczna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Andrzejewo ma dosyć wysypisk

Stawki ustalone, regulamin przyjęty, przetarg zaplanowany – gmina Andrzejewo przygotowuje się do wdrożenia zmian w gospodarowaniu odpadami zgodnie z przyjętym harmonogramem. Urzędnicy wierzą, że wreszcie uda im się zlikwidować nielegalne wysypiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Różalska - Kusza

Staremu Rynkowi na ratunek

Jak sprawić, żeby centrum miasta tętniło życiem kulturalnym i towarzyskim, a zarazem było miejsce przyjaznym do zamieszkania? Władze Poznania ruszają z ambitnym programem rewitalizacji Starego Rynku, który ma powstrzymać jego degradację i sprawić, że śródmieście będzie piękną wizytówką i kreatorem wizerunku całego miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Pawelec

Klaster na ranę

Klastry to świeży pomysł na wspieranie innowacyjności. Koncepcja „duży może więcej” zmienia warunki konkurencji i sprzyja wzrostowi produkcji. Czy Polakom się to udaje?

Zaloguj się i czytaj więcej

Słąwomir Bukowski

Telenowela ze wspólnym biletem

Co rusz ktoś wychodzi trzaskając drzwiami. Mnożą się szantaże i oskarżenia o pazerność, sprzeczne oświadczenia potęgują chaos. Nie, to nie opis unijnego szczytu, tylko rokowań Warszawy i ościennych gmin na temat wspólnego biletu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Pojada

Jak informatyzować samorząd (e-Urząd)

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Urbańska

Elektroniczny obieg dokumentów (e-Urząd)

W 2011 roku weszły w życie nowe przepisy tzw. instrukcji kancelaryjnej. Sankcjonują one istniejące od lat postulaty samorządów dotyczące umożliwienia przetwarzania dokumentów na postać elektroniczną, a następnie obsługę tych dokumentów tylko w formie elektronicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Urbańska

Systemy klasy ERP* (e-Urząd)

Systemy do zarządzania zasobami to wciąż kluczowa grupa produktów oferowanych w ramach prac rozwojowych dla administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Pojawa

Integratorzy systemów IT (e-Urząd)

O ile wdrożenia systemów takich, jak Elektroniczny Obieg Dokumentów czy System Informacji Przestrzennej są od razu zauważalne dla klientów urzędów i w większym bądź mniejszym stopniu ułatwiają załatwianie spraw, to jednak, jeśli nie są częścią pełnego zintegrowanego systemu informatycznego, nie stanowią dużej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu urzędu, choćby ze względu na brak centralnie zgromadzonych danych dostępnych lub na różne formy prowadzenia dokumentacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Klaudia Szymańska

Dostawcy narzędzi IT (e-Urząd)

Analizując firmy z branży IT współpracujące z samorządami, należy wyróżnić istotną grupę dostawców narzędzi. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych zdecydowanie usprawnia pracę każdej organizacji. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, osiąganiu celów oraz tworzeniu coraz lepszych rozwiązań w celu poprawy jakości pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opracowanie na podstawie materiałów RODAN SYSTEM

Case study: firma Rodan Systems SA (e-Urząd)

Projekt: Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i w gminnych jednostkach organizacyjnych, przeprowadzenie szkoleń oraz stworzenie portalu gminnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Opracowanie na podstawie materiałów Firmy ASSECO

Case study: firma Asseco Poland SA (e-Urząd)

Projekt: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Krzysztof Pojawa

Uporządkujmy e-bałagan (e-Urząd)

O początkach informatyzacji w polskich samorządach, zmianach na rynku IT, rozwoju wymagań i kompetencji urzędników oraz o tym, że informatyzacja to nie zawsze oszczędności, rozmawiamy z Mariuszem Boguckim, dyrektorem Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, od 17 lat odpowiedzialnym za IT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rafał M. Gęślicki

Jak zamawiać rozwiązania IT (e-Urząd)

Gdyby opisy przedmiotu zamówienia na roboty budowlane przypominały te na rozwiązania IT, przybierałyby jedną z dwóch form – niestety, koszmarnie karykaturalnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marian Walny

Śmieciowa rewolucja w systemach informatycznych (e-Urząd)

Dla wsparcia zarządzania wdrażanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi gminy potrzebują narzędzia w postaci systemu informatycznego. Systemem gospodarowania odpadami zarządza gmina, jednak funkcje operatorskie realizują firmy, które wygrały przetargi, zaś niebagatelna część odpadów trafia do regionalnych instalacji (RIPOK) bezpośrednio lub poprzez PSZOK.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane